Hem » Läsvärt, Löpsedel, Mitt På Kryss

Läsvärt   Löpsedel   Mitt På Kryss

Båtunionen och Seglarförbundet vill ta ut vinst från Svenska Sjö

16 februari, 2014 – 23.50 Kommentarer inaktiverade för Båtunionen och Seglarförbundet vill ta ut vinst från Svenska Sjö

spargris

Verksamheten vid Svenska Sjö genererar vinst och har så gjort i många år. Båtunionen och Seglarförbundet vill göra det möjligt att ta ut av vinsten. Kryssarklubben vill använda pengarna till att förbättra försäkringarna.

Den ideella föreningen Båtorganisationernas Försäkringskommitté (BFK) äger Svenska Sjö AB. Idag kan inte vinst tas ut ur BFK men vid årsmötet 9 april 2014 beslutas eventuellt att ändra organisationen så att BFK inte längre ska äga den verksamhet som genererar vinst utan den ska istället läggas i ett aktiebolag i vilket organisationerna äger aktier och då kan besluta om utdelningar till ägarna. På detta sätt kringgås BFK som då kan avvecklas. Svenska Kryssarklubben motsätter sig starkt en sådan utveckling då den strider mot själva grundidén bakom försäkringen. Genom att vinst inte kan tas ut så kan de båtägare som väljer att försäkra i Svenska Sjö känna förtroende för den försäkring de valt. Försäkringen drivs uteslutande i deras eget intresse utan kortsiktiga vinstintressen.

BFK bildades 1967 av båtorganisationerna på grund av att de försäkringar som stod till buds inte erbjöd rimliga villkor för fritidsbåtsägarna. Det gick inte att ha båten försäkrad i sjön efter ett visst datum på hösten till exempel. Genom att Svenska Sjö har funnits på marknaden har hela båtförsäkringsbranschen fått anpassa sina erbjudanden. Till gagn för alla båtägare i Sverige, menar Ulf Lindskog som är Svenska Kryssarklubbens representant i Båtförsäkringskommittén.

Medlemmarna i föreningen BFK är Svenska Seglarförbundet, Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben, Kungliga Svenska Segel Sällskapet, Kungliga Motorbåts Klubben, Navigationssällskapet och Saltsjö-mälarens båtförbund. Kryssarklubben har 20 % av rösterna och är ensam om att protestera mot förändringen. Övriga föreningar i BFK hör till Båtunionen eller Seglarförbundet. Kryssarklubben vill med detta inlägg föra ner debatten från organisationsstyrelserna till medlemmarna.

Båtförsäkringsmarknaden är idag komplicerad med nya aktörer som vill slå sig in med kampanjer. Svenska Kryssarklubben anser att de vinstmedel som genereras i Svenska Sjö borde användas till villkorsförbättringar, åtgärder för att behålla kunder och rekrytera nya, effektivisera och förbättra administrationen, bättre systemstöd och skadereglering, bättre statistikunderlag och mer utbildningar för personalen. I grunden är ju det kapital som byggs upp av vinstmedel i den ideellt drivna försäkringsrörelsen helt enkelt för mycket inbetalda premier varför det är logiskt att pengarna återgår till försäkringstagarna.

Svenska Kryssarklubben representanter i BFK kommer att motsätta sig alla åtgärder som syftar till vinstutdelning, eller till att möjliggöra det. Med endast 20 % av rösterna är dock utsikterna till framgång begränsade, säger Ulf Lindskog.

 

sjöräddning