Hem » Långfärd, Läsvärt, Nyheter

Långfärd   Läsvärt   Nyheter

Christoffer nytillskott i SXK:s styrelse

19 november, 2016 – 19.07 Kommentarer inaktiverade för Christoffer nytillskott i SXK:s styrelse

Fler bojar, fler aktiva kvinnliga medlemmar och ökat deltagande i 24-timmars. Så kan senaste Kryssarklubbsåret sammanfattas efter årsmötet där styrelsen fick Christoffer Hillbom som nytillskott.

I helgen håller Kryssarklubben två stora möten i Göteborg med ett hundratal funktionärer och medlemmar på plats. Samlingen äger rum på hotell Park Avenue i Göteborg. Utöver årsmötet och rådslaget med representanter från hela landet möts också flera nämnder och kommittéer som exempelvis Eskader- och Hamn och farledsnämnden. Sammanlagt har Kryssarklubben över 43 000 medlemmar.

På årsmötet valdes en ny styrelse med två nya medlemmar. Christoffer Hillbom från Gårdskär i Norduppland efterträder Ann-Katrin Moldenius Hermansson, Västervik, som suppleant på ett år. Ann-Katrin valdes in som ordinarie ledamot. Tom Risberg avböjde omval och slutar i styrelsen efter flera års insatser.

_dsc7739_justPå årsmötet sammanfattades året med verksamhetsberättelsen. Bojfonden som inrättades på förra årsmötet har lett till sex nya bojar i St Annas skärgård och Vänern. Tilldelningen till Hamn- och farledsnämnden ökas till kommande år för att bland annat få ut fler bojar. I dag har Kryssarklubben 200 bojar på 120 olika ställen. Nämnden har även uthamnar, svajbojar, farledsut-märkning samt seglingsbeskrivningar. Utöver svajbojarna hanterar kretsarna även 40 enslinjer, 16 kummel, 4 stångmärken och 30-tal prickar.

Qvinna Ombords aktiviteter riktar sig enbart till kvinnor med syftet att ge plats och utbilda kvinnor i alla åldrar ombord. Antalet deltagare i aktiviterna har under året närmat sig målet 800 stycken, bland annat tack vare att Stockholmskretsen har startat Qvinna Ombord-verksamhet.

24-timmarsseglingarna genomförs från våren till sen höst, tidig vinter. Antalet seglare var ungefär detsamma som tidigare år, men antalet båtar som fullföljde seglingarna ökade från 104 tidigare år till 130 senaste året. Satsningen på att få med skutor i seglingarna fortsätter och minst två är anmälda även till Stockholmskretsens vårarrangemang enligt samma modell som Västkustkretsen genomförde i år.

Styrelsen rapporterade att ett nytt medlemssystem ska införas under året med bland annat båt- och gastbank för att låna/hyra varandras båtar och för att kunna efterlysa plats eller besättning ombord.

Medlemsavgiften föreslogs av styrelsen att höjas med 50 kronor per år vilket årsmötet biföll.

Hedersmedlemmen Rolf Meurlings efterlyser i en motion mer information om organisationsförändringarna av Svenska Sjö. Styrelsen hade bjudit in bolagets vd Per Grywenz till årsmötet för att delvis besvara frågan.
Tidigare ägdes Svenska Sjö av ideella Båtorganisationernas Försäkringskommitté, BFK, men ägs sedan början av 2016 av ett intressentbolag varav Kryssarklubben är delägare tillsammans med bland andra Svenska Seglarförbundet och Båtunionen.

Rolf Meurling menar i sin motion att det är svårt att som medlem förstå hur organisationsförändringen har gått till och vad den innebär. ”Eftersom ingen öppen redogörelse har lämnats till dags dato om motiven för och innebörden av förändringarna föreslår jag att årsmötets dagordning kommer att innehålla en särskild punkt om dessa förhållanden”, skriver Rolf i sin motion.
Lars-Eric Ericsson svarade på årsmötet för styrelsen:
– Det har varit en lång resa. I fem år har förändringen från BFK till dagens lösning ägt rum. Kryssarklubben har motsatt sig förändringen men har endast 20 procents ägande och inte möjlighet att påverka Svenska Sjös framtid, eftersom samtliga övriga ägare föreslog förändringen. Cirka 15 miljoner fördelades mellan ägarna varav Kryssarklubben fick 20 procent, 4,2 miljoner kronor. I dag äger SXK 20 procent av intressentbolaget som nu äger Svenska Sjö.

