Hem » Mitt På Kryss

Mitt På Kryss

Tullproblem i Norge – del 2

7 september, 2010 – 07.50 6 kommentarer

I På Kryss nr 5/6-2010 har Hugo Tiberg beskrivit om hur en svensk båt som lades upp på land i Norge över vintern, fått problem med norska tullen. Båtägaren Kjell fick ett krav motsvarande 250 000 kronor i tull och motoravgift en lång tid efter att båten redan lämnat Norge och var tillbaka i Sverige. Den norska tullen vägrar släppa på sina krav även efter att fått kunskap om att båten lämnat Norge.

Även norsk press fick upp ögonen för behandlingen av Kjells båt. Lokaltidningen i Mo i Rana och artieln Norsk tollsmell for svensk seiler i Seilas (som också skriver om vidare problem för andra båtar).
 

I nummer 7-2010 skriver Ocean Cruising Clubmedlemmen Michael J Smith att han inte haft några problem med att få tilstånd. Kjell Olsson har nu stämt norska tullen och berättar själv var de befinner sig i processen:

”Michael Smith har i Nr 7/2010 av På Kryss skrivit och talat om hur lätt han fick tillstånd att låta sin båt ligga i Narvik över vintern. Jag har, som möjligen är bekant, en helt annan erfarenhet.

Hade jag gjort motsvarande sak som Michael Smith – det vill säga att som svensk åkt till Storbritannien och låtit min båt övervintra så hade jag självklart också tagit kontakt med brittisk tull.

Men i mitt fall så handlar det om att jag som svensk låtit min båt övervintra i Norge. Norge och Sverige gränsar till varandra längs en mer än 1000 km landsgräns, vilket naturligtvis innebär att vi är nära grannar. Vi förstår varandra lätt eftersom språken är så lika. Sedan 1954 ingår Norge och Sverige i Nordiska Passunionen och sedan dess har vi inte behövt pass eller annan legitimation inom området. Gränshandeln har genom åren varit betydande. Svenskar har köpt margarin i Norge, norrmän har köpt socker i Sverige etc. Inom Norden behöver vi inte heller uppehållstillstånd och eller arbetstillstånd.

Kort sagt, det är stor skillnad på relationen Norge – Sverige jämfört med Norge – Storbritannien. Norrmän och svenskar umgås både privat och offentligt på ett otvunget och broderligt sätt. Undantaget är möjligen längdskidtävlingar.

Michael Smith skriver också hur enkelt det var att få tillstånd att övervintra i Narvik. På två månader svarade en jurist från Tollen med all nödvändiga legala hänvisningar. Jag övervintrade i Mo i Rana som också tillhör Tollregion Midt-Norge. Det tog samma tullregion tre månader att ge mig nedanstående svar 17/7 2009:

”Bestemmelsen om dispensjon praktiseres restriktivt og dispensjon gis normalt icke ut i fra sosiale, økonomiske eller humanitære grunner. I dette tilfellet kan vi heller ikke se att det foreligger et spesiellt enkeltilfelle eller noen form særelig forhold.”

Är det möjligen så att Tollen i Norge har ändrat åsikt från 2009 till 2010 om hur man skall ställa sig till övervintring av båtar? Knappast troligt! Tollstedssjefen i Mo tollsted, Eirik Nilsen intervjuas 11 maj 2010 i RanaBlad och jag citerar:

”- Hva skulle så Olsson ha gjort for å gjøre alt rett?

– Enten tatt båten med seg, eller betalt båtmotoravgift og momsen, sier Nielsen.”

Så talar en sann tullbyråkrat i Norge!

Inte ens inom en och samma Tollregion tolkar man alltså bestämmelserna på samma sätt. Det är bara en av de saker vi tagit upp i den stämning av Tollen som jag gjort och som kommer upp i Oslo Tingsrett nu i november.

Vänliga hälsningar

Kjell Olsson

S/Y Aquilo”

6 kommentarer »

 • Torsten Jacobsson/BLÅSKAJSA skriver:

  Inget ont utan att det förhoppningsvis i framtiden för något gott med sig, se artikel i Seilas https://www.seilas.no/wip4/detail.epl?id=562021&cat=4913

 • Torsten Jacobsson / BLÅSKAJSA skriver:

  Ja så föll domen i Oslo Tingrett i fredags. Det har lett till en ledare i Dagens Naeringsliv idag och ett antal kommentarer i anslutning härtill: https://www.dn.no/forsiden/kommentarer/article2026712.ece

  Läs och begrunda!

 • Rolf Olsen skriver:

  Undertegnede har hatt seilbåt i over 40 år. Minst 35 av disse årene har jeg hatt vinteropplag i Halden, Norge hvor jeg forøvrig var bosatt til inntil 3 år siden.
  For ca. 3 år siden flyttet jeg til Sverige på andre siden av grensefjorden ”iddefjorden”. I luftlinje bor jeg i dag ca. 7-8 km. fra den plassen hvor jeg i 35 år har hatt vinteropplag.
  Med bakgrunn i historien vedr. det svenske ekteparet i Tromsø begynte jeg å tenke over hvorvidt jeg kunne fortsette med vinteropplag i Halden, Norge.
  Etter uttalelser fra norske tollmyndigheter i media ble dette fremstilt som at det ikke var noe problem. Følgelig gjorde jeg som beskrevet av tollmyndighetene – fylte ut med navn og nummer, forsikrinsselskap, ankomst og avreise.
  For å gjøre en lang historie kort. Første søknad sendt den lokale tollregion.Resultat:Avslått. Deretter anke:Resultat: Avslått. Derettet anke til Toll og avgiftsdirektoratet. Resultat: Avslått. Siste avslag forøvrig undertegnet av samme person som i VG fremførte at hadde bare vår svenske venn Kjell Olsson informert tollvesenet ville det ikke ha vært noe problem.
  Finansministeren har i høst svart på to spørsmål i Stortinget. Hans løsning er at man får en privat tollagerholder til å forestå lagringen. Jeg vil nå forsøke denne veien, men er ikke overvettes optimistisk på resultatet.
  På grunn av disse idiotiske bestemmelsene vil jeg i år få en merkostnad forbundet med vinteropplag på ca. 20.000kr. Dette har jeg i lengden ikke økonomi til da jeg på grunn av sykdom i familien kun benytter båten i helger, en helgekostnad på ca. 2000kr. beregnet ut i fra vinteropplagskostnader blir i høyeste laget. Resultatet blir vel at jeg må selge båten.

