Hem » Ombord

Ombord

Sjölivsutbildning: Nya tag för NFB

12 november, 2013 – 06.35 4 kommentarer

nfb_logoKvalitetssäkring av förhören, inför fler intyg! Det är några förslag som lagts fram av en arbetsgrupp i Nämnden för Båtlivsutbildning inför årsmötet i mitten av november.

När det obligatoriska båtkörkortet planerades att införas minskade antalet utbildningar och utfärdade intyg drastiskt i väntan på det nya intyget. Ingen återhämtning har skett sedan dess. Det berättar Torbjörn Berg, Svenska Kryssarklubbens ledamot i Nämnden för Båtlivsutbildning (NFB).

Den nya styrelsen i NFB bildade en arbetsgrupp, som under våren 2013 har utrett nämndens uppdrag och arbetssätt och lagt fram förslag på förändringar inför NFB:s årsmöte i mitten av november. Målet med förändringsförslagen är att NFB i framtiden ska arbeta på ett mer effektivt och kvalitetssäkert sätt och fånga upp förändrade behov av utbildningar inom sjölivet. Transportstyrelsen kräver att förhören vid proven ska kvalitetssäkras bättre. Torbjörn Berg och Lennart Junermark har varit Svenska Kryssarklubbens representanter i arbetsgruppen.

Arbetsgruppen föreslår att en omfattande kvalitetssäkrad frågebank för förhören ska upprättas. Konferenser ska hållas för förhörsförrättarna och utbildarna. Man vill samarbeta med försäkringsbolagen om olycksrisker. Webben ska bli mer innehållsrik och ett naturligt forum för dem som är intresserade av utbildningar för sjölivet. Nya intyg planeras för att fånga in intresserade människor tidigare och även erbjuda mer avancerade intyg som påbyggnad. Dagens intyg ska också ses över. Allt ska vara klart senast 1 januari 2018. Arbetsgruppen föreslår även att stadgarna i NFB ska ändras, så att ledamöter kan sitta högst sex år. Nya arbetsgrupper ska börja arbeta våren 2014.

Torbjörn Berg hoppas att de ökade kostnaderna för kvalitetssäkringen och andra åtgärder kommer att kompenseras av att fler vill gå utbildningarna och skaffa sig intyg.

 

Fakta

Nämnden för Båtlivsutbildning är en ideell förening som bland annat fastställer  kunskapskraven för Förarintyg, Kustskepparintyg, med flera. Nämnden auktoriserar förhörsförrättare, bestämmer avgiften för proven och har ett register över utfärdade intyg. I styrelsen för NFB finns representanter för Transportstyrelsen, Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben och Svenska Seglarförbundet. På NFB:s hemsida finns information om dagens intygssystem.

Lotta Lanne

4 kommentarer »

 • Lennart Myrhammar skriver:

  Efter att ha deltagit på möten i samband med bäåtmässan i Göteborg jan/feb 2014 vill jag framföra ett HURRA, ÄNTLIGEN !

  Nu verkar det som om NFB fått en ordförande som kan åstadkomma rättning i leden och lyft av blicken i första hand.

 • Magnus K. skriver:

  ”Torbjörn Berg hoppas att de ökade kostnaderna för kvalitetssäkringen och andra åtgärder kommer att kompenseras av att fler vill gå utbildningarna och skaffa sig intyg.”

  Ja, då förstår han ingenting ! Med de priser som trissats upp av kursutbildarna och den senaste styrelsekuppen vad gäller alla dessa intyg gör att ingen massa av folk har råd och då låter man bli och kör så det ryker efter GPS.

  Modernisera innehållet i förarintyget som skall vara BILLIGT att ta och inbjuda till att ta Kustskepparintyget. Krav för radarintyg skall vara förarbeviset, krav för manöverintyg för högfartsbåt och båtmekaniker likaså. OM man menar allvar bör man se till att inte ducka för allt som är otrevligt, t.ex. hur det nya ”folket” kör båt utan visa att gammal är bäst och visar vad som saknas hos de flesta, dvs sjövett. Detta sjövett saknas hos alla de som bara trycker bort varningen från applikations och/eller GPSen. Än värre är de som uppmanar till att strunta i tillverkarnas varningar, upplysningar och manualer! Dessa uppmanar till olyckstillbud och det borde vara straffbart.

 • Anders skriver:

  Obligatoriskt intyg för att framföra ett fartyg/båt är en önsketanke, som vissa politiker vill göra verklighet av. Jag hoppas den tanken aldrig förverkligas.

  Det är däremot viktigt med frivilliga kurser som höjer kompetensen hos dom som väljer att gå en kurs. En kurs ska vara attraktiv, ge mersmak, ge innehavaren av ett kursintyg ett status, lägre försäkringspremier och, måhända, billigare hamnavgifter! En kurs ska kräva lite svett och tankemöda med andra ord. Skulle ett obligatoriskt intyg bli verklighet, kommer det med största sannolikhet att bli urvattnat i sitt innehåll och vara fullständigt utan status, inte minst internationellt.

  Olyckor och incidenter till sjöss uppstår inte därför att kursintyg saknas. Olyckor och incidenter uppstår därför att framföraren av fartyget/båten saknar omdöme och erfarnhet. Dessa egenskaper kan aldrig ett intyg frambringa.

  Nej fortsätt med frivilliga kurser som har status, inte bara i Sverige utan även runt om i vår seglarvärld!

 • Lennart Myrhammar skriver:

  Tyvärr är det sorgligt att se att inget av ovan förslag kommer att öka antalet människor som vill ta intyg.
  Att NFB är handlingsförlamat pga dess styrelse och de märkliga turer som är runt kansliet där upphandling, vad jag kunnat finna, ”vanns av SXK men mörkats av både SXK och SBU samt dessa arbetsgruppers märkliga tänkande om att än fler intyg skulle öka intresset tyder snarast på verklighetsflykt. Att sedan SXK´s arbetsgruppsmedlemmar talar om kvalitetssäkring blir patetiskt när man lever i tron av att elektroniska tillbehör, compliments på engelska, givit oss en ny värld där navigation och sjövett får en ny innebörd ! Detta ivrigt påhejat av s.k. båtjournalister som inte begriper hur ex.vis GPS-mottager fungerar och/eller förnekar dess brister i strid med t.ex. samtliga GPS-mottagares och applikationers tillverkare, istället går t.ex. SXK´s chefredaktör Micke Westin ut och raljerar med tillverkarnas varningar. (På Kryss nr8/2013). Att ”head down” blivit legio hos nya båtägare är till största delen våra s.k. båtjourna- listers fel vilka mörkar de ovedersägliga fakta att en GPS-mottagare ENDAST kan berätta historia och sia om framtiden och att ALL instrumentering medför fördröjning, se även den underbara artikel av Hanna Aqvilin i På Kryss 9/2013, att ALL instrumentering medför fördröjning.Skärpning är verkligen behövlig. Mothugg mottages tacksamt så vi får reda ut detta som jag hela tiden blir mött av TYSTNAD eller dolda påhopp. Mvh / LM