Hem » Ombord

Ombord

Skydd av landskapsinformation

26 januari, 2013 – 09.13 Kommentarer inaktiverade för Skydd av landskapsinformation

Försvarsdepartementet utreder lagstiftningen kring skydd av landskapsinformation, inklusive sjömätning.

Med dagens teknik och utveckling i samhället är den gamla lagstiftningen förlegad. Kryssarklubben har yttrat sig till utredningen och vill ha möjlighet att sjömäta, lagra och sprida information om hamnar och farleder för fritidsbåtslivet.

Redan 1932 utfärdade Kungl. Maj:t ett privilegiebrev, som gav Kryssarklubben tillstånd att i begränsad omfattning sjömäta och sprida information till allmänheten.

Utredningen ska vara klar 28 juni 2013.

/LL