Hem » Löpsedel, Nyheter

Löpsedel   Nyheter

Sjöfartsverkets hållbarhetsarbete under 2014

12 april, 2015 – 11.39 Kommentarer inaktiverade för Sjöfartsverkets hållbarhetsarbete under 2014
LindaHolmqvist

Bild: Linda Holmqvist

För tredje året redovisar Sjöfartsverket sitt hållbarhetsarbete. Under 2014 blev hela Sjöfartsverket kvalitets- och miljöcertifierat och det arbetet kommer att fortsätta framöver.

– Vi fortsätter utveckla våra arbetssätt för att förbättra kvaliteten på det vi gör och minska vår miljöpåverkan, säger Ulrika Borg, redaktör för hållbarhetsredovisningen.

Generationsmålet och de nationella miljökvalitetsmålen beaktas i den dagliga verksamheten. Jämfört med 2013 har Sjöfartsverket minskat den totala energianvändningen. Det beror på en mildare isvinter än föregående år och därmed färre isbrytarassistanser.

Användningen av förnybar elenergi har ökat avsevärt under 2014 jämfört med 2013, vilket beror på att enbart så kallad grön el köps in sedan 2014. Verksamhetens totala utsläpp av koldioxid med fossilt ursprung har minskat med 28 500 ton. Av dessa kan 5 000 ton härröras till övergången till grön el och 27 000 ton till den milda isvintern 2014 jämfört med 2013.

– Nu tar vi sikte på vårt hållbarhetsarbete för 2015, ett arbete som redan är i full gång, genom den pågående utredningen av möjliga ekonomiska styrmedel för att minska fartygens miljöpåverkan. Under våren ska vi träffa våra kunder för att få veta vad de anser är väsentligt för oss att redovisa. Vi ska utveckla vårt engagemang i Praktikantprogrammet som syftar till att erbjuda människor med funktionedsättning praktikplats, säger Ulrika Borg.

Hela hållbarhetsredovisningen finns att läsa här.

redaktion@pakryss.se

, ,