Hem » Löpsedel, Nyheter

Löpsedel   Nyheter

Chockhöjningar drabbar båtägare

26 februari, 2011 – 16.50 Kommentarer inaktiverade för Chockhöjningar drabbar båtägare

Att registrera sin fritidsbåt i båtregistret blir upp mot 1100 procent dyrare än förra året. Sannolikheten är hög för massflykt av båtar som redan är med i registret och troligen kommer inte många båtar att nyregistrera sig.

Transportstyrelsens verksamhet ska finansieras från avgifter som tas ut av dem som använder deras tjänster – det betyder att chockhöjningar av bland annat registreringar i skeppsregistret nu är införda sedan 1 januari 2011 (läs mer i denna artikel) med prishöjningar runt tusen procent i många fall. Och att läsa sig till hur mycket det kommer att kosta är inte lätt.

– Det är Regeringen som säger att vi ska vara självfinansierade sedan årsskiftet och därför måste vi ta ut dessa avgifter, säger Katrin Sundholm, chef för Sjöfartregistret hos Transportstyrelsen.

Det är främst vid nyregistreringar som de höjda priserna slår hårt. Med också den årligen tillkommande registerhållningsavgiften på 300 kronor (tidigare gratis) för alla de båtar som redan är med i registret.

En obligatorisk skeppsmätning görs för oregistrerade fritidsskepp över 12 meters längd och fyra meters bredd, enligt en ny fast prislista. Enligt överinspektör Jörgen Hansson i Malmö är det i praktiken fasta avgifter för så pass små fartyg som fritidsskepp. Se nedan för de nya avgifterna.

Det är inte alla som känner till är att många lite större fritidsbåtar, så kallade fritidsskepp måste registrera sig (lagen har funnits sedan 1976) och många är inte registrerade även om de flesta troligen är enligt Jörgen Hansson, någon statistik finns inte.

Men även mindre båtar drabbas av höjningarna och en massflykt förväntas från registret i vår – fri lejd för avregistrering är den 30 april 2011, då blanketten måste vara inne hos myndigheten, men sedan kommer det att dröja månader innan besked eftersom ärendena redan ligger på hög hos Transportstyrelsen berättar chefen Katrin Sundholm.

Grundavgifterna för båtar (mindre än 12×4 meter)

•  Registeravgift 6 700 kr (I avgiften ingår: registrering, anteckning av förvärv, men inte nationalitetsbevis (kostar 2600 kr). Totalt 9300 kronor (tidigare: 425 kr registrering + 425 kr för nationalitetsbevis, totalt 850 kr) Nya kostnaden är knappt 1100 % mer än tidigare.

• Avregistrering 2 100 kr (fram till den 30 april är avregistrering liksom anmälan av tidigare ej registrerade ägarbyten avgiftsfria för båtar.) Tidigare gratis.

Båtar behövs inte obligatoriskt mätas, utan i stället kan ett båtbevis kan utfärdas. Tillkommande kostnad är 2 560 för utfärdandet av båtbevis om det görs av Transportstyrelsens sjöfartsinspektörer.
Men ett båtbevis kan också göras av en besiktningsman, lots, kustbevakare eller tullare, möjligen till en lägre kostnad.

Är din båt redan registrerad räcker det med att betala den årliga avgiften som gäller även för fritidsbåtar mindre än 12×4 meter tas en årlig avgift på 300 kronor ut (vilket är samma pris som för en Finlandsfärja). Tidigare gratis.

Avgifterna för registrering av fritidsskepp (större än12x4 m)

  • Registeravgift 11 300 kr (I avgiften ingår: Registrering, inskrivning av förvärv och nationalitetscertifikat.
  • Registerhållningsavgift 300 kr/årligen
  • Avregistrering 3 100 kr.

Avgifter för skeppsmätning (större än12x4 m)

  • 7 150 kronor där det finns noggranna ritningar med linjeritning, spantruta, etc finns och kan användas för att bestämma bruttotonnage.
  • 9 950 Kr i de fall ritningar enligt ovan saknas (vilket är fallet för flertalet fritidsfartyg).

Båtägare drabbas
Kryssarklubbsmedlemmen Hans Gillenius är upprörd över att Sjöfartregisret inte talar om att det finns en sista dag om man vill ur registret utan att betala de 2 100 kronorna:

– Enligt min uppfattning är det en skandal att informera på detta försåtliga sätt. Skulle ett privat företag bete sig så hade det betraktats som vilseledande marknadsföring, säger Hans som fått ett mejl om de nya avgifterna för två båtar utan att det angavs än på särskild fråga om han kunde avregistrera.

Alternativet för en båt under 12×4 meter är att använda ”Gula kortet”, Internationellt certifikat för fritidsfartyg från Kryssarklubben (Båtunionen och Seglarförbundet) som utomlands i praktiken visat sig fungera lika bra. Även ett registreringsnummer kommer med som många utländska myndigheter efterfrågar. Kostnad 250 kr/vartannat år.

På Kryss kommer säkert att få anledning att följa upp detta.

Från Transportstyrelsens webbplats:

Registreringsplikt
Enligt 1 kapitlet Sjölagen (SFS 1994:1009) är ett skepp ett fartyg vars skrov har en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter, övriga fartyg kallas båt. Enligt 2 kapitlet ska varje svenskt skepp vara infört i skeppsregistret. Enda undantag är fartyg som ägs av staten och som inte används för affärsdrift. Observera att detta gäller oavsett vad fartyget används till, alltså även fritidsfartyg som enligt definitionen ovan är skepp. Yrkesmässigt använda båtar ska registreras i båtregistret om skrovets längd är minst fem meter. Skepps- och båtregistren förs av Sjöfartsregistret.

Mätningsplikt
Alla svenska fartyg som ska registreras i skeppsregistret ska skeppsmätas. De föreskrifter som gäller för skeppsmätning återfinns främst i förordningen (SFS 1994:1162) om skeppsmätning. Skeppsmätning utförs av Transportstyrelsen, Sjöfartsavdelningen.”

Undantag
Om det finns synnerliga skäl kan Transportstyrelsen besluta att en avgift ska sättas ned eller helt utgå, eller i övrigt medge undantag från dessa föreskrifter.

Ingen kommentar »

1 Pingbacks »