Hem » Läsvärt, Löpsedel, Nyheter

Läsvärt   Löpsedel   Nyheter

Vattenskoterkörkort och andra båtlivsfrågor i riksdagen

9 maj, 2017 – 13.10 9 kommentarer

Körkort för vattenskoter, obligatorisk flytväst, nytt båtregister och möjligheter för kommuner att beslagta skrotbåt är några av motionerna som trafikutskottet diskuterar i dag.

Trafikutskottet har ett tjugotal förslag med koppling till sjöfart och båtliv att ta ställning till i år. På tisdagen presenterades de olika förslagen, de flesta motioner, för att utskottet ska enas om vilka frågor som ska tas vidare till övriga riksdagen.
De motioner som är mest intressanta för fritidsbåtlivet har alla varit uppe för diskussion i riksdagen tidigare, men inte lett till någon lagstiftning med inflytande över frågorna. Exempelvis har den högaktuella frågan om krav på körkort för vattenskoter gått i stå. Näringsdepartementets föreslog förra året krav på obligatoriskt förarbevis för vattenskoter och Havs och vattenmyndigheten, Hav, föreslog så sent som i december ett motsvarande krav. Men något konkret förslag från regeringen till riksdagen verkar inte vara i sikte. Näringsdepartementet har fått in remissvar, men ärendet bereds utan tidplan. Nu föreslår socialdemokraten Isak From i stort sett samma sak som Näringsdepartementet och Hav. Trots att frågan är högaktuell efter helgens dödsolycka i Köpenhamn lär inte motionen sätta fart på lagstiftningen än på ett tag eftersom en motion bara är det allra första steget i riksdagen mot ett lagförslag.

Moderaterna Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson föreslår i en annan motion att det ska bli obligatoriskt att bära flytväst för alla under 15 år ombord på båtar. Och att det ska bli obligatoriskt att ha minst lika många flytvästar ombord som det finns personer ombord. Så här motiverar de förslaget: ”Det är lag på att alla som åker i bil ska ha bilbälte men någon lag på att man måste bära flytväst till sjöss finns inte. Att kräva att flytväst bärs konstant när man befinner sig ombord på en mindre båt är inte nödvändigtvis det bästa rent praktiskt men krav bör ställas på att det finns tillräckligt med flytvästar ombord för att det ska räcka till samtliga passagerare ombord på en båt. Därtill borde man kunna kräva att barn under femton år ska bära flytväst när de befinner sig ombord på en fritidsbåt.”
 Även i det här fallet pågår en parallell process hos bland andra Transportstyrelsen om en eventuell föreskrift. Frågan är inte särskilt kontroversiell eftersom majoriteten båtfolk är för flytvästkrav, enligt de senaste årens båtlivsundersökningar som Transportstyrelsen genomfört.

Övergiven båt

En av många övergivna båtar nära Årstaviken i Stockholms kommun.

En annan socialdemokratisk motion föreslår att det ska bli enklare för kommunerna att städa undan övergivna båtar. Ett register över fritidsbåtar skulle förenkla det arbetet, menar Caroline Helmersson Olsson och Hans Ekström som ligger bakom motionen med bland annat dessa argument: ”Problemet med nedskräpande båtar väntas öka då antalet uttjänta båtar förväntas öka. Genom att möjliggöra för kommunerna att omhänderta dessa båtar kan problemen minska. Ett införande av båtregister skulle också underlätta utkrävandet av ägaransvar.”

I Göteborg planeras en ny bro över Göta älv. Moderaten Sten Bergheden vill att bron ska ge 19 meter segelfri höjd istället för den planerade höjden på 13 meter. Den nuvarande öppningsbara Göta älv-bron är 18,3 meter hög. Bergheden menar att den kommersiella sjöfarten kan lida skada av den planerade bron: ”En lägre bro på 13 meter som nu planeras kommer innebära långt fler broöppningar som kommer ge störningar både i kollektivtrafiken och båttransporterna på Vänern. Utveckling av miljövänliga transporter i regionen, genom Vänersjöfarten, och den företagsutveckling som kommer med en sådan utveckling måste prioriteras”.

