Hem » Mitt På Kryss

Mitt På Kryss

Insändare: Promilledebatten fortsätter

29 maj 2012 – 07:20 25 kommentarer

Med hjälp av den forskning som bedrivs av Hugo Tiberg vid Stockholms Sjörättsinstitut (kommande uppdatering av Marine Intoxication in Swedish Case Law, Jure förlag 2011) går det inför tvåårsdagen av den nya ”sjöfyllerilagen ”att dra flera viktiga slutsatser. Här följer något av det viktigaste och den senaste kunskapen inom området.

De som har lägre promillehalter i blodet begår inte fler fel än andra båtförare
De som blivit stoppade genom sållningsprov och blivit dömda för att haft en promillehalt under 1 promille har ytterst sällan begått något annat brott än just mot alkoholregeln 0,2 promille. Inte heller har de orsakat fler sjöolyckor. Motsatsen gäller de som är involverade i allvarliga skadefall eller som gör uppenbara brott mot andra sjöregler. Av de båtförare som i samband med en incident intagit alkohol finner man höga alkoholhalter i blodet. Över 1 promille till mer än 2 promille.

De som motiverar den nya regeln om lägre promillehalt med att den behövs för att påverkade båtförare har ett så nedsatt omdöme att de inte kan anpassa farten efter omständigheterna, tända lanternorna i mörker eller annars säkert hantera en båt har alltså fel. Det finns inget stöd för att denna grupp föranleder mätbart fler sjöolyckor än andra.
När Kustbevakningen påstår att den nya lagen medfört att färre båtägare seglar fel i farleder, att de nu kan stoppa förare som inte kan hantera sin båtar osv, är det alltså grundlöst. När de försäkrar oss medborgare att det blivit säkrare med den nya lagen så är de ute på djupt vatten. Båtliv är i grunden säkert och har därtill en positiv olycksutveckling under mer än 20 års tid och med väsentligt ökat båtbestånd. Vad som däremot går att belägga är att de nya reglerna innebär hårda straff utan saklig grund och att människor som inte utgör någon fara för andra drabbas.

Hårda domar för dem som ertappas med låga alkoholhalter i blodet
Sedan den nya lagen infördes har domstolarna konsekvent börjat följa bilpraxis som innebär straff efter alkoholhalt oavsett situation eller påvisade risker. Det innebär att lagen i straffhänseende inte gör någon skillnad mellan den som t ex för fram en segelbåt på öppet hav i 5 knop med den som kör 110 km/tim på en motorväg. Det spelar heller ingen roll om båtföraren är på öppet vatten eller befinner sig i ett hamnområde där farten är begränsad. Promillehalten ensam avgör straffet. Det har lett till att böter regelmässigt utdöms i spannet 20.000 till 90.000 kronor enbart för överskriden promillehalt.

Oavvägda straff för höga alkoholhalter
Fastän Sjölagen 20:5 anger fängelse som obligatoriskt är det normala straffet för grovt sjöfylleri villkorlig dom plus 50 timmars samhällstjänst eller böter. Det gäller från en promille upp till riktigt höga promillehalter (Malmö B 1485-11 med 2,74 °/oo, Gävle B 71-10 med 2,14°/oo), tillkommande sjöfartsfel (Uddevalla 4793-10 m fl) eller bådadera i förening (Vänersborg B 2694-10, Göteborg B 13085-10 och 1375-11 , Norrtälje B 3380-10, Hudiksvall B 1147-10)

25 kommentarer »

 • Håkan skriver:

  Cyklar man med alkohol i blodet i Jönköping gäller samma regler som i bil. De tar körkortet. Vet inte om det gäller fler städer.

 • Nisse skriver:

  Anders Kellman: Cykla berusad faller under en lag som är mycket lik den som gäller för fartyg under 10 m / 15 knop: så länge du kan göra det ordentligt så är det ok, om du däremot inte kan göra det på ett betryggande sätt är det inte ok. Däremot så blir det även här en ren bedömningsfråga, och mycket svårt och kostsamt för polisen och rättsväsendet att beivra.

