Hem » Läsvärt, Nyheter, Säkerhet

Läsvärt   Nyheter   Säkerhet

Fel användning av autopilot vid grundstötning

5 december 2019 – 13:22 Kommentarer inaktiverade för Fel användning av autopilot vid grundstötning

Bristande uppmärksamhet på grund av att autopiloten användes, i kombination med autopilotens långsamma kursändring, ledde till att den tolv meter långa fiskebåten Marie III gick på grund utanför Lysekil och sjönk i december förra året. Utredningen visar på slutsatser som även fritidsskeppare kan ha nytta av.

Det finns flera exempel på olyckor och incidenter med fartyg, flygplan och bilar där förarens uppmärksamhet har brustit på grund av att någon form av autopilot har använts. Senast i juni i år skadades en person ombord på en Nordan 16 vid Bohus Malmön när en segelbåt, som gick för motor med autopilot, brakade in i den lilla motorbåten. Få olyckor med fritidsbåtar utreds noggrannt, men Statens haverikommission har i dagarna publicerat en grundlig utredning om grundstötningen med fiskebåten Marie III utanför Lysekil den 10 december, 2018. Båtens glasfiberskrov fick stora skador och bogserades i marvatten till kaj. Olycksorsaken var ouppmärksamhet till följd av att autopiloten användes.

Plotter

MARIE III:s väg enligt fiskebåtens plotter. Grundstötningen ägde rum på nordvästlig kurs vid Stångholmen. Bild: SHK

När olyckan inträffade var fiskebåten på väg till Kungshamn för att lossa fisk. Det blåste rejält, med uppemot 11 meter per sekund i byarna, och besättningen ville välja en skyddad rutt i skärgården för att undvika sjögång och inte skada lasten med skarpsill. Strax efter ett vaktbyte vid tretiden på morgonen valde rorgängaren och navigatören att ta en mer skyddad genväg genom ett smalt sund vid Stångholmen. Men manövern för att styra in genom sundet inleddes för sent och roderändringen skedde för långsamt för att hinna genomföra manövern utan att gå på grund. Istället för att direktstyra rodret svängde rorgängaren med knapptryckningar på autopiloten som inte medger lika snabba kursändringar som styrning med en spak eller med rattens hydraulstyrning. Rorgängaren insåg sent att det fanns en risk för grundstötning, men fortsatte svängen med autopiloten istället för att handstyra. När fiskebåten gick på grund slogs skrovet sönder och båten övergavs utan att någon person skadades. Båten var konstruerad med tre sektioner avdelade med vattentäta skott, men efter arbeten ombord hade öppningar lämnats vid kabelgenomföringar vilket ledde till att sektionerna inte var vattentäta.

Simrad AP 50

Autopiloten som användes var en Simrad AP 50. Bild: Simrad

Autopiloten var av modellen AP 50 Simrad som har styrknappar som liknar många autopiloter på fritidsbåtsmarknaden. Ett tryck ger en grads kursändring. Haverikommissionens utredare drar slutsatsen att användandet av autopilot minskade besättningens uppmärksamhet och att möjligheten att undvika grundet begränsades av att båten inte handstyrdes. I sammanfattningen skriver utredarna: ”Olyckan orsakades av att kursändringen för att följa farleden och undvika klipporna påbörjades för sent till följd av att uppmärksamheten på navigationsinstrumenten och omgivningen inte var tillräcklig. Bidragande till händelsen har varit att automatstyrning användes, vilket sannolikt minskat uppmärksamheten och begränsat möjligheten till undanmanövrar jämfört med om handstyrning hade använts.”

Hela slutrapporten finns att läsa via länken nedan.

LÄS MER: Slutrapporten efter Marie III:s grundstötning (pdf) [ Statens haverikommission ]

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

,