Hem » Löpsedel, Nyheter

Löpsedel   Nyheter

WWF: Bra med ökade miljö- och natursatsningar – men mer behövs

19 april, 2015 – 09.46 Kommentarer inaktiverade för WWF: Bra med ökade miljö- och natursatsningar – men mer behövs

HavsmiljöWWF välkomnar att regeringen i en turbulent tid står fast vid rejält höjda anslag för skydd och skötsel av biologisk mångfald i skog, sötvatten och hav samt ett utökat svenskt klimatansvar.

Regeringen föreslår en ökning i vårbudgetpropositionen med 380 miljoner under resterande halvår för skydd och skötsel av värdefull natur och bevarande av arter. Under mandatperioden vill regeringen öka satsningarna på natur och havsmiljö med sammanlagt 4,3 miljarder.

– Flera av satsningarna i budgeten styr i rätt riktning mot mål och en politik inom planetens gränser. Vi välkomnar en ökad ambitionsnivå för skydd och skötsel av värdefull natur. Det är viktigare än någonsin tidigare. En stor utmaning är att leva upp till internationella åtaganden att skydda 20 procent av land- och 10 procent av havsområden till 2020, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

WWF välkomnar att Sverige tar sitt internationella klimatansvar och inför klimatmötet i Paris bidrar till FNs gröna klimatfond, ett åtagande på 250 miljoner kronor som nu ligger helt utanför biståndsbudgeten. Det är mindre än vad WWF hade hoppats på som startbidrag. men ett viktigt första steg att leverera de 4 miljarder som utlovats över mandatperioden.

Att regeringens satsar på klimatinvesteringar i kommuner och regioner samt öppnar för femdubbling av detta belopp under resten av mandatperioden är både glädjande och nödvändigt för att ta tag i våra stora växthusgasutsläpp, menar WWF.

Desto tristare är det att specialpengar till laddinfrastruktur tagits bort. Det är oerhört viktigt för att fossilfria transporter och elfordonsområdet, ett område där Sverige redan ligger efter många andra länder, säger Stefan Henningsson, klimatexpert på WWF.

– Vi välkomnar det utökade solcellsstödet på 150 miljoner kronor men är kritiska till den höjda skatten på solcellsanläggningar som motverkar stödets syfte. När det gäller satsningen på en klimatomställning räcker knappast de anslagna pengarna – flera miljarder behövs, säger Stefan Henningsson.

WWF ser behov av stora insatser för havsmiljön kommande mandatperiod när det gäller förvaltning och skydd. Vi välkomnar, som ett steg i rätt riktning, att regeringen står fast vid sin ambition vad gäller ökade anslag till åtgärder för havs- och vattenmiljö för att nå både miljökvalitetsmålen och havs- och vattenrelaterade mål om ökat skydd och förvaltning.

– WWF välkomnar att regeringen står fast vid satsningar på förstärkt miljöövervakning. Vi ser stora behov på många områden inte minst på havs- och vattensidan, när EUs ramdirektiv för vatten och EUs havsmiljödirektiv och nya fiskeripolitik ska genomföras i Sverige, avslutar Håkan Wirtén.

redaktion@pakryss.se

,