 • Anders Kellman skriver:

  Det är en gammal tråd, men intressant hur verklighet och lag går skilda vägar.

  Kan samtidigt konstatera t.ex. att cykla, saknar alkoholgränser och hur farligt det är med cykel, trafik och dessutom skördar det enormt mycket med olyckor, skador och dödsfall. Här är ingen intresserad av lagar. (Styrstångsfylla existerar inte, utan är en myt att det finns som lag). Du får t.ex. Använda vanlig cykel, elcyklar, och andra elfordon (Max 20 km/h) i trafiken utan åldersgräns och utan alkoholregler. (Däremot kan alla som är farliga för sig själv o andra omhändertas enligt andra regler, men då behövs inget fordon alls)

  Så denna lag behöver revideras, den är obalanserad jämfört med andra lagar och obalanserad, gärning – risk för andra.

  Så alltid när nya lagar skapas för lösa ett problem som inte finns, så undermineras förtroendet för alla lagar.

 • Per-Arne Hallgren skriver:

  Personligen tycker jag att man i Sverige skall börja lagstifta i enlighet med folks moraliska principer. Det torde vara helt klart att lagstiftaren har trampat i klaveret denna gång också. Jag tycker att det är okej att ta en snaps liggandes i hamn, annars blir det konstlad glädje. Men att framföra flytetyg på fyllan är helt klart olagligt och skall så vara. En person som inte kan hantera sin båt skall åka fast. Här kanske vi kan få se en EU-lagstiftning fram över.
  Men det som gör mig riktigt irriterad är när irriterade poliser sliter upp folk ur båtar som ligger i hamn väl förtöjda. Det finns inget skäl för detta, och det har inget med sjöfylleri att göra.
  När det hela sedan rapporterats till länsstyrelsen så kan de också dra in körkortet, vilket sker. Jobbet kan inte behållas och båten måste säljas.
  Att människor inte skall kunna få umgås normalt bara för man har en båt, är otidsenligt. Det är lika dumt som att hamna medvetslös på akuten, du kan inte ringa FK, och får heller ingen sjukpenning.
  Jag antar att denna lagstiftning är till för att de 15000 människor som bor i vad som normalt är glesbyggd inte skall kunna få sin bärgning. Sälj båten i Europa och åk på resa till Kanarieöarna, det är inte bra för betalningsbalansen, bra för penning äskande polis -och bevakningsmyndigheter, mindre bra för kommuner med redan hög arbetslöshet.
  Lagförslaget är väl som vanligt ihop skrivet av någon med kanslierfarenhet.
  Lite stringens om jag får be.
  MVH

 • Stoppa Sjöfyllan skriver:

  Det är nu dags att sätta streck i denna debatt, läget börjar bli helt klart när också organisationer som Kryssarklubben tagit ställning till alkoholförbudet i båtar och stöder den nya alkohollagen.

  På SXK hemsidan i inlägget ”Ta det lugnt till sjöss” den 25/5 uppmanar man nu sina medlemmar att ”Avstå från alkohol…”!

  Glädjande är också, vilket framgått av nyhetsrapporteringen i landets tidningar, att Sjöräddningssällskapet nu frivilligt, under sina patruller, tagit på sig uppgiften att kontrollera om man finner några båtfarare som nyttjar alkohol till sjöss och anmäla detta via sitt samarbete med respektive myndigheter som Kustbevakningen och Sjöpolisen.

  Kritikernas röster börjar nu tystna både på internet och i debattspalterna.

  Med hopp om ett helt alkoholfritt och nyktert båtliv i sommar.

