Hem » Nyheter

Nyheter

Dyrare och billigare att registrera fartyg och behörigheter

6 december 2019 – 14:37 Kommentarer inaktiverade för Dyrare och billigare att registrera fartyg och behörigheter

Det blir dyrare att ha sin fritidsbåt registrerad i fartygsregistret från årsskiftet, men billigare att lägga till en personlig behörighet inom sjöfart eller låta ändra uppgifterna i fartygsregistret.

Alla fartyg som är längre än 15 meter måste vara registrerade i Transportstyrelsens fartygsregister. En fritidsbåt eller fritidsskepp (fartyg längre än 24 meter) måste alltså vara registrerat och vid ett ägarbyte måste den ändringen införas i registret mot ytterligare en kostnad. Själva registreringen för en båt längre än 15 meter höjs från och med årsskiftet med en tusenlapp till 10 500 kronor och årskostnaden per registrerad båt höjs från 500 kronor till 600 kronor.
Kostnaden för ändringar av andra uppgifter om registrerade fartyg sänks från 1400 kronor till 500 kronor för den som inte har köpt möjlighet att själv ändra uppgifterna.

Samtidigt sänker Transportstyrelsen avgiften för att ändra sina personliga behörigheter som exempelvis Maskinbefäl klass 8-behörighet. Det är inte ovanligt att fritidsskeppare har olika examen inom sjöfarten, men mer ovanligt med behörighet. För befäl inom sjöfarten eller eller på traditionsfartyg som exempelvis Seglarskolans tre ketcher, krävs dock behörighet som kräver både den teoretiska examen och en viss praktiktid. Från och med årsskiftet sänks avgiften för ett nytt behörighetsbevis (helt nytt eller ändrat) från 800 kronor till 600 kronor.

Transportstyrelsens kostnader för sitt uppdrag att ansvara för fartygsregister, pantbrev och register över personliga behörigheter inom sjöfarten ska sedan 2011 täckas fullt ut av avgifter från fartygsägarna och de som registrerar sina behörigheter. Därför justerar Transportstyrelsen med jämna mellanrum sina avgifter, men den största ökningen ägde rum just 2011 när registreringavgiften för fritidsbåtar ökade från 425 kronor till 4 100 kronor och då det samtidigt infördes en årlig avgift som vid årsskiftet har dubblats till 600 kronor sedan 2011.

Att få ett nationalitetsbevis för sitt fartyg från Transportstyrelsen kostar fortsatt 2800 kronor. (Kryssarklubben har behörighet att utfärda internationella certifikat för fritidsfartyg för en kostnad från 1000 kronor för medlemmar i Kryssarklubben.)

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

,