Övriga motioner och en proposition berör framförallt sjöfart och handlar om farleder, barlastvatten och övergripande transportfrågor.
Vad trafikutskottet kommer fram till på måndagen blir offentligt först senare i vår. 
På Kryss fortsätter att bevaka de frågor som är av intresse för båtlivet.

LÄS MER: Trafikutskottets betänkande 2016/17:TU18 [Riksdagen.se]

Johan Boström

johan@pakryss.se

, , ,

9 kommentarer »

 • Ard Vromans skriver:

  En del kloka ord har blivit sagda i denna tråd redan om flytvästar och alkohol. En annan motion som omnämns i artikeln handlar om hur kommunerna ska kunna städa undan övergivna båtar. Motionären föreslår där att ett register skulle förenkla. Självklart ska gamla vrak kunna tas omhand innan de orsaker skador på miljö bland annat. Vilka kriteria som ska gälla kan diskuteras. Det kan t. ex. bli en knepig fråga hur man identifierar en övergiven båt. Även om en båt ser risig ut kan den vara föremål för ett upprustningsprojekt. Har den en registrering kan myndigheten kontakta ägaren förstås och få klarhet i om den skulle vara föremål för ett ingripande. Det som talar emot ett införande av ett register är att det för eller senare poppar upp förslag om beskattning.
  Att komma tillrätta med nedskräpning är ett vällovligt mål. Kriteriet som ska gälla borde däremot vara huruvida att fartyg (kommersiellt eller fritids) är sjövärdig eller ej och det ska då gälla både på land, i marvatten eller flytande. Regelverket ska också utformas så att om ägaren trots ett eventuellt register inte kan spåras, och betala för omhändertagandet, ska kommunen eller staten kunna ta hand om problemet innan det finns risk för läckage och förorening. Idag kan vrak ligga i åratal och kommunen kan bara åse och preventivt lägga ut länsar. Det är nog inte så vi vill ha det i våra skärgårdar.

 • Torsten/BLÅSKAJSA skriver:

  Sjökaptenen Erik Sandberg hänför sig i sitt inlägg till grannlandets (Finland?) gränsbevaknings krav/rekommendationer till båtförare. Däribland – godkända flytvästar till alla ombord. Och så det självklara påpekandet – ”Endast flytvästar som bärs räddar i en nödsituation”, även om det inte finns ett lagstadgat krav. Då kan man travestera och säga att endast bilbälten som är påtagna, räddar eller begränsar skada vid en trafikolycka. Min point med mitt tidigare inlägg var att flytväst bör – inte skall – bäras av alla ombord, oavsett ålder och etnisk härkomst, kanske särskilt av en snäll gammal farbror som jag, som kör båt dagligen och som seglat i hela mitt långa liv.

 • Magnus Seglare skriver:

  Och för övrigt flytvästar, det är nog bra med flytvästar. Jag tvivlar inte på att flytvästar kan rädda liv.
  Men övervärdera inte flytvästen! Är man ute på sjön en vårdag och faller i, med flytväst och blir liggande i det kalla vårvattnet, som troligen inte är mer än några grader, ca 3 – 5 grader C, då vill det till att snabbt komma upp och sedan få varmt ombyte och helst även varm mat och dryck och OBS inte alkohol! Det är inte bra i ett sådant läge!

  Där med vill jag inte säga att man inte ska använda flytväst. Det ska man visst göra! Jag är säker på att flytvästen räddar liv. Men i debatten låter det ibland som om flytvästen var det allena saliggörande och det tror jag inte på.

  Det behövs också eget personligt ansvar, frihet under ansvar.
  Detta sistnämnda denna regering vilja ta ifrån oss. Tragiskt.