 • Ola Ljungberg skriver:

  Till stoppa sjöfyllan.
  Du skriver:
  -Det är uppenbart att Du inte anser att berusning inträder vid den promillegräns som föreskrivs i Sjölagen.
  För det första inträder den inte vid den promillegräns som föreskrivs i sjöregeln.
  För det andra, hur vet du vad jag inte inser och inser? Känner du mig?
  För det tredje, piloter i USA får trafikflyga med upp till 0,4p. I större delen av Europa får man köra bil med max 0,5/0,8p inklusive på autobahn som har delvis fri fart. Du sitter på mycket dåliga kort bakom din vilt svingande fostrings-pinne.

 • Gustaf Eklöf skriver:

  Det mesta är väl redan sagt men här kommer lite till.
  Klart är ju att reaktionstiden och observationsförmågan hos en berusad person är sämre än om han var nykter. Allt annat oförändrat.
  Att alltså ha någon gräns för en person som framför en snabb båt kan därför kanske vara rimligt. Nu borde det väl dock finnas andra iakttagelser som styr om Kustbevakningen skall ingripa.
  När det gäller bilar finns det mängd regler som leder till vårdslöshet i trafik.

  För båtar finns det också ett längdmått, man kan ju dra en parallell även här till biltrafik.
  Samma gräns gäller för mopedister som för långtradarchaufförer och där finns det en mängd års erfarenhet som nog visar att det är rimligt.
  Som en kamrat i båtklubben sa: jag kan ge mig sjutton på att det gör lika ont att bli påkörd av en niometersbåt som en tiometers.
  Själv kan jag ta bort badbryggan och helt plötsligt är 1 promille godkänt!
  Vansinnigt eller hur?
  Dessutom är ju också båten för många av oss en form av sommarstuga.
  När man ligger i hamn skall man väl då få inmundiga en normal middag eller lunch.
  Det vore ju märkligt om polisen kom stormande när man tog sig en ”lille en” på sommarstugeverandan på skärgårdsön.
  Ändå finns där också risken att man snabbt behöver ta båten om det händer något. Det vill säga samma risk som när man ligger stadigt förtöjd med sin båt i en vik eller vid en brygga.

 • Sven-Erik Andersson skriver:

  ”Stoppa sjöfyllan” är minst sagt ute på djupt vatten och det han skriver tyder på att han i skrivande stund avsevärt överstiger både 0,2 och 1,0 promille. Om hans resonemang skulle stämma så borde många båtar under 10 m vara inblandade i massor av olyckor eftersom de inte omfattas av lagen. Har någon hört talas om det? Inte jag i allafall. Jag har 2 båtar en över och en under 10 meter. Seglar jag den ena skall jag böta dyrt vid 0,3 promille, den andra så går jag fri. Hur gör vi med båtar från andra nationer som kommer in på svenskt vatten, nyktra enligt deras lagstiftning men fulla enligt vår. Det här är fullkomligt ohållbart. Backa och gör om, vi måste följa omkringliggande länders lagar tills det finns en rimlig orsak att ändra på det.

 • Henn Avasalu skriver:

  Naturligtis kan man lagstiftningsvägen fastställa,som här,vilka straffbara gränser som helst, men ett löjets skimmer har man då ådragit sig.Läste årsboken om alla lockande färdmål i Baltikum och vad som gäller där,jo: i Estland tillämpas 0,8 promille som gräns.jag har seglat en del där och inte kunnat observera några som helst problem. I Sverige SKAPAR man dem….

 • Stoppa sjöfyllan skriver:

  Till Ola
  Det är uppenbart att Du inte anser att berusning inträder vid den promillegräns som föreskrivs i Sjölagen. Nu är det så att denna gräns juridiskt ÄR berusning! Detta oberoende vad Du anser om saken och Du får finna dig i att bli omhändertagen om Du överskrider denna gräns i en båt. Polisen (och Kustbevakningen, polismans befogenhet) har också rätt att omhändertaga dig enligt Polislagen-störande av ordning samt man kan också gripa dig enligt LOB (detta är inte att anse som arrestering utan en alkoholvårdsåtgärd och den kan pågå upp till 48 timmar innan frisläppning).

