Hem » Läsvärt, Nyheter

Läsvärt   Nyheter

Fritidsfiske efter torsk begränsas

11 oktober, 2016 – 13.36 En kommentar

EU:s fiskeministrar enades på måndagskvällen om minskat torskfiske i Östersjön och Öresund. Nytt är att även fritidsfisket begränsas.

TorskMinskningen av yrkesfiskarnas kvoter för fiske av torsk blev mindre än vad EU-kommissionen hade föreslagit baserat på den senaste kartläggningen av beståndet. Istället för en minskning på nära 90 procent i västra Östersjön och 40 procent i östra klubbades en minskning med 56 procent i västra Östersjön och 25 procent i de östra delarna.
Tidigare har fritidsfisket för torsk i Östersjön och Öresund endast begränsats i ett område utanför Skälderviken i Öresund, men EU-ministrarna enades nu om tidsbestämda regler för fritidsfisket i hela Östersjön och Öresund. Från och med årsskiftet får man som fritidsfiskare ta upp maximalt fem torskar. Under perioden från och med februari till och med mars är det maximala antalet fiskade torskar per dygn tre stycken.
Syftet med begränsningarna är att säkra det svaga torskbeståndet i Östersjön. Fisket har under många år pågått med högre tillåtna kvoter än vad forskarna ansett varit hållbart. Utöver regleringen av fisket diskuteras även minskning av säl- och skarvbeståndet i Östersjön.

Organisationen Sportfiskarna är kritiska till att Öresund omfattas av de nya reglerna eftersom man menar att beståndet i Öresund är livskraftigt bland annat tack vare trålförbudet.

Sedan tidigare är gäddan i svenska Östersjön skyddad av begränsningar vid fiske med handredskap. Högst tre gäddor får fångas och behållas per fiskare och dygn. Fångade gäddor med en längd som understiger 40 cm och som överstiger 75 cm ska släppas tillbaka.
Även betydligt mindre vanliga fiskar i Östersjön är skyddade sedan tidigare. Skärkniv, havsnejonöga, pigghaj, småfläckig rödhaj, brugd, sillhaj (håbrand), slätrocka, knaggrocka, majfisk, staksill, blåfenad tonfisk och ål är helt fredade.

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

 

EU-kommissionen föreslog

, ,

En kommentar »

  • Magnus Sterky skriver:

    Att minska fritidsfiskarnas fångster av torsk i Östersjön är bra. För torsken. Frågan är bara om detta står i proportion till yrkesfiskets fångster.
    Men den riktigt stora frågan är hur länge myndigheterna kan tillåta att mellanskarven fångar precis allt som har fenor i storlek mellan 5 och 30 centimeter. Denna art är invandrad från asien, men blev skyddad på grund av den svenska storskarvens hot om utrotning för många decennier sedan.
    Mellanskarven är nu så talrik att det är bara deras egen utfiskning som gör att de inte är ännu fler. Fisk i mellanstorlek förekommer i princip aldrig i skärgården numera, utom i marinor och andra ställen med gott om människor, eftersom skarven är mycket skygg. Innan mellanskarven invaderade Sverige fanns det lika mycket mellanstor fisk mestadels i hela skärgården.
    Det är hög tid att byråkraterna lagstiftar om fiskekvoter för skarven också, för mera verkningsfulla åtgärder tycks de vara inkapabla att vidtaga, som t.ex. skottpengar på dem.