Hem » Ombord

Ombord

Teknik: Säker landström

24 februari, 2011 – 22.29 4 kommentarer

Kryssarklubben har genom Tekniska nämndens Magnus Sterky tagit initiativ till att få fram bra lösningar på problem att tolka gällande landströmsbestämmelser för båtar, så att korrosionsriskerna vid sådana installationer minimeras utan att dyra och tunga isolertransformatorer skall behövas.

Exemplet visar en enfas landströmsinstallation utan isolertransformatorer. Klicka på bilden för större format!

Genom att man inte ansluter skyddsjorden från land utan skapar en egen båtskyddsjord som leds till havet så slipper man problem med den så kallade elektrolytiska korrosionen från landskyddsjord.

Lösningen medför även att olika båtar inte blir anslutna till varandra via samma skyddsjord så att de kan tära på varandras offeranoder.

Genom att man uppnår jordning via en metallyta i vattnet blir båtskyddsjorden oansluten om den står på land. Den får därför bara spänningssättas på land om man kopplar ihop landströmmens skyddsjord med båtens dito.

Fördelen med att använda en omålad kopparplåt som jord i stället för till exempel propeller och så vidare. är att eventuell läckström inne i en 230V vattenvärmare då ger korrosion på kopparplåten i stället för propellern. Rekommendationen att använda 10mA jordfelsbrytare beror på att den strömstyrkan är mycket ofarligare för människan än det annars vanliga värdet 30mA.

Dessutom får man då tidigare varning för eventuella läckströmmar i jordade 230V apparater ombord.

En jordfelsbrytare för 10mA kostar 600-1 000 kr i handeln, som oftast får beställa hem den.

Standarden ISO 13297 gäller för landström i båtar inom EU. Tolkningen av denna är svår vad gäller jord och skyddsjord. Även fackmän går lätt vilse om man vill undvika korrosion. En grupp med deltagare från SXK, SbU, Transportstyrelsen och Elsäkerhetsverket har därför tagit fram några principkretsscheman som klarlägger några fungerande lösningar. Läs den kompletta rapporten på Tekniska nämndens sida.

Gruppen har bestått av: Horst blüchert, teknisk direktör, Elsäkerhetsverket. Saeed Mohebbi, ansvarig elhandläggare ombord på fartyg, Transportstyrelsen. Philippe Tamwelius, representant, Svenska båtunionen och Magnus Sterky, Svenska Kryssarklubbens Tekniska Nämnd

Göra själv?

Krav på installationen: Standarden ställer krav på att den som installerar landström har elektrisk kompetens (även om svensk behörighet ej krävs). Dessutom krävs att anläggningen bland annat isolationsprovas med en typ av utrustning som normalt bara elektriker har. Vidare ställs formella krav på båtens dokumentation.

Landström och korrosion

Landströmmens jord innehåller en spänning som kan orsaka korrosiva strömmar i båtens undervattensdelar. Detta måste undvikas. Den lösning som presenteras här är effektiv och billig jämfört med till exempel isolertransformator, som är tung och dyr (men ännu bättre).

Vitsen med denna lösning är att landströmmens jordspänning ej kommer åt att korrodera båtdelar i vattnet.

Denna typ av landströmscentral är ovanlig, men artikelförfattaren som driver en elektronikfirma, har tagit fram en modell enligt rönen.

Läs mer om Båttekniks landströmscentral. pris 1 595 kr (inkl moms, exkl frakt)

4 kommentarer »

 • Magnus skriver:

  Vitsen med denna typ av jordning är att man inte behöver ansluta från land kommande jord till båtens likströmsjord (som vanligen utgörs av propeller, propelleraxel och motor, och via den till minus 12V).

  Svar Johan
  Dessutom: Så länge inte landströmsjord är i kontakt med båtens motor (och därmed drev) så får man inte korrosion från obalansspänningen från land på drevet. Och eftersom man inte har en ledande elektrisk förbindning mellan båtens egen skyddsjord för växelström (=kopparplattan) och båtnes likströmsjord (=motor och drev) så kommer heller inte någon galvanisk ström (som orsakar korrosion) att gå mellan drev och kopparplatta.

  Den som är riktigt pessimistisk kan dessutom se till en huvudbrytare kan bryta bort motor/drev från 12V-systemet både på plus och minus när man är i hamn och har landström inkopplad.

  Svar Janne

  Man skall se till att hela metallskrovet är elektriskt avskilt från ALL el av ALLA slag. Alltså fritt från
  – skyddsjorden från land
  – Likströmsminus
  – Båtens egen skyddsjord för växelström

  Dessutom bör man ha en tvåpolig eller enochenhalv-polig elinstallation på sin motor, så att den, propelleraxel och propeller inte är i ledande kontakt med skrovet.

  /Magnus

 • Jan Svensson skriver:

  Om man nu gör enl. ovanstående. Ska man dra jordkabeln från kopparplåten direkt till elcentralen om man har en stålbåt? Eller kan man göra en anslutning på akterspegeln och på så sätt jorda hela båten i stället?

  Mvh Janne

 • Johan Pettersson skriver:

  Hur blir det med galvanisk korrosion mellan kopparplattan och ex. segelbåtsdrevet?

  Mvh Johan

 • Mats Roos skriver:

  Känns som jordplåt är ytterligare en sänkning av säkrad kvalitè på installationen eftersom det alltid finns okunniga”duktiga amatörer” som möjligen inte klarar av att underhålla och se till att jordplattan/plåten verkligen blir kvar och har tillfredställande kontakt, efter att man tex bottenmålar båten.
  Mats Roos