 • OLA LJUNGBERG skriver:

  Till ”stoppa sjöfyllan”. Om du ska försöka fostra mig vid sidan snart 60års ålder genom att påstå att jag är full vid 0,2 promille så får du nog ta fram sakliga belägg istället för alkoholdemonisering.

 • Ulf skriver:

  Det var tydligen väldigt känsligt det som hände i Lysekils hamn, kustbevakningen gjorde husrannsakan i en båt i hamnen och fann en berusad man ombord i båten. Kustbevakningen överlämnade sedan mannen till polisen som arresterade denna och förde honom till tillnyktringscellen. Detta rapporterade tidningen Bohusläningen och det startade genast en intensiv debatt om händelsen i artikelns kommentarsfält. Plötsligt togs alla kommentarer bort från tidningen, man undrar om den lokala polismyndigheten har tagit kontakt med tidningen. Det är nämligen mycket oklart om Kustbevakningen, och polisen också för den delen, verkligen har rätt att göra husrannsakan i en båt(fartyg), detta räknas som en bostad till skillnad från en t.ex. bil och här gäller lagen om hemfridsbrott och olaga intrång.

  Se Brottsbalken 4 kap 6 § om olaga intrång där specifikt fartyg(båt) kan klassificeras som bostad. Det är alltså synonymt med att Kustbevakningen eller polisen går in i din bostad och arresterar dig för fylleri och tar dig till en fyllecell.

 • Stoppa sjöfyllan skriver:

  Nu har kustbevakningen börjat åtgärda sjöfylleriet i båtar förtöjda i hamnarna som lagen kräver. Ingen får ha över 0,2 promille i en båt även om den är förtöjd i hamnen. Då kan Kustbevakningen göra husransakan, kontrollera alkoholen, och sedan låta polisen avföra fylleristerna till tillnyktringscell.

  Se artikel i bohuslänningen:

  https://bohuslaningen.se/nyheter/lysekil/1.1686052-sjofylla-i-smabatshamnen?articleRenderMode=article_full_discussion

 • Stoppa sjöfyllan skriver:

  Nu är midsommaren över och Kustbevakningen, Sjöpolisen och Sjöräddningen har på ett föredömligt sätt haft en totalbevakning på fritidsbåtarna. I Smögen har flera sjöpolisbåtar och kustbevakningsfartyg nästan täckt in området Sotenkanalen – Smögenshanm – Kungshanm dyngnet runt, nästan alla båtförare har varit under övervakarnas granskande ögon, här går det nog inte att smita igenom för en sjöfyllerist. Kustbevakningen har också kört hela kusten upp och ned i 30-40 knop och på det viset täcker man in eventuella sjöfyllerister som försöker segla förbi utomskärs på det viset täpper man till dessa kryphål.
  Nere vid Marstrand har en hel Kustbevakningsflotilj med Poseidon som eskaderledare legat utom synhåll, uppankrad, på en gammal ”krigsförtöjningsplats” bakom bergen på Älgön (Blåkullen) och spanat elektroniskt, en strategiskt utmärkt läge, från det höga berget ser man allt, nästan bort till Skagen. Här ifrån skickar man ut snabba aktionsfartyg till allt misstänkt.
  Övervakningen har varit effektiv, mycket få sjöfyllerister har gripits, folket har lärt sig sin läxa! Vinglar man på kryssen eller avviker från farledslinjen kan man vara säker på att det inte undgår kustbevakningens spaning och man blir snart kontrollerad.

 • Ulf skriver:

  Fredrik Reinfelt !
  Den nya sjöfyllerilagen har stiftats av din regering! Det är ditt ansvar!

