Hem » Mitt På Kryss

Mitt På Kryss

Toautsläppsförbudet – Måste jag bygga om min båt och toalett?

22 mars, 2014 – 01.02 Kommentarer inaktiverade för Toautsläppsförbudet – Måste jag bygga om min båt och toalett?

hink_toaFrån och med 15 april 2015 blir det förbjudet att släppa ut toalettavfall från alla fritidsbåtar i svenskt vatten. Endast K-märkta båtar undantas. Här får du svar på hur det ska gå till.

Nej, men du får inte tömma tanken eller spola ut i sjön inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon. Karta över var det är förbjudet att tömma finns på Transportstyrelsens hemsida.

Förbudet innebär inte att man måste bygga om vattentoan ombord så att den får hålltank och tömningsmöjlighet över däck. Man kan istället helt enkelt låta bli att använda toaletten. Använd toaletter i land eller något av de alternativ som nämns i denna text i en ”nödsituation”.

Fritidsbåtar som har k-märkts av Statens maritima museer kan spola ut toaavfallet så långt från land som möjligt. Minst en halv nautisk mil från närmaste land.

 

Fakta: Detta anser Kryssarklubben

Tömningsförbudet införs från 1 april 2015. Kryssarklubben anser att utbyggnaden av bra toaletter på land är viktigast för alla båtägare, i synnerhet de 780 000 båtar utan toalett ombord. För att båtägare med toalett och hålltank ska kunna vara laglydiga när lagen börjar gälla krävs en kraftig utbyggnad och förtätning av antalet tömningsstationer.

 

Fakta om toaletter i fritidsbåtar

Ungefär 100 000 fritidsbåtar hade toalett ombord enligt senaste båtlivsundersökning som gjordes 2010. Knappt 40 % av dem hade fast toalett med hålltank som töms enbart till sjön. 25 % hade en bärbar toalett. Drygt 20 % hade fast toalett som kan sugtömmas genom däcksbeslag. Knappt 20 % hade fast toalett med direktutsläpp till sjön.

Lotta Lanne