Hem » Nyheter

Nyheter

Standard för båtskrotning

1 april, 2012 – 10.18 Kommentarer inaktiverade för Standard för båtskrotning

En konstverk av Julien Berthier

Det är på väg att bildas en standardiserad process hur vår åldrande fritidsbåtsflotta ska tas om hand när ägarna inte längre vi hålla båten i skick och det är dags att skrota den.

Vrak och övergivna båtar är ett växande problem och flera myndigheter och organisationer ska samarbeta för att hitta ett lämpligt sätt.

I juni 2011 överlämnade Naturvårdsverket till Regeringen en utredning om skrotning av uttjänta fritidsbåtar. Den föreslår att ett statligt fritidsbåtsregister återinförs. Läs mer.

Båtskroten på Muskö är ett företag som har testat metoder en skrotning ska gå till (läs mer) och de har numera fullt upp att göra efter en långsam start.

Så här skriver SIS på sin hemsida:

Allt fler frågar sig hur till synes ägarlösa båtar samt vrak ska hanteras. I dag saknas vedertagna standarder för hur man demonterar och återvinner dessa båtar, vilket gör att de kan skrotas under tvivelaktiga former eller rentav dumpas. SIS planerar nu en kommitté som ska bevaka och delta i arbetet med att ta fram en internationell standard som även kan fastställas som svensk standard.

I Sverige har flertalet kustkommuner och övriga intressenter, ställt frågan hur skrotbåtar, till synes ägarlösa båtar samt vrak ska hanteras. Problematiken med dessa båtar är reellt och problemen bedöms bli större i framtiden i takt med att fler äger fritidsbåtar. I dag saknas vedertagna standarder för hur man demonterar och återvinner dessa båtar, vilket gör att båtar ibland skrotas under tvivelaktiga former. Vanligt är också att dessa båtar blir dumpade vid marinor, i skärgården eller sänks i hav och sjö för ”kvittblivning” av problemet. Det händer även att båtar eldas upp, ofta under okontrollerade former.

En, för våra svenska förhållanden, anpassad standard för båtskrotning skulle gagna näringslivet på flera sätt. Försäkringsbolag kan skapa återvinningsförsäkringar och på så sätt ta över ansvaret från båtägaren. Båttillverkarna kan marknadsföra sina båtar som miljövänliga, även då de är uttjänta. Marinor/småbåtshamnar kan bredda sin verksamhet och erbjuda tjänsten ”miljöriktig återvinning enligt svensk standard”. En lämplig standard möjliggör således ett certifierat system att demontera och återvinna båtar.

Mål
Kommittén ska bevaka och delta i det internationella arbetet för att säkerställa svenska intressen och skapa en internationell standard som även kan fastställas som svensk standard.

Därför ska du delta
SIS uppgift är att bidra till att utforma vägledande dokument som passar den svenska marknaden och svenska intressen, likväl som internationella. Som deltagare i den tekniska kommittén ges du möjlighet att:

  • Påverka innehållet i det slutliga dokumentet
  • Få tillgång till aktuell information inom området både nationellt och internationellt så att du i ett tidigt skede kan anpassa din verksamhet
  • Kontinuerligt ”nätverka” med deltagande experter

Medverkande
Målet är att få en mycket bred uppslutning av intressenter. En nationell kommitté är under bildande och välkomnar bland andra återvinningsanläggningar/båtskrotar, båttillverkare, försäkringsbolag, certifieringsorgan, myndigheter och organisationer samt kommuner med intresse för arbetet. Dessa kan alla dra nytta av den tidiga informationen man får om vad som är på gång inom området och har alla viktiga bidrag/synpunkter till den färdiga standarden.

Vill du vara med i arbetet?
Du är välkommen att delta i arbetet för demontering och återvinning av båtar. Kanske du idag jobbar på en myndighet, kommun, organisation, på försäkringsbolag, certifieringsorgan eller inom branschen. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet. Läs mer om kommittéarbete inom SIS här.

Projektledare: Anna Hulegårdh, 08-555 520 36