  Den svenska alkohollagstiftningen till sjöss är en nykterhets extremistisk vidrighet som saknar sin motsvarighet i alla andra länder i Europa. Ansvarig för detta är förstås INTE vissa underhuggar politiker som sats att skriva motioner m.m.
  Statsministern för alliansregering en är den ytterst ansvarige för denna juridiska katastrof och avkrävs en förklaring!

  ulf
  en fd moderatväljare och seglare

 • Stoppa sjöfyllan skriver:

  I sommar behövs en nationell samling, med nolltolerans, mot sjöfylleri med alla berörda organisationer, (Sjöpolis, Kustbevakning, Sjöräddningen och Gästhamnvakter). Alla myndigheter bör bidra med intensiva kontroller.
 Punktmarkerar fritidsbåtshamnar. Det behövs utvidgad information till sjöfarare om sjöfylleri, det visar debatten här, många är oinformerade och ett inte litet antal båtägare säger att de inte bryr sig om lagen.

  Man måste också överväga om alkohollås bör införas för större båtar (över 10m) dessa kan väga många ton, en flera gånger större vikt en en personbil och jämfört med en bil, en båt har INGA bromsar och kan då på grund av sin stora vikt utgöra en avsevärd fara!

  Tullen och polisen överväger förnärvarande att införa alkoholbommar vid alla färjeterminaler för att stoppa alkoholpåverkade. Dessa har visat sig mycket effektiva. Samma lösning skulle passa utmärkt vid utfart ur fritidsbåtshamnar, i kanaler, och vid passage av olika fasta kontrollpunkter som t.ex. Hammarby slussen i Stockholm eller Sotenkanalen på Västkusten.

  Låt oss önska att vi får en båtsommar utan alkohol och sjöfylleri i sommar.

 • Jim Huzell skriver:

  Till Stoppa Sjöfyllan:

  Dina påståenden är absolut nonsens. Problemet med sjöfylla är förhållandevis litet och fylleristerna struntade redan i den gamla lagen. Alkoholrelaterade olyckor är på extremt låg nivå och faktum är att de som förolyckas omfattas inte ens av den nya lagen. Alla typer av båtolyckor har sjunkit i mer än 20 år både reellt och relativt.

  Om man sedan går på den nykterhetspolitiska retoriken att man är ”full” vid 0.2 promille finns det viss relevans i vad du skriver eftersom lagen kriminaliserar skötsamma och ofarliga båtägare som kanske tagit sig en pilsner eller två till lunch. Vad dessa 50% i GP artikeln består av redovisas ju inte men KBV fabulerar alltid fram uppgifter som när man skärskådar dem inte är relevanta. Om man selekterar ut med någon form av misstanke 10 båtar runt Koster (varav säkert hälften är Norrmän (med 0.8 promille gräns) och fem av dem har över 0.2 promille så är påståendet om andelen fyllerister statistiskt irrelevant.

  All seriös forskning (sedan många år) visar att det sker nästan inga båtolyckor relaterade till alkohol under en promille. Inom biltrafik – som är betydligt mer krävande – är det nästan ingen skillnad i relativ risk mellan 0 till 0.5 promille. Först vid 0.8 ökar den relativa risken.

  Jag accepterar inte att bli ”uppfostrad” av mina folkvalda. Ej heller att lagar stiftas utan saklig grund. SXK har i sina led både kunnande och resurser och bör agera kraftfullt mot denna och andra onödiga ”signal-lagar”

  /Alla påståenden från mig kan källhänvisas och information finns på vår hemsida/

 • Stoppa sjöfyllan skriver:

