Hem » Nyheter

Nyheter

SXK:s årsmöte: god ekonomi, bättre bojregister och satsning på Malma Kvarn

24 november, 2019 – 09.55 Kommentarer inaktiverade för SXK:s årsmöte: god ekonomi, bättre bojregister och satsning på Malma Kvarn

På Kryssarklubbens rådslag och årsmöte är framtiden i fokus under helgen. På årsmötet redovisades klubbens goda ekonomi och bland annat satsningar på ett bättre bojregister och en utveckling av anläggningen Malma Kvarn.

Samtidigt som Kryssarklubbens funktionärer från hela Sverige samlas i Stockholm under helgen hölls riksföreningens årsmöte på lördagseftermiddagen. Ett hundratal medlemmar var samlade på Clarion Hotel vid Norra bantorget i Stockholm där både rådslag och årsmötet arrangeras.

Under lördagen inleddes det så kallade rådslaget som hålls två gånger per år och samlar funktionärer från Kryssarklubbens kretsar och nämnder från hela landet och Medelhavskretsen. Temat på årets rådslag är framtiden och bland annat tas en konkret handlingsplan fram under söndagen.

Ludvig Okmian och Isabelle Geeber

Ludvig Okmian och Isabelle Geeber leder Malma Kvarns lägerkommitté.

På lördagen hölls också årsmötet under eftermiddagen. Årsredovisningen för året 2018/2019 redovisades med ett resultat på 4,9 miljoner kronor.
– Orsaken till vinsten är till största delen sålda börsaktier, för att minska riskerna för SXK:s kapital, samt intäkter från Svenska Sjö som ägs till 20 procent av SXK, berättade Lars-Eric Ericson från SXK:s styrelse.

Valberedningens förslag till styrelse antogs av årsmötet med en förändring från det ursprungliga förslaget. Styrelseledamoten Kerstin Andersson har nyligen valts till ny ordförande i Stockholmskretsen och avslutar därmed sitt uppdrag i riksföreningens styrelse (ett två-årsmandat sedan förra året). Den tidigare suppleanten Peter Borenberg valdes in som ordinarie ledamot och en ny suppleant kan väljas in senare.

Verksamhetsberättelsen för året redovisades i valda delar och bland annat konstaterades att alla angränsande länders områden nu omfattas av Kryssarklubbens årsböcker i och med årets bok om Finska viken och Saimen.

Alltfler väljer att utbilda sig inom det svenska fritidsbåtslivet och Nämnden för båtlivsutbildning, som administreras av SXK, har ökat antalet utfärdade intyg med 20 procent under året.

SXK årsmöte

Årsmötet samlade ett hundratal SXK-medlemmar från hela landet.

Intäktsmässigt följer senaste årets resultat de föregående årens svagt nedåtgående trend för medlemsintäkterna, på grund av färre fullbetalande medlemmar. Från 23169 fullbetalande medlemmar 2017/2018 var antalet 23066 vid räkenskapsårets slut. Däremot ökade antalet registrerade båtar till 18398 stycken. Annonsintäkterna för På Kryss fortsatte att minska vilket är en allmän trend för tidskrifter.

Som delägare i Svenska Sjö har Kryssarklubben fått utdelningar på 2,6 miljoner kronor. Föreningens egna kapital har med tillskotten från Svenska Sjö och försäljning av börsaktier ökat från drygt 24 miljoner kronor till drygt 29 miljoner kronor.

Balans- och resultaträkningen fastställdes av årsmötet och även budget- och verksamhetsplanen för kommande räkenskapsår godkändes av årsmötets deltagare.

I verksamhetsplanen för nästa år ökar utgifterna främst inom tre områden: för På Kryss (som från och med årsskiftet levereras av Adviser Studio), omkostnaderna för styrelser, nämnder och möten samt kostnaderna för kommunikation och marknadsföring. Bland annat har en helt ny tjänst som kommunikatör inrättats.

Nästa år innebär också en ökad satsning på anläggningen Malma Kvarn på Värmdö som riksföreningen äger. Ett nytt organ bildas som ska ”säkerställa att utvecklingsmöjligheter för fastigheten tas tillvara”. I praktiken innebär det bland annat att SXK:s utbildningscenter fortsätter att utvecklas och till en början med bas på Malma Kvarn.
– Vi hoppas att Malma Kvarn utnyttjas i högre grad av fler inom Kryssarklubben. Det ska inte bara vara en angelägenhet för medlemmar i Stockholmskretsen, säger Lars-Eric Ericson.

En nyhet som medlemmarna kan dra nytta av i praktiken redan kommande säsong är att registret över SXK:s bojar blir en del av SXK:s databas som är tillgängligt för medlemmar via webben. Registret uppdateras löpande av Hamn- och farledskommittéernas funktionärer i kretsarna. Idén är att medlemmarna på ett enkelt sätt ska kunna ta reda på var bojarna finns och vilken status som de har, exempelvis finns uppdaterad information om när en ny boj placerats ut eller om en boj flyttat på sig eller behöver tas bort tillfälligt för att underhållas.

SXK Rådslag

SXK:s rådslag arrangeras två gånger per år varav det ena i anslutning till årsmötet.

Under lördagens rådslag avslöjade Ludvig Okmian, Malma Kvarns lägerkommittés ordförande, delar av sommarens planer för seglarlägren och gästhamnen på anläggningen. Ett späckat schema är laddat av aktiviteter med allt från Fotbolls-EM på storbildsskärm och grillfest till besök av SSRS och Försvarsmakten. Dessutom öppnar ett kafé!

Ludvig hoppas att ännu fler ska besöka Malma Kvarn under en längre del av säsongen.
– Där finns de mest engagerade människorna som jag har mött i något sammanhang, sa Ludvig Okmian som också kommer att jobba som hamnkapten under den kommande sommaren.

Även Per Grywenz, vd på Svenska Sjö, besökte rådslaget och presenterade försäkringsförmedlaren som alltså är delägd av Svenska Kryssarklubben. Enligt försäkringsföretagens branschorganisation, Svensk försäkring, ökar Svenska sjö mest av alla båtförsäkringsbolag- och förmedlare i Sverige.
Deltagare på rådslaget väckte frågan om möjligheterna att utöka den geografiska täckningen för Svenska Sjös försäkringar.
– Om tillräckligt många potentiella försäkringstagare visar konkret intresse så är det fullt möjligt, sa Per Grywenz som också konstaterade att andra områden inom båtlivet kan försäkras genom Svenska sjö i framtiden. Exempelvis Kryssarklubbens bojar.

På lördagkvällen hölls en stor årsfest på hotellet med 90-årsfirande Stockholmskretsen som värd.

På söndagen fortsatte rådslaget med bland annat workshops där en handlingsplan för att arbeta vidare med Kryssarklubbens framtid tas fram.

LÄS MER: Information om årsmötet på Kryssarklubbens hemsida, sxk.se

SXK Årsmöte

Årsmöteshandlingarna fanns tillgängliga på papper och kan laddas ner på sxk.se.

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

, ,