 • Magnus Seglare skriver:

  Nej några petimeterlagar med gränsdragningsproblem och jämförelser mellan sjö-och vägtrafik kan vi inte ha efter som det helt enkelt inte fungerar.
  Vi måste ha lagstiftare som förstår vad det är de lagstiftar om! Vi kan inte ha lagar som är helt bort i tok (sjöfyllerilagen) för det innebär att människor helt enkelt inte bryr sig om så galna lagar, vilket i sin tur kan föra med sig att rättsväsendet i sin helhet urholkas.
  Kustbevakningen får hur mycket pengar som helst för att jag oskyldiga fritids-båtägare för att de har 0,2p medan polisen går på knäna och inte kan utreda ens de vanligaste brotten, de läggs ned! Om det är brist på pengar eller dålig organisation eller annat kan jag inte säga, men lös det istället för att jag oskyldiga fritidsbåtägare med 0.2 promille som är helt harmlösa och inte skadar någon eller riskerar någon annan till liv och hälsa!
  Sjöfyllerilagen är en nykterhetslag, införd av nykterhetslobbyn, den har ingenting med sjösäkerhet att göra, som politikerna vill påstå.

 • Erik Sandberg skriver:

  Hej

  Det finns en hel del i lag och förordning som reglerar alla fartyg. Ett av problemen är att det i Sverige alltid blundats för att reglerna även gäller fritidsbåtar. Innan man ylar om att införa nya regler så borde man rimligtvis börja att tillämpa det regelverk som även innefattar fritidsbåtar.

  För mig som arbetat med sjösäkerhet, sjöolyckor och nautisk utbildning känns flera av frågorna något tagna ur sitt sammanhang så länge den eller de ansvariga myndigheter som rimligtvis redan nu torde ha regeringens uppdrag runt sjösäkerhetsfrågorna.

  Man bör, i likhet med både Finland och Storbritannien, informativt och pragmatiskt beskriva vad som gäller. Kraven är dessutom många gånger sprungna ur de konventioner som vår nation relativt ivrigt varit med och framdrivit på det internationella planet och som implementerats för ”alla fartyg” givetvis med de undantag som kuststaten får föreskriva, huvudsakligen innanför baslinjen.

  ”Fritidsbåt”, oberoende storlek, har på något sätt outtalat kommit att bli en grå massa där ingenting tycks gälla eller efterlevas. Oberoende om vi pratar myndighet, rättsväsende eller enskilda personer så undviker man att hantera det som faktiskt finns i konvention, lag och förordning. Börja tillämpningen där för en ökad medvetenhet!

  Det är inte önskvärt med petimeterlagar som har gränsdragningsproblem eller försök att jämföra vägtrafik med sjötrafik. Tyvärr är inte heller debatten speciellt saklig utan infekterad av tyckniker, Bror Duktig och politik där helheten saknas. Till sjöss är, avseende flytvästens bärande, avsevärt mycket mer betingat av omständigheterna i jämförelse med exemplet om bilbältesanvändning, Det är få som törs yla om att det faktiskt är på badplatser, kajer och möjligtvis vid öldrickande i en snurrebåt på en insjö som en lag om bärande av flytväst verkligen skulle göra nytta, framför allt på snälla äldre farbröder och för de människor med härkomst från delar av världen där man inte får lära sig att simma. Alla dessa fakta finns men inte som offentlig myndighetsrapport – bara valda delar oftast tagna ur hela sammanhanget.

  Debatten är infantil rörande bärandefrågan, detta i en magnitud parallell med att förbjuda barn eller ungdomar att att klättra i stegar eller träd. Någonstans finns ordet ansvar med. Ansvar är en bedömning som många tycks glömma bort i sin vilja att beskydda – gärna via statens pekpinnar. Ansvaret till sjöss finns dessutom reglerat i många fall på ett mycket sunt sätt oberoende om det rör yrkes- eller fritidssjöfart.