  Spritproblemet och sjöfylleriet bland båtägare på väg till sjöss stiger kraftigt, sjöpolisen på västkusten raporterar en våldsam ökning av sjöfylleri. Vid en alkoholrazzia runt Kosteröarna var 50% av båtförarna fulla (GP 12/6-2012).
  Var annan båt hade alltså en fyllerist i förarsätet!
  Ett skrämmande problem som bara ökar, jag har hört flera båtägare säga att de struntar i alkoholreglerna till sjöss.
  Sjöpolisen och Kustbevakningen behöver kraftig förstärkning av resurserna för att kunna täcka in alla farleder och hamnar i sommar, ingen skall kunna känna sig säker mot att att alkoholkontrolleras. Kustbevakningen bör också stödjas av Sjöräddningen om dessa rapporterar alla misstankar, bättre vore om dessa också får tillstånd att utföra kontroller, detta är viktigt ”förebyggande sjöräddning”. Endast så kan man öka förståelsen för vår regerings ambition med nya sjölagen – ”sprit inte hör hemma i en båt”. Uppenbart behöver dessa alkoholpåverkade båtförare en ”uppfostran” om sjöfyllerilagen av samhället.

 • Jim Huzell skriver:

  För att förtydliga. Denna text är från en Bulletin utgiven av aktionsgruppen Båtfolket (www.båtfolket.se) och är inte från Hugo Tiberg direkt.

  Intressant att det är sådan brist på fakta från tillskyndarna till denna lag. Bara floskler typ ”alkohol och trafik hör inte ihop”. Båtliv är mer än ”Trafik”. Det är rekreation och ett andra hem. Helt naturligt att de som uppskattar ett glas vin eller öl då tar sig det. Ingen vill ha fulla Kaptener på sjön men faktum kvarstår att det sker inga olyckor under en promille! Det är inte samma sak att köra bil på Essingeleden som att segla på Nämdöfjärden. Lagen avgränsar otillbörligt människans egna ansvar. Båtolyckor har minskat i över 20 år. Det har inte funnits något behov av denna lag. Den gamla hade räckt med en bättre övervakning och mer befogenheter till tillsyningsmyndigheterna. De som super struntade redan i den gamla lagen och kommer att strunta i 0.2 promille. Det är då fel att straffa redan skötsamma med skyhöga böter med en verkningslös lag.

  Båtintresset minskar och en del kan tillskrivas konjunkturen. I vår faktainsamling kan vi konstatera att 0.2 lagen bidrar starkt till minskat intresse för båtliv. Har även konsekvenser för Skärgårdsnäringen.

  Utvärdera och gör om. IMO förordar 0.8 för yrkessjöfart och det ligger i linje med grannländer och andra ”båtnationer”.

  /Notera. Alla påståenden kan källkontrolleras på http://www.båtfolket.se/

 • Västkusten skriver:

  För att sätta in denna typiskt svenska moraldebatt i sitt riktiga perspektiv, tar vi varandra i händerna, och sjunger en gammal sång från sjön tillsammans med kapten Bob Roberts från England.

  https://www.youtube.com/watch?v=YPOcx59qmlw

  Som tröst för oss i väst, kom i håg, det är inte många sjömil till internationellt vatten någonstans efter västkusten.

 • Stoppa sjöfyllan skriver:

  @ Ingvar B.
  Mycket svag argumentation. Beklagligt, jag tror att det största antalet båtägare är tillfreds med den nya lagen. Precis som den avgörande majoriteten av Sveriges befolkning. Alkohol och trafik hör INTE ihop. De båtägare som argumenterar emot detta är säkert en liten klick.
  Ansvaret för kampen mot sjöfylleriet har Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt och vår aliansregering som införde den nya sjöfyllerilagen säkert med stort stöd av befolkningen i landet. Ett stort framsteg att Sverige nu satt stopp för alkohol i sjötrafik.
  Uppenbart finns dock ett informationsbehov om lagens innehåll hos en viss grupp båtägare och här har sjöpolisen och kustbevakning en viktig uppgift att med intensifierade kontroller både i hamnar och på havet utbilda denna grupp till riktigt och lagligt beteende.