 • Hans Jakob Valderhaug skriver:

  Min forståelse av lukket tollager er at dette er et definert geografisk område med spesielle sikkerhetsforanstaltninger – meg bekjent er det intet verft/marina som er definert som lukket tollager. Men jeg har også forstått at bl.a. Holms spedisjonsfirma i Tromsø vil ta på seg det formelle tollansvar mot depositum på 25% av båtens verdi pluss en del tillegg – med andre ord ikke et realistisk ”tilbud” for de fleste båteiere.

  De forskjellige tollkontor sin behandling av søknad om vinteropplag varierer betydelig, noe vi kan dokumentere. Det er feil slik noen i norsk tollvesen har uttalt at ”hadde man tatt kontakt ville dette latt seg ordne”. Det kan virke som tollkontor der saksbehandlere har praktisk båterfaring håndterer vinteropplag av utenlandske lystbåter med bruk av skjønn og ”sunn fornuft”. Det er jo pinlig for en sjøfartsnasjon at vårt formelle regelverk ikke klarer å skjelne biler fra båter. Vi håper publisiteten gjør at våre regler endres tilsvarende det norske båter møtes med i EU – 18 måneder tollfrihet. 6 måneders seilas inn, 6 måneder vinteropplag, 6 måneders seilas hjem.

  MVH Hans Jakob Valderhaug
  S/Y Anna

 • Olof Malmlöf skriver:

  Förstår inte pratet om Storbritannien. Jag själv tog min Svenskinköpta (och momsade) båt till Frankrike och bodde där i 4 år. Behöve inte rapportera något. Fri rörlighet för medborgare, varor och tjänster!

 • Torsten Jacobsson / BLÅSKAJSA skriver:

  Jag läste Michael Smith’s inlägg under Inkorgen i På Kryss 7/2010 om hur han hanterat problemet med övervintring i Norge. Det kräver nog ett och annat förtydligande.

  Men först skall kanske påpekas att i stort sett alla länder har regler motsvarande dem i Norge, temporär tullfrihet för transportmedel som bilar och båtar. Ägare till icke EU-momsade båtar, som vill vinterförvara dem i Sverige, måste därför lagra dem hos varv som har godkända tullager, vilket är fallet med flertalet av de större varven på bl a Orust.

  Michael Smith har sannolikt valt att anlita ett varv, som är godkänt av den norska tullen för sådan lagring. I det fallet svarar varvet gentemot tullen för att båten efter vintern åter ”exporteras” genom att den utländske ägaren tar hand om båten och förväntas förr eller senare föra ut den från landet. I det tillstånd Michael Smith fått finns säkerligen en frist för denna återutförsel angiven. Genom att varvet har fysisk kontroll av båten under vinterförvaringen, innebär varvets ansvarstagande mot tullen för moms och andra avgifter normalt inget problem.

  Mer problematiskt blir det när man som så många med mig väljer att låta båten övervintra i sjön; i mitt fall i Tromsö. Yrkesskadad (advokat) och medveten om regelverken vände jag mig redan i vintras till tullen i Nordnorge, som snabbt återkom och meddelade att jag tyvärr (ja, man sa sig ju gärna vilja stödja turismen) var tvungen att anlita en speditör som tullagerhållare. Jag fann en sådan med tiden och fick till slut tullens välsignelse att låta båten vara kvar i Tromsö över vintern. Tillståndet var dock under ”forutsetning at båten legges inn på tollager. Frist for endelig utförsel settes til 30. september 2011.” Dessutom: ”De må sende oss en bekreftelse fra tollagerholder på at båten blir lagt inn på tollager senast 30. september 2010”.

  Men speditören, som i mitt fall, har ju ingen fysisk kontroll över båten, som ligger i sjön, och måste därför säkerställa sig för risken att behöva betala tull, motoravgift samt miljöavgift för kylmedlet i kylskåpet!! (drygt NOK 2.000 för 70 gr R134a). Det innebär i praktiken att Du som båtägare måste deponera ett belopp hos speditören för dessa avgifter, drygt 25 % av båtens värde exkl. moms. Vem har det lätt tillgängligt?

  Ja, så drabbas vi i nabolandet som älskar att segla i norska vatten och uppleva dess häftiga natur, för att Norge vid tre folkomröstningar valt att ställa sig utanför EU!

  Kjell Olssons sak hade emellertid satt märkbara spår bland norskt båtliv; i sort sett varannan norrman som fick veta att vi skulle övervintra i Tromsö, påpekade för oss problemet med norsk stelbent tullbyråkrati. Och det franska par vi mötte på en ö utanför Bodö, blev minst sagt bleka och överraskade när vi tog dem ur villfarelsen att Schengenavtalet skell ge dem rätt at ha båten kvar ett år i Norge.