Styrelsen ser tillräckligt många fördelar, för medlemmarna och för SXK, i ett fortsatt delägarskap i Svenska Sjö för att motivera ett fortsatt delägande i minst tio år.

Svenska Sjös vd Per Grywenz höll en presentation om organisationsförändringen och hur bolaget ska arbeta i framtiden.
– Svenska Sjö är en medlemsförsäkring. Vi försäkrar även båtar med ägare som inte är medlemmar i ägarorganisationerna, men vid en nyteckning visar vi på fördelarna med att vara medlem och Svenska Kryssarklubben är den organisation som flest nya försäkringstagare blir medlemmar i. Jag bedömer att Svenska Sjö är en av de största medlemsvärvarna för Svenska Kryssarklubben.
Grywenz framhöll att det finns mycket att vinna på ett samarbete mellan delägare och försäkringsbolag.
– Om vi exempelvis hjälper till att marknadsföra försäkringen kan vi hålla nere marknadsföringskostnaderna. Vi annonserar numera endast ”inom familjen”. Pengarna ska inte läcka utanför ägarorganisationerna. En resultatbonus går också tillbaka direkt till kunderna.
Per Grywenz menar att en större andel av Svenska Sjös omsättning går tillbaka till delägarna och till kunderna vid en jämförelse med de senaste åren med BFK som ägare.
En medlem väckte frågan om risken för Kryssarklubben som ägare av Svenska Sjö.
– Vi är försäkringsförmedlare och behöver därför inte ett stort kapital. Försäkringsgivaren är numera Trygg-Hansa och vi har ett avtal med en målskadeprocent på 63 procent. Så länge vi klarar det kan vi förhandla ner eller bibehålla priset från försäkringsgivaren.
Per Grywenz vill att Svenska Sjö ska växa.
– Marknadsandelen på 16,7 procent är för låg och bör höjas. Vi har tusen nya försäkrade båtar i år och det är i rätt riktning.

Medlemmen Jan Reutergårdh, även ordförande i Hamn- och farledsnämnden, föreslog i en motion att SXK ska införa kalenderår i stället för brutet verksamhetsår. Syftet är att underlätta för funktionärer i kretsar, nämnder och kommittéer eftersom budgetarbetet för kommande år måste vara klart i maj och verksamhetsberättelsen vara klar i september. Reutergårdh menar att det krockar med båtlivets arbetsperioder med både båtar och exempelvis utlägg och underhåll av bojar. ”Verksamhetsåret bör flyttas till kalenderår. Det innebär att budgetarbete och arbetet med verksamhetsberättelser kommer att ske då båtarna vilar under sitt vintertäcke och vi har tid med det”, skriver Jan Reutergårdh i sin motion.
Styrelsen avslog motionen med motiveringen att det extraarbete en förändring innebär inte uppvägs av fördelarna.
Medlemmen Jörgen Sundin, ordförande i Vänerkretsens Hamn- och farledskommitté, menade att styrelsen ska omvärdera sitt beslut eftersom det brutna räkenskapsåret försvårar hanteringen av ekonomin.
– Vi jobbar mycket hårt med det här. De pengar vi äskar betalas ut först i nästa räkenskapsår och dessutom kräver tidpunkten för bokslutet tid och resurser samtidigt som vi har fullt upp med kärnverksamheten: att lägga ut och underhålla bojar.

Nya styrelsen består av Magnus Sterky (Stockholm) Lars-Eric Ericsson (Göteborg), Peter Follin (Torslanda), Per Tistad (Skivarp), Christoffer Hillbom (Gårdsskär), Martin Lesén (Borgholm), Lotta Hildingsson (Gävle), Stig Eriksson (Henån) och Ann-Katrin Moldenius Hermansson, Västervik.

Mer information om årsmötet här på pakryss.se och i kommande nummer av tryckta På Kryss samt på sxk.se.

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

, , ,