Hem » Ombord

Ombord

Sprucken och tappad köl – Hugo Tibergs kommentar

18 juni, 2010 – 09.00 Kommentarer inaktiverade för Sprucken och tappad köl – Hugo Tibergs kommentar

Att upptäcka ett tillverkningsfel vid nybåtsköp är sällan lätt. Båten byggs i många likartade exemplar, och alla ser så perfekta ut. Felet uppenbarar sig ofta först efteråt, och då kan köparen vara beroende av en effektiv garanti från tillverkaren eller säljaren.

Makarna J köpte i maj 2006 en ny Bavaria 39 av ett konsortium av tre svenskar. Båten låg i Holland och seglades till Sverige av säljare och köpare gemensamt. Vid vinterupptagning den 31 oktober 2007 upptäcktes att mer än hälften av järnkölen fallit av. Makarna vände sig med åberopande av fabriksgarantin till tillverkaren, som först ställde sig avvisande men senare utan debitering skickade en ny köl. Makarna hade dock ådragit sig betydande kostnader i sammanhanget som de inte fick ersatta. De har nu stämt sina säljare på beloppet.
Det kan verka konstigt att över halva kölen kan falla av utan att det märks ombord, men det kan ha sin förklaring. Så länge vinden och båtens krängningsvinkel är måttlig, utövar kölen en krängande effekt som balanserar den rätande effekten av kölvikten. Båten kan rentav ha upplevts som initialstyvare sedan den förlorat halva kölen!
En undersökning på KTH i Stockholm förklarar det inträffade främst med att det järn som använts till gjutningen av kölen var legerat med olämpliga material som medförde sprickor i kölen, vilka vuxit till med tiden. Bavaria, som fått sig den avfallna köldelen tillsänd, menar däremot att skadan måste ha berott på ”extern påverkan”; opåtalat hur, eftersom ingen skada uppstått på skrovet.

Vem kan krävas? Jag erfar att Bavaria vid försäljning genom återförsäljare meddelar en garanti, som följer med båten under angiven tid och med angivna förutsättningar. Om förutsättningarna är uppfyllda, kan även andrahandsköpare som makarna J utnyttja löftet och rikta krav mot tillverkaren. Bavaria har inte velat visa mig garantitexten, men eftersom de mot makarnas krav endast anfört att skadan skulle bero på ”extern påverkan” finns det anledning att tro att garantins allmänna förutsättningar är uppfyllda, det vill säga att kravet framförts inom garantitiden och att garantin täcker sådana defekter som makarna hävdar att det rör sig om.
Att driva ett sådant krav mot varvets bestridande skulle dock bli besvärligt och dyrt. Ett mål mot Bavariavarvet skulle behöva upptas i Tyskland, med anlitande av tyska advokater och med argumentering och bedömning enligt tysk rätt. Makarna J har istället valt att vända sig mot sina svenska säljare. Det medför att svensk köplag blir tillämplig, och tvisten ska enligt villkor i kontraktet upptas inför Stockholms tingsrätt. Att makarna inte utnyttjat sin möjliga rätt enligt garantin hindrar inte att de direkta säljarna kan krävas enligt det ansvar som stadgas i den svenska köplagen.
Eftersom fallet är under behandling inför Stockholms tingsrätt vill jag inte gå in på den närmare beskaffenheten av säljarnas ansvar för den avfallna kölen. Men det kanske är skäl att påpeka att om makarna vinner målet, så återstår för de förlorande säljarna att gå tillbaka till varvet och hålla det ansvarigt för den skada de lidit. I det avseendet bör de kunna åberopa gällande garanti.

Eftersom detta fall är under rättslig prövning, ska jag inte sia om utgången. Men klart är att det inte är lätt för en konsument att veta vilka riskmoment som kan finnas dolda i de nya materialen. ”There is more between heaven and earth, Horatio, than is dreamt of in philosophy”, och det gäller tydligen också för båtbyggnadskonsten!

Hugo Tiberg

,