  När sa eller tänkte du förresten: ”nu skall jag nog ta och köra lite fritidsbil?” – och därmed känna att du inte behöver tänka på vare sig regler eller ansvar.

  Damma av gällande regelverk och du skall finna att det inte är förenligt att gå ut med egentligen någon båt med passagerare utan flythjälpmedel. Undantaget att du idag får friheten att kanske bedöma att flytväst inte behövs i den uppblåsbara badbåten, som just har syfte att vara badleksak i det 23-gradiga vattnet.

  Ett av de grundläggande problemen som gör att frågor runt 0,2-promille, flytväst m.m. uppkommer, är nog den felaktiga tron på att fritidssjöfartn helt saknar reglering. Det är olyckligt.

  Icke förty och även med implementerade sjösäkerhetskonventioner i lagen så är min bedömning att man bör förtydliga och föreskriva att flythjälpmedel till alla skall finnas med ombord. Oberoende fartygsstorlek så är detta den yttersta livlinan och som någon påpekat, en självklarhet för de flesta som vistas till sjöss.

  Vårt grannlands gränsbevakning beskriver sina krav nedan:

  Obligatorisk utrustning och promille gräns på sjön
  Alla båtfarare bör granska båtens sjöduglighet före avfärden.
  Alla motorbåtar och över 5 meter långa segelbåtar bör ha följande utrustning:
  – åror, paddel eller ankare med lina
  – tömningsredskap
  – godkända flytvästar, åt alla i båten. Endast flytvästar som bärs räddar i en nödsituation, fastän bestämmelserna inte fodrar att flytvästen bärs.
  – godkänd handsläckare i alla inombordsmotorer och utombordsmotorer vilkas maskin effekt är över 25 kW, eller om båten är utrustad med förbränningsapparat som fungerar med låg
  För navigation bör finnas sjökort.
  Bränslemängden bör alltid kontrolleras före avresan, och det måste också bli i reserv.
  Promillegränsen på sjön är 1,0 ‰.

 • Jan Gabrielli skriver:

  Återigen denna sneda jämförelse med biltrafik, att lagstifta om att obligatoriskt bära flytväst ombord i fritidsbåtar innebär alltså att barn upp till 15 år måste sova i sina flytvästar. Politiker som är insatta i båtlivets villkor är tydligen en bristvara.

 • Torgny Hellström skriver:

  Enligt Sjösäkerhetsrådets statistik drunknad 2016 från båt ett barn i åldern 0-19 år. En sexåring som färdades med sin far i kanot. Oklart om flytväst användes. Alla dödsolyckor med barn är självfallet tragedier, men en (1) dödsolycka kanske inte motiverar lagstiftning som sedan skall verkställas av polis och kustbevakning. Jag tror de har större frågor att ta i lite längre upp på land.

  Av motionens utformning kan man nog dra slutsatsen att den är formulerad av landkrabbor.

 • Torsten/BLÅSKAJSA skriver:

  Efter att för tretton år sedan ha varit en hårsmån från döden i samband med en grundstötning/totalhaveri vintertid och då jag ännu inte hunnit ta på mig flytvästen, så är det för mig numera lika naturligt att ta på flytvästen när jag går ut med båten som att ta på mig kläder på morgonen; vädret alldeles oavsett. Om det skall behövas fler dödsolyckor/drunkningar för att visa att risken att drunkna med flytväst på är mindre än utan dito, så föreslår jag att vi inte inväntar resultatet av en sådan statistik. Och då menar jag flytväst i alla åldrar. För mig är det dessutom ointressant vilken partifärg förslagsställarna har i detta viktiga ämne. Det gläder mig därför alltid att möta båtar, där inte bara barn och unga har flytväst på sig, utan även de äldre ombord till eget gagn och till gott föredöme.

 • Göran Artman skriver:

  Tycker att lagar och förordningar ska bygga på statistik. Kan moderaterna Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson presentera hur många liv som kommer att räddas genom att obligatorisk användande av flytväst för alla under 15år?