Hem » Läsvärt, Nyheter

Läsvärt   Nyheter

De vill se fler båtar på land – för miljöns skull

11 mars, 2019 – 10.21 Kommentarer inaktiverade för De vill se fler båtar på land – för miljöns skull

Bessekrokens marina på Björkö i Göteborgs norra skärgård satsar på att få fler att välja båtplats på land under sommaren. Båten sjösätts helt enkelt bara när den ska användas. På så sätt kan man erbjuda fler båtägare plats utan att behöva bygga ut med fler bryggor.

Satsningen har initierats av den ideella föreningen Vattenrådet för Bohuskusten (VRBK). De driver ett projekt med syfte att hjälpa marinor att utveckla möjligheten till just båtförvaring på land som ett alternativ till bryggplats.

– Båtlivet har förändrats under åren och från att för många varit kanske det dominerande fritidsintresset nu blivit mer och mer något som skall få plats bland andra aktiviteter, säger Per Sundberg som är en av initiativtagarna och projektledare.

– Båtarna och användningen av båtar har också förändrats. Samtidigt som vi ser en trend mot större båtar så är det också tydligt att den stora mängden båtar är mindre båtar.

På Bessekrokens marina kan båtägare välja att förvara båten på land även sommartid. Mindre motorbåtar kan placeras inomhus i pallställ.

På Bessekrokens marina kan båtägare som väljer sommarplats på land välja att antingen sköta iläggning och upptagning själv, eller låta marinan göra det med sin truck. Mindre motorbåtar kan få plats inomhus i stora pallställ.

– Vi riktar främst in oss på mindre segelbåtar samt motorbåtar. Dels för att vi tror att det är där den största efterfrågan finns, dels för att det lämpar sig bäst för vår marina, säger Lasse Alexandersson som är ansvarig på marinan.

Det övergripande målet för VRBK-projektet är att skapa en mer miljöanpassad båtförvaring sommartid, genom att bidra till att minska exploateringen av grunda havsvikar med bryggor och hamnanläggningar för fritidsbåtar.

Hittills Per Sundberg identifierat ett 20-tal marinor eller hamnar mellan norra Halland och Strömstad som har förutsättningar att utveckla konceptet. Projektet, som heter Miljöanpassat båtbruk, har fått LOVA-stöd (Lokala vattenvårdsprojekt) och även medel från Västragötalandsregionen.

 

Så jobbar VRBK för fler landförvarade båtar

  • Utveckla tjänsten: båtplats på land under sommarsäsong
  • Medverka till att göra båtramper mer tillgängliga och infrastrukturen (uppställningsplatser och parkeringsplatser) användarvänlig
  • Informera marinor, båtklubbar, kommuner och båtägare om fördelar med landförvaring av båtar under sommarsäsongen

redaktion@pakryss.se

, ,