Hem » Löpsedel, Nyheter

Löpsedel   Nyheter

Skräpet i havet kommer från privatpersoner

20 juli, 2015 – 09.18 Kommentarer inaktiverade för Skräpet i havet kommer från privatpersoner

SkräpTrots väl fungerande avfallshantering i de nordiska länderna hamnar mycket skräp på stränderna och i havet. Det vanligaste skräpet är av plast och frigolit och kommer från förpackningar och engångsföremål, främst från privatpersoner. Det visar en nordisk pilotstudie där upplockat skräp från olika stränder har analyserats.

– Studien visar att skräpet i havet till stor del kommer från vår tids konsumtion. En del av skräpet kommer troligen långt bortifrån, men trots att vi har bra avfallshantering i de nordiska länderna hamnar även mycket av vårt skräp i havet, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

För att få bukt med nedskräpningen måste man veta var skräpet kommer ifrån. I studien har Håll Sverige Rent tillsammans med Nordiska Ministerrådet och andra nordiska organisationer utvecklat en modell där skräpet kategoriseras ur ett produktperspektiv. Syftet är att försöka hitta riktade åtgärder för att kunna begränsa nedskräpningen i havet, så kallad marin nedskräpning.

I samtliga nordiska länder är det främst plast och frigolit som hittas på stränderna. Förpackningar och engångsföremål är de vanligaste typerna av skräp på alla stränder. Denna typ av skräp kommer främst från privatpersoner. På den studerade stranden i Norge kom dock många förpackningar från fiske- och jordbruksindustrin samt förpackningar kopplade till transport av varor.

I rapporten identifieras tre högprioriterade åtgärder i det fortsatta arbetet mot nedskräpning i havet:
– Kunskap: Det är viktigt att ta reda på var skräpet kommer ifrån för att hitta effektiva åtgärder. Därför bör alltid skräpets ursprung analyseras ur ett produktperspektiv när man mäter skräp på stränder.
– Politiska åtgärder: EU-kommissionens förslag om att producenter ska stödja förebyggande av nedskräpning och initiativ för strandstädningar bör genomföras i EU:s avfallsdirektiv. Åtgärder för det landbaserade skräpet bör vara i fokus, med tanke på att hela 80 procent av skräpet i havet kommer från land.
– Kommunikation: Att öka medvetenheten hos människor med hjälp av till exempel skräpplockarkampanjer, som är en effektiv och viktig del i det förebyggande arbetet mot marin nedskräpning.

redaktion@pakryss.se

, ,