Hem » Läsvärt, Nyheter

Läsvärt   Nyheter

Miljarder till nya farleder

5 juni 2018 – 14:39 Kommentarer inaktiverade för Miljarder till nya farleder

En fritidsbåtsfarled mellan Landsort och Södertälje, muddringar i Göteborgs skärgård och en ny slussled i Trollhättan planeras nu efter regeringens klartecken på måndagen.

Några av de projekt som direkt påverkar fritidsbåtstrafiken är anläggningen av en ny farled från Landsort till Södertälje. Den nya leden ska vara bredare och djupare än den nuvarande och kunna rymma mer trafik, bland annat på grund av att transporter av olja som i dag går till Stockholm kommer att hänvisas till Södertälje redan från nästa år.
– Nu har vi finansiering både till utredning och genomförande av farleden. Det handlar om ökad kapacitet att kunna ta in större fartyg och vi ska så mycket som möjligt särskilja farleden för sjöfarten från fritidsbåtarna genom att den gamla sträckningen blir fritidsbåtsfarled enligt samma princip som i Göteborgs skärgård, säger Marielle Svan till På Kryss.

Den nya farleden blir längre, men är bredare och djupare och går på vissa sträckor med samma sträckning som tidigare. Hittills är en del av beredningsarbetet klart, men det återstår ytterligare några formella hinder innan arbetet kan starta. Jämfört med den mer kontroversiella nya dragningen av Horstensleden så är den nya farleden mellan Landsort och Södertälje betydligt längre fram i processen.

Fritidsbåtsfarled

Den nya fritidsbåtsfarleden (magentafärgad) sträcker sig längs dagens ordinarie farled som är markerad med blått på sjökortet. Bild: Sjöfartsverket

Regeringens satsning på sjöfarten ingår i infrastrukturplanen som beslutades i torsdags och presenterades på måndagen. Sjöfarten får strax över 5 miljarder till framförallt nya och förbättrade farleder som ska vara färdiga senast 2030.
– Många farleder blir uppdaterade och satsningen kommer att ge stor samhällsnytta för pengarna. Det är mycket betydelsefullt, säger Sjöfartsverkets chef för infrastruktur, Marielle Svan.

Andra delar som direkt berör fritidsbåtar är muddringen av farleden in till Göteborgs hamn. Det handlar om en stor upphandling med arbete på hamnens kajer, muddring och sprängning av berg i skärgårdens farled. Själva utredningsarbetet kan ta mellan två och fem år eftersom det kommer att krävas bland annat en rad miljöutredningar.
– Kul att detta kom med. Vi hade inte räknat med att det skulle göra det eftersom planeringen inte har kommit så långt. För hamnen är det förstås en lättnad att man satsar på Göteborg även i framtiden, säger Marielle Svan.

En bit norrut i Göta älv har Trollhätte kanal också fått den finansiering för uppgradering av slussar. I kraven för de nya slussarna ingår att de befintliga ska finnas kvar och vara i funktion tills de nya kan tas i bruk.
– Vi vet av tidigare erfarenhet att om man stänger slussarna en längre tid så flyttar trafiken till väg och järnväg. Delar av godset kommer då aldrig tillbaka, men syftet med hela den här satsningen är just att ta flytta gods från väg och järnväg till den mer miljövänliga sjöfarten.

Södertälje

Bygget av ny sluss i Södertälje ska inte påverka trafiken i den nuvarande slussen mer än under någon eller några veckor. Bild: Sjöfartsverket

I Södertälje pågår uppgraderingen av Södertälje sluss och kanal och även där ska sjöfarten kunna passera under hela byggnationen med några undantag för avlysning vissa tider på dygnet samt några stoppveckor.   Arbete beräknas pågå till 2020, 2021.

I regeringens satsning som samordnas av Trafikverket ingår också mindre projekt som kallas trimningsåtgärder. En sådan är en skyddad farled från den nya hamnen utanför Nynäshamn, Norvik, ner till Södertälje.
– Det är bland annat för att kunna använda pråmar och mindre fartyg som inte klarar sjö.

Vad kan påverka tidsplanerna för de här projekten?
– Nu är allting planerat att vara genomfört innan 2030, men det är många projekt och vi kan inte jobba med alla samtidigt. Tidsplanerna kommer att påverkas av hur projekten mognar. Om man har en miljödom och har projekterat och upphandlat så kan man eventuellt tidigarelägga genomförandet.

Vilka förändringar kan man vänta sig om det blir regeringsbyte i höst?
– En ny regering i höst kan ändra prioriteringarna, men vi jobbar utifrån det här beslutet nu. Syftet med satsningen på sjöfart är att avlasta vägar och järnvägen och det är förmodligen ett behov som kvarstår, säger Marielle Svan.

LÄNK: Sjöfartsverkets pressmeddelande om infrastruktursatsningen

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

, , ,