Hem » Läsvärt

Läsvärt

Algblomning och toxiner

15 juli 2010 – 07:46 Kommentarer inaktiverade för Algblomning och toxiner

Under gårdagen observerade Kustbevakningens flygplan ett algbälte sydost om Öland, norra Midsjöbankarna och vid Hoburgen. Enligt SMHI finns det tydliga ytansamlingar av alger i stora delar av södra Östersjön, samt i Finska viken. Är årets algblomningen som ger grumligt vatten och risk för sjukdom igång på riktigt? Det vet inte experterna helt säkert , för det beror bland annat på hur vindarna blåser. Under sommaren brukar blomningar av cyanobakterier, även kallade blågrönalger uppstå. De är egentligen ett slags bakterier, men deras många likheter med alger gör att de brukar räknas till gruppen växtplankton. Algblomningar kan dyka upp under hela året, men de potentiellt skadliga blomningarna är vanligast under högsommaren och delar av hösten.
Det är otrevligt att se det gulaktiga täcke av alger som breder ut sig på vattnet, men det värsta är att du kan bli sjuk om du hoppar i om det är mycket alger i vattnet som bildar toxiner .

Symtom
De alger som blommar producerar toxiner som kan ge olika symptom. Åtminstone åtta olika typer av de alger som förekommer i Sverige kan bilda toxiner. Det är tre olika typer av toxiner som algerna kan producera;
• nervtoxin som kan påverka nervimpulserna till andningen
• levertoxin som kan ge leverpåverkan
• tarmtoxin som kan ge mag- och tarmsymtom

Du kan få symtom genom att bada i vatten med pågående algblomning men också genom att dricka eller äta vatten eller fisk från sjöar med algblomning. Djur kan bli sjuka om de dricker av vatten där algblomning förekommer.
Inkubationstiden varierar beroende på vilken typ av toxin som den aktuella algen producerar men symtomen brukar uppträda inom några timmar.
Om du badar i vatten med algblomning kan du få olika symtom. I första hand kan du få klåda, utslag och ögonbesvär, men också illamående, kräkningar och diarré.

Behandling
Om du blir sjuk av algblomningen, söker du till sjukvården via 1177, som hänvisar dig till rätt instans, beroende på var på ost- eller sydkusten du är.. Diagnos ställs utifrån din sjukhistoria och vad du har för symtom, t.ex. utslag eller symptom från tarmen efter att du har badat söt-eller bräckt vatten.

Vill du läsa mera om algtoxinförgiftning, går du till smittskyddsinstitutets hemsida, som du hittar här.

Länsstyrelserna runt om i landet har också uppdaterad information om algblomningen. Länsstyrelsen i Stockholm har en informativ sida, som du hittar här.
/Stina Jansson

,