Hem » Läsvärt, Löpsedel, Nyheter, Säkerhet

Läsvärt   Löpsedel   Nyheter   Säkerhet

Snart tillåtet att mäta och dela med sig av egna djupmätningar

26 februari, 2016 – 16.46 Kommentarer inaktiverade för Snart tillåtet att mäta och dela med sig av egna djupmätningar

I maj blir det sannolikt tillåtet för fritidsbåtsägare att dela egna djupmätningar från skärgårdsvikar och hav med vänner och familj.
– Vi vill förenkla civil sjömätning, säger ordförande för försvarsutskottet, Allan Widman, som menar att lagändringen är en anpassning till teknikutvecklingen. Utrustning för att lagra och dela djupmätningar är vanligt på fritidsbåtar, men i dag förbjuden att använda på havet.
[ Länkar till betänkande och exempel på utrustning för sjömätning längst ned på sidan ]

Navionics sonar

Exempel på Navionics kombination av ekolodsmätning och uppdatering av befintliga elektroniska sjökort.

Sveriges skärgårdar är fulla av grund som inte finns på vanliga sjökort och det är värdefullt för den som vill ta sig in i vikarna att veta exakt vad som döljer sig under ytan. Men Försvarsmakten vill inte att den informationen ska hamna hos främmande makt med fientliga avsikter och svensk lag är strikta när det gäller mätning av vattendjupet längs havskusten. Men de tekniska möjligheterna har sprungit förbi lagarna och många fritidsbåtar är i dag utrustade med ekolod som kan kartlägga bottnen under båten och via minneskort eller nätet dela de lagrade mätningarna med andra. I insjöar, åar, älvar och kanaler är det tillåtet att sjömäta för att göra sina egna kort men inte i havet.

I slutet av förra året förslog regeringen avgörande lättnader i förbudet och på fredagen blev det offentligt att försvarsutskottet enigt stöder regeringens förslag. Förslaget får med största sannolikhet stöd av riksdagen och lagändringen sker den första maj.
– Syftet är fortfarande att skydda uppgifter som har betydelse för totalförsvaret, säger Martina Bozzo på Försvarsdepartementets rättssekretariat.
– Men den nya lagen innebär att så kallad ringa sjömätning, exempelvis sjömätning som görs för eget bruk eller åt närmaste familje- eller vänkretsen tillåts.
Utrustning som krävs eller används vid sjöfart, fiske eller för fritidsändamål faller också utanför den nya lagens krav på tillstånd.
– Information som normalt samlas in vid navigation eller som behövs för att uppfylla sjöfartsområdets säkerhetsregler, elektroniska sjökort, omfattas alltså inte, säger Martina Bozzo.

Vad döljer sig under ytan i grynniga hemmaviken? Nu blir det fritt fram att mäta för eget bruk och dela med sig till familj och nära vänner.

Vad döljer sig under ytan i grynniga hemmaviken? Nu blir det fritt fram att mäta för eget bruk och dela med sig till familj och nära vänner.

Båtbranschen välkomnar lagändringen.
– Äntligen kan användarna utnyttja den här tekniken som funnits ett tag, säger Mats Comstedt, vd på företaget Comstedt som säljer utrustning som kan mäta och spara djup i elektroniska sjökort.
– Det är oerhört användbart för exempelvis en hummerfiskare som vill kartlägga djupbranter eller fritidsbåtsägare som vill veta hur hemmahamnen faktiskt ser ut under ytan. Det här är en utveckling som inte kan stoppas och det är bra att man förstått det.

I regeringens proposition framgår det att begreppet ”ringa sjömätning” inte går att hävda om material lagts ut på internet eftersom man då inte har kontroll över hur materialet sprids.

Det är i dag också förbjudet att lagra flera fotografier på landskap i Sverige tillsammans med information om var bilderna är tagna. Att ta bilder med en smartphone och spara bilderna med gps-information är alltså olagligt trots att det är väldigt vanligt. Men även här ändras lagarna radikalt och det blir med den nya lagen tillåtet att ”inrätta databaser med geografisk information över svenskt territorium”.

Däremot är det fortsatt förbjudet att sprida fotografier som är tagna från luften; med exempelvis drönare, helikopter eller flygplan; och maximistraffet för spridning av fotografier från luften höjs till ett års fängelse. Samtidigt ska tillstånd ges till flygfotografering om det inte riskerar att skada totalförsvaret.

Det mesta talar för att den nya lagen verkligen blir av.
– Det finns inga reservationer från någon i försvarsutskottet mot något av regeringens förslag så jag skulle bli synnerligen förvånad om förslaget inte stöds av riksdagen, säger utskottets ordförande Allan Widman (L).

Efter en debatt om lagförslaget den tredje mars röstar riksdagen samma dag eller den nionde mars. Lagen föreslås träda i kraft den första maj.

SJÖMÄTNING FRÅN FRITIDSBÅT:
Ett ekolod avbildar bottnen under båten och informationen lagras på minneskort och kan delas med andra.
Exempel på produkter:
* Humminbird Autochart: Informationen lagras på minneskort och kan delas med andra.
* Navionics Sonarchart: Informationen lagras på minneskort och kan delas med andra. Navionics har även produkten Sonarchart live som skickar informationen till Navionics databas. Den typen av informationsdelning betraktas sannolikt inte som ringa sjömätning.
* Garmin Quickdraw Contour.

> Försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU6 Skydd för geografisk information

> Regeringens proposition 2015/16:63 Skydd för geografisk information

Johan Boström
johan@pakryss.se

, , ,