 • Ingvar Bergenudd skriver:

  Signaturen ”Stoppa sjöfyllan” ger intryck av att vara en liten stackare med svåra komplex som nu med hjälp av lagen om 0,2 promille fått möjligheten att blåsa upp sig till osannolika proportioner. Nyanserna i inlägget talar sitt tydliga språk: ”det är förbjudet att vara full i sin båt” och .. så att även dessa fyllerister åker fast”. Ingen med nyansförmågan i behåll kan anse en person med 0,21 promille är ”stupfull” eller ens ”full” eller ”fyllerist” enligt dessa begrepps traditionella betydelse. Man får livligt hoppas att personen bakom signaturen inte har några befogenheter i ärendet med tanke på hens böjelser för drakoniska åtgärder.
  Å andra sidan har hen en stor arbetsuppgift i att agitera för att den viktiga brandövervakningen i husvagnar, husbilar, tält och fritidshus med diverse öppna eldstäder sköts av exemplariskt nyktra personer.

 • Stoppa sjöfyllan skriver:

  Bästa Hugo Tiberg, lagen fungerar exakt som vi önskar, det handlar inte alls om hur mycket (eller lite?) omdöme den förlorar som dricker sig till 0,1-0,2 eller högre alkoholhalt. Lagen handlar om att alkohol och trafik INTE hör ihop! Samma sak om det är väg eller sjötrafik. Om detta råder det stort samförstånd i Sveriges befolkning. Spriten SKALL bort från ratten och rodret!
  Polisen och kustbevakningen måste nu ta mod till sig och följa lagen fullt ut, precis som det är förbjudet att sitta stupfull i sin bil med nycken i tändningslåset är det förbjudet att vara full i sin båt även i hamn och förtöjd på ankaret. Man utför ju viktigt säkerhetsarbete t.ex. brandövervakning hela tiden man är på båten. Flygande kontroller i båthamnarna och de överfulla gästhamnarna måste öka så även dessa sjöfyllerister åker fast.

 • Staffan Jönsson skriver:

  Sjöfyllerilagen

  Tack Hugo Tiberg för att Du faktabelagt vad vi som befar svenska vatten redan kände oss förvissade om. Denna lag har ingen verklighetsbakgrund utan har tillkommit som en ren skrivbordsprodukt fabricerad av människor utan verklighetsförankring. Denna typ av lagar riskerar att underblåsa föraktet för myndigheter och den allmänna viljan till lojalitet till det svenska samhället.

  Här i Öresund kan man ju lätt konstatera att kustbevakningen ser nykterhetskontroller som ett viktigt och prioriterat verksamhetsområde på soliga helgdagar. Eller möjligen bekvämt? Några sjöfyllerister har jag inte haft obehag av under 30 år och 30 000 sjömil på dessa vatten.

  Men i sjöfartsverkets haverirapporter kan ju den som vill ta reda på att det finns en obehagligt stor andel av ryska/polska/litauiska lastfartyg med dokumenterat dåligt renomme i detta avseende, som dag och natt opåtalat kör längs vår kust och då bl a genom Sundet. Och som med jämna mellanrum kör på grund i fyllan och villan. Där hade den gamla sjöfyllerilagen räckt för åtgärder utan förändringar. Och konsekvenserna den dagen dom kolliderar med en kryssningsbåt eller oljetanker i sundet vågar man knappast tänka på. Men dom klarar vi väl inte av att kontriollera…

  Bättre då att leta efter plånboken under lyktstolpen. Visserligen inte där man tappade den, men där är ju lättare att leta…

 • Kent Danielsson skriver:

  Hej Hugo!
  En bra kommentar grundad på faktiska omständigheter och erfarenhet. Ett faktum som alla aktiva inom svenskt båtliv redan visste om. Tyvärr hade våra politiker inte samma baskunskaper om båtlivet när man fattade beslutet om nu gällande lagstiftning. Kanske var det inte så viktigt med fakta som grund för beslutet eftersom man inte lyssnade, ibland är det viktigare för politiker och tjänstemän att vissa ”muskler” än att fatta rätt beslut.

  Kent Danielsson