Hem » Läsvärt, Mitt På Kryss

Läsvärt   Mitt På Kryss

Insändare: Utmärkning av tömningsstation

19 november, 2010 – 16.17 Kommentarer inaktiverade för Insändare: Utmärkning av tömningsstation

I det senaste numret av På Kryss (nr 9-2010) noterade jag en artikel på sidan 15, angående att ni uppmanar om att läsa Ufs (Underrättelse för sjöfarande) för att undvika kollision med flytande tömningsstationer, vilket självfallet är en mycket bra rekommendation av er.
Däremot skulle jag vilja få framföra ett förtydligande, nämligen att Transportstyrelsen har även krav på att en tömningsstation är utrustad med s.k. sjösäkerhetsanordning (SSA), vilket innebär att plattformen är utmärkt med SSA av typ specialmärke, i syfte för att förebygga tillbud och olyckor genom att underlätta upptäckt i mörker och vid nedsatt sikt.
Normalt resulterar ett utfärdat tillstånd i att Sjöfartsverket upprättar både Ufs-notis respektive att tömningsstationen blir redovisad i aktuellt sjökort (se bifogat underlag).
Mer information rörande Transportstyrelsens krav på utmärkning av tömningsstation hittar ni under den bifogade länken.
För kännedom bifogar jag ett utfärdat etableringstillstånd för SXK gällande Sthlm kretsens tömningsstation i Norrviken.
I händelse av att ni önskar ytterligare information eller har frågor rörande detta, är ni alltid välkommen att kontakta mig.
Mats Hörström
TRANSPORTSTYRELSEN
Sjötrafiksektionen
Box 653
601 15 Norrköping
011-19 12 85, 0734-32 12 85