Hem » Läsvärt, Nyheter, Säkerhet

Läsvärt   Nyheter   Säkerhet

Skrämmande rapport om bristande sjömanskap

19 november, 2017 – 15.00 Kommentarer inaktiverade för Skrämmande rapport om bristande sjömanskap

Stora brister i säkerhetsrutinerna, felaktiga beslut, utmattad besättning och dålig kunskap om tekniken ombord ledde till att 17 besättningsmän omkom vid två kollisioner mellan fartyg i USA:s flotta och handelsfartyg i somras. Stora delar av utredningarna är nu offentliga.

Den 17 juni kolliderade jagaren USS Fitzgerald med containerfartyget ACX Crystal. Ett par månader senare körde jagaren John S McCain rakt in i ett trafiksepareringssystem och kolliderade med oljetankern Alnic MC. Sammanlagt 17 personer i åldrarna 19­ – 39 år omkom. Flera utredningar har sammanställts till en rapport som visar på stora brister i ledarskap och säkerhetsrutiner ombord på de amerikanska krigsfartygen. För fritidsbåtsskeppare ger utredningarna en påminnelse om att man inte kan lita på andra fartygs utkik och avståndsmarginaler.

Rapporten är oväntat öppen med sin redovisning av händelseförloppen ombord på fartygen och med skarp kritik mot befälen och flottans personal. Rapporten slår redan i första stycket fast att olyckorna hade kunnat undvikas. Samtidigt har flera liknande olyckor inträffat de senaste åren och US Navy drar slutsatsen att det krävs en bred utredning för att hitta de systematiska felen. I rapporten föreslås flera åtgärder för att undvika liknande olyckor i framtiden.

Den amerikanska jagaren John S McCaine körde in i ett trafiksepareringssystem med ansvarig besättning okunnig om reglerna. BIld: US Navy

Den amerikanska jagaren John S McCaine körde in i ett trafiksepareringssystem med ansvarig besättning okunnig om reglerna. BIld: US Navy

Några av orsakerna till att den 154 meter långa jagaren USS Fitzgerald kolliderade med ACX Crystal var att fartyget hade för hög hastighet i det tätt trafikerade området vid Sagamiviken utanför sydöstra Japan och att det inte påbörjade undanmanövrar i tillräckligt god tid. Dessutom varnade man inte omkringliggande fartyg. Ett tekniskt fel på primärradarutrustningen gjorde att besättningen inte kunde följa mål med precision och innan kollisionen blandade besättningen ihop ACX Crystals radareko med ett annat fartyg. Ais användes inte alls. Besättningen visste inte heller vilka regler som gällde i den aktuella farleden. Utkik saknades i stort sett helt på styrbords sida där tre fartyg med kollisionsrisk befann sig.

Besättningen hade övat dagarna innan olyckan, men fick inte chansen att vila ut innan ankomsten till det tätt trafikerade området.

Utredningarna visar att besättningen på John S McCain saknade förberedande utbildning och träning för situationen som uppstod utanför Singapore. Befälet ledde fartygets besättning på ett ineffektivt sätt och ombord saknades kunskaper och erfarenhet av den navigation som ett fartyg i de aktuella farvattnen kräver.

Jagaren USS Fitzgerald i Arleigh Burke-klassen i Yokosuka efter kollisionen med handelsfartyget. Bild: US Navy

Jagaren USS Fitzgerald i Arleigh Burke-klassen i Yokosuka efter kollisionen med handelsfartyget. Bild: US Navy

Vid bägge olyckorna larmades aldrig besättningen ombord och omkringliggande fartyg när faran upptäcktes vilket ska vara rutin ombord. Enligt internationella sjövägsregler ska fem korta ljudsignaler avges när kollisionsrisk föreligger och när man inte vet det andra eller de andra fartygens avsikter. Någon sådan signal avgav inte John S McCain.

Samtliga omkomna befann sig på krigsfartygen.

Rapporten kan läsas i sin helhet här. Även länk nedan.

LÄS MER: Collision Report for USS Fitzgerald and USS John S. McCain Collisions [US Navy]

Skadorna på USS John S McCain:s babordssida syntes tydligt när fartyget anlände till flottbasen Changi i Singapore efter olyckan. Bild: US Navy

Skadorna på USS John S McCain:s babordssida syntes tydligt när fartyget anlände till flottbasen Changi i Singapore efter olyckan. Bild: US Navy

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

,