Hem » Löpsedel

Löpsedel

Debatt: Alla förlorare om friluftslivet sviks

27 juni, 2013 – 00.05 Kommentarer inaktiverade för Debatt: Alla förlorare om friluftslivet sviks

Blob1Nyligen debatterades friluftspolitiken i riksdagen. Det blev en debatt om ett styvmoderligt behandlat politikområde. För trots att så gott som alla svenskar ägnar sig åt friluftsliv varje år och trots att friluftslivet representerar centrala värden som folkhälsa, demokrati, integration och jämlikhet, lider det svenska friluftslivet av en akut brist på resurser, skriver ledande företrädare för paraplyorganisationen Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer.

Friluftslivets samhällsnytta är oomtvistad. Det framgår inte minst av de mål för friluftspolitiken som nyligen debatterades i riksdagen. Målen som regeringen formulerar visar att man har insett friluftslivets betydelse, men tyvärr är förslaget ett vackert paket utan innehåll. Alla tankar om ökade medel till friluftslivet lyser nämligen helt med sin frånvaro i regeringens förslag. Hundratusentals barn och unga är med i aktiviteter som arrangeras av det svenska friluftslivet. Föreningsverksamhet är i sig ett bra vaccin mot att hamna i utanförskap. Genom att vara med i en förening inom till exempel friluftsliv eller idrott utvecklar ungdomar sin identitet, får erfarenheter och kunskaper. Det ger framtidstro, en känsla av personlig frihet och en större tilltro till samhället. Hur viktigt det är att tillhandahålla meningsfulla fritidsaktiviteter åt våra barn och unga, visar inte minst den senaste tidens oroligheter i landets förorter. Fritidssysselsättningar håller ungdomarna borta från gatorna.

Sedan den borgerliga regeringen tog över 2006, har anslaget till det svenska friluftslivet ökat med futtiga tre miljoner kronor och uppgår i dag till 28 miljoner. Genom att öka anslaget med 28 miljoner ytterligare skulle vi kunna göra så väldigt mycket mer. Inte minst för de 300 000 barn och ungdomar som är medlemmar i våra organisationer. Om man dessutom betänker att bristen på motion varje år kostar samhället 6 miljarder kronor är det lätt att konstatera att en höjning av anslaget skulle vara väl investerade pengar.

I vår alltmer stressade nutid blir det allt svårare att hitta ideella, frivilliga krafter som är beredda lägga sin dyrbara fritid och betala för såväl bensin och kaffe för att vara funktionär eller domare på någon av våra aktiviteter runt om i landet. Det är allvarligt. Vi är nämligen helt beroende av dessa eldsjälar till ledare för att kunna erbjuda en meningsfull fritid åt våra nästan två miljoner medlemmar.

Det finns en enkel lösning på detta. Idrottsorganisationer åtnjuter nämligen ett undantag i Socialavgiftslagen och behöver inte betala sociala avgifter upp till ett halvt basbelopp (cirka 22 000 kronor/år) för sina utövare och domare m.fl. Friluftslivets organisationer åtnjuter inte samma undantag och betalar socialavgifter om ersättningarna överstiger 999 kronor/år. Svenskt Friluftsliv anser att även friluftslivets ideella organisationer ska ha rätt till nedsatta sociala avgifter. Det skulle ge kostnadsneutrala förutsättningar att bedriva verksamheter som kan bidra i strävan mot ett friskare samhälle.

Vi både vill och kan bidra till ett bättre och mer inkluderande Sverige.  Låt inte friluftlivet vara ett verktyg som ligger oanvänt i verktygslådan. Låt oss i stället göra nytta fullt ut. Då blir vi alla vinnare.

 

Per Berkhuizen, Kanslichef, Svenska Kryssarklubben

Eva Bjernudd, Generalsekreterare, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Sven Blomkvist, Ordförande, Svenska Gång- och vandrarförbundet

Karin Brand, Generalsekreterare, Svenska Livräddningssällskapet

Anders Danielsson, Generalsekreterare, Svenska Kanotförbundet

Anders Drougge, Ordförande, Cykelfrämjandet

Bo Evert, Ordförande, Svenska Fjällklubben

Anna Karin Fredmer, Förbundsordförande, Riksförbundet Hälsofrämjandet

Rasmus Gustafsson och Kerstin Lindström, förbundsordförande, Svenska Frisksportförbundet

Bengt Gärde, Ordförande, Svenska Båtunionen

Erik Johansson, Ordförande, Riksförbundet Sveriges 4H

Magnus Ling, Generalsekreterare, Svenska Turistföreningen

Stefan Nyström, Generalsekreterare, Sportfiskarna

Viggo Oterhals, President, Svenska Folksportförbundet

Karin Persson, Generalsekreterare och Pontus Axelsson, Ordförande, Svenska Klätterförbundet

Peter Rimsby, Generalsekreterare, Svenska Brukshundklubben

Björn Rombach, Ordförande, Svenska Cykelsällskapet

Sara Revell Ford, Generalsekreterare, Friluftsfrämjandet

Ulf Silvander, Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv

Bo Sköld, Generalsekreterare, Svenska Jägareförbundet

Susanne Söderholm, Förbundschef, Svenska Orienteringsförbundet

Ulf Uddman, VD, Svenska Kennelklubben

, , ,