Hem » Löpsedel, Nyheter

Löpsedel   Nyheter

Finland och Sverige i gemensamt projekt om Östersjön

19 mars, 2015 – 09.14 Kommentarer inaktiverade för Finland och Sverige i gemensamt projekt om Östersjön
SkärgårdBrionVibber

Bild: Brion Vibber

Övergödning är ett av de riktigt stora och svåra problemen i Östersjön. Detta kan bara åtgärdas genom att stoppa tillflödet av fosfor och kväve. Projektet NutriTrade är ett gemensamt projekt mellan John Nurminens stiftelse, Initiativet Hållbara Hav i Sverige, Helsingfors universitet, Naturresursinstitutet i Finland, och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Projektet är av stor vikt för hela Östersjöregionen och har nominerats till ett av EU:s ”Flagships project” inom EU:s strategi för Östersjöregionen. Målet är att kostnadseffektivt och snabbt visa på metoder att kraftfullt reducera övergödande ämnen.

Projektet NutriTrade ska utveckla nya innovativa styrmedel som främjar kostnadseffektiva, gränsöverskridande, tvärsektoriella åtgärder för att minska näringstillförseln inom Östersjöns avrinningsområde. Pilotstudien beräknas pågå mellan september 2015 och september 2018. Projektets mål är att skapa världens första plattform för handel med näringsutsläpp avsedd för havsområden och en fungerande marknadsplats för kemikalier som behövs i kemisk fosforrening.

Parter i utsläppshandeln kan vara aktörer som är beredda att minska näringstillförseln i Östersjön genom sina egna bevisliga och mätbara åtgärder – bland annat vattenverk som vill förbättra reningen av avfallsvatten över den miniminivå som krävs. Utsläppen kan köpas av städer, kommuner, företag och privatpersoner som vill förbättra Östersjöns tillstånd och neutralisera sitt eget forsforfotavtryck.

– Det här är ett mycket viktigt och spännande projekt som vi tror mycket på – det skall bli oerhört kul att få samarbeta med vännerna i Finland kring projektet. Vårt bidrag blir att aktivt arbeta med kommunikationen kring projektet och sprida kunskap om resultat och utveckling, säger Göran Lindstedt, verkställande direktör på Initiativet Hållbara Hav.

– Handeln med näringsutsläpp har sedan länge ansetts vara en lovande möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt minska näringsbelastningen i Östersjön. Syftet med projektet NutriTrade är att gå vidare från planer till praktiska åtgärder och för första gången starta en frivillig näringsutsläppshandel som omfattar hela Östersjön, säger Annamari Arrakoski-Engardt, ombudsman på John Nurminens stiftelse.

– Det är fint att vi kan ta fram nya lösningar för Östersjöns problem i samarbete med våra svenska partners. Det är uttryckligen Finland och Sverige med sina långa strandlinjer som drabbas mest av att Östersjön mår dåligt – och får även störst nytta av att Östersjöns tillstånd förbättras.

redaktion@pakryss.se

, ,