Hem » Löpsedel, Nyheter

Löpsedel   Nyheter

EU-medel säkrar sjömätning i Östersjön

16 juli, 2015 – 09.51 Kommentarer inaktiverade för EU-medel säkrar sjömätning i Östersjön
ÖstersjönVisby

Bild: Johannes Jansson

Sjöfartsverket får de sökta bidragen från EU för sjömätningsprojektet FAMOS. Beskedet från kommissionen kom på fredagen 10 juli. Målet är att alla de områden som handelssjöfarten trafikerar i Östersjön ska vara sjömätta till 2020.

Projektet FAMOS är ett samarbete mellan Sverige, Finland, Estland, Lettland, Tyskland och Danmark. Totalt handlar det om att sjömäta nästan en fjärdedel av Östersjön, en yta på knappt 100 000 kvadratkilometer, där handelssjöfarten går. Det motsvarar hela Portugal till storleken. Över hälften av ytan ligger på svenskt vatten. Eftersom Sverige har störst yta som ska mätas koordineras projektet härifrån. Syftet med projektet är att kartera klart Östersjön för handelssjöfartens behov.

– Tilldelningen av EU-medel innebär att vi kan fortsätta med vår ambitiösa satsning på sjömätning i Östersjön ett par år framöver. För att nå målet som Östersjöländernas miljöministrar beslutat om genom HELCOM:s sjömätningsplan är EU:s infrastrukturmedel en mycket lämplig finansieringskälla, säger Benjamin Hell, som är Sjöfartsverkets projektledare för FAMOS.

Projektet innebär ekonomiska och miljömässiga fördelar. Förutom ökad navigationssäkerhet ger kartlagt djup möjlighet till effektivare rutter där man kan minska bränsleförbrukningen genom att välja att gå i djupare vatten. Ju närmare ett fartyg rör sig botten desto högre är motståndet i vattnet. Djupdata efterfrågas också av många andra delar av samhället som havsmiljöområdet och för havsplanering och exploatering under havsytan.

I slutet av februari lämnade Sjöfartsverket och dess motsvarigheter runt Östersjön in en ansökan om att få del av EU:s transportmedel, för att finansiera FAMOS. För Sveriges del kostar projektet cirka 390 miljoner kronor fram till 2020. EU-kommissionen har nu beviljat medfinansiering på cirka 30 procent, 47 miljoner kronor för första projektfasen, 2014-2016.

– Det här är resultatet av många års arbete i flera stora EU-projekt som Sjöfartsverket koordinerar. Vi har byggt upp ett bra förtroende i kommissionen och bland samverkanspartners, säger Benjamin Hell.

– Det här lägger grunden till att vi inom Sjöfartsverkets sjögeografiska verksamhet når våra strategiskt viktiga mål med moderna sjökortsprodukter som handelssjöfarten kan lita på. Inom projektet ingår också modernisering av sjökortsprodukterna runt kusten i projektet Sjökortslyftet samt byte av Sjöfartsverket produktionssystem för sjökort och ENC, säger Magnus Wallhagen, produktionschef för sjögeografi, Sjöfartsverket.

Fakta om projektet FAMOS
FAMOS står för Finalising Surveys for the Baltic Motorways of the Sea och är ett sjömätningssamarbete mellan sex länder runt Östersjön. Samarbetsländerna hoppas även få med Litauen i projektet. Projektet är uppdelat i tre delar. FAMOS Freja som pågår 2014-16, FAMOS Odin som pågår 2017-18 och FAMOS Thor som pågår 2019-20. Det aktuella finansieringsbeslutet gäller FAMOS Freja.

redaktion@pakryss.se

, ,