Hem » Ombord

Ombord

Sjöräddning: Nu backar regeringen?

10 november, 2013 – 19.40 Kommentarer inaktiverade för Sjöräddning: Nu backar regeringen?

SSRS_bjorn_christerSka ledningen för sjöräddningen föras över från Sjöfartsverket till Kustbevakningen och Marinen? Efter kraftig kritik backar nu möjligen regeringen.

En statlig utredning föreslog sommaren 2012 att ledningen för sjöräddningen ska föras över från Sjöfartsverket till Kustbevakningen och Marinen. Båtorganisationerna, Sjöräddningssällskapet och Sjöfartsverket har protesterat kraftigt. Man befarar att det frivilliga engagemanget hos Sjöräddningssällskapet kommer att försämras. Sjöräddningssällskapet utför 70 % av sjöräddningsuppdragen utan att det kostar staten en krona. Man räknar med att staten sparar 2 miljarder per år på Sjöräddningssällskapets arbete.

Försvarsdepartementet beställde utredningen, eftersom de anser att statens marina resurser kan effektiviseras. Hoten mot säkerheten har också antagit nya former med gränslös kriminalitet, terrorism och miljöhot. Därför behöver det internationella samarbetet förbättras.

Utredningen föreslår att ett samlat sjöförsvar bildas. Man vill att försvarets kommande helikoptrar ska användas till sjöräddning och att Marinens båtar ska användas till eftersökning av sjunkna båtar och flygplan. Kustbevakningens flygplan, Sjöfartsverkets arbetsfartyg, sjömätningsfartyg, lotsbåtar, isbrytare och Trafikverkets gula färjor bör utnyttjas mer. Infrastruktur såsom hamnar, kajer, anläggningar, lokaler och logistik för stödfunktioner ska samordnas mer liksom investeringar och utbildning av personal. Det föreslås att MARSAM, ett råd för maritim samverkan, ska bildas.

Kritiken mot utredningen har varit kraftig från bland annat Svenska Kryssarklubben, Sjöfartsverket och Sjöräddningssällskapet. Kryssarklubben pekar på att konsekvenserna för Sjöräddningssällskapet inte redovisas. Samhällsperspektivet är ofullständigt belyst och det saknas konsekvensanalyser och samhällsekonomiska beräkningar.

Utredningen konstaterar att Sjöfartsverkets ledning av sjöräddningen och drift av räddningshelikoptrar fungerar väl, men föreslår ändå att ledningen för sjöräddningen och driften av räddningshelikoptrar ändras. Sjöfartsverket protesterar i skarpa ordalag mot förslagen och menar att utredningen vilar på felaktiga grunder. De skriver också att båtlivets organisationer, till exempel Svenska Kryssarklubben, inte har hörts i utredningen. Båtorganisationerna besitter mycket kunskap, som borde beaktas i en sådan här utredning.

Remissvaren lämnades in i slutet av 2012. Sedan dess har Försvarsdepartementet sammanställt svaren och bereder fortfarande i slutet av september ärendet, så att regeringen kan göra ett välgrundat ställningstagande, berättar Försvarsdepartementets pressekreterare Henrik Hedberg. Han förklarar också att både direktiven till utredningen och kommittéförordningen (1998:1474) anger att konsekvenser för samhället ska beskrivas i statliga utredningar. Nu väntar vi på besked från regeringen och försvarsministern. Vi räknar med att den kritik som framkommit hörsammas.

 

/Lotta Lanne