Hem » Läsvärt, Nyheter

Läsvärt   Nyheter

Stor skillnad i båtförsäkring mellan danska och svenska båtar

30 mars 2011 – 12:32 Kommentarer inaktiverade för Stor skillnad i båtförsäkring mellan danska och svenska båtar

När det gäller båtens försäkring skulle man kunna tro att vi i Norden har det ganska lika vad det gäller båtlivet. Men när det kommer till båtförsäkringen så är det mycket stor skillnad på Sverige och Danmark. Kay Kjellgard rapporterar.

Jag kom att tala med en dansk båtägare om båtförsäkringar och till min förvåning betalar man i Danmark nästan 6 gånger mer till försäkringsbolaget än i Sverige! Vad kan detta bero på? Danska vatten är ju ganska så skyddade, i alla fall på ostsidan. Visserligen är det ganska grunt på sina ställen, men oftast bara sand på botten. Inte heller har man några utsatta naturhamnar, hårda granit-grund eller klippiga stränder med pålandsvind.

Skulle skadorna vara så mycket värre och kostsamma i Danmark än i Sverige. Det tvivlar jag på. Troligen är det tvärtom, skador på båtar i Sverige är troligen både fler och dyrare att reparera.

En båt som är försäkrad för 1 miljon kronor, betalar i Sverige ca 3 500 Kronor per år. Motsvarande båt i Danmark betalar ca 20 000 kronor! Förvånansvärd stor skillnad.

Danmark har båtskatt sedan 1976!

En förklaring är att försäkringsbolagen i Danmark tar in en slags ”båtskatt” till staten på 1 % av försäkringsvärdet. Detta infördes redan 1976 men då var skatten 50% av försäkringspremien. Senare ändrades detta till 75 % av försäkringspremien. Den stora ändringen kom genom en lagändring 1983 då skatten beslutades till 1 % av försäkringssumman.

I fallet med en båt för 1 miljon blir då den Danska båtskatten 10 000 kronor. Men då återstår 10 000 kronor till försäkringsbolaget! Det vill säga nästen 3 gånger mer än vad en svensk betalar! Kan detta vara rimligt?

Det innebär att en Dansk båt i halvmiljonklassen betalar samma premie som en Svensk 3,5 miljoners båt.

Försäkringsbolag i Sverige konkurrerar sinsemellan med olika former av rabatter och erbjudanden, vilket visar att det går att driva båtförsäkringsbolag i Sverige med god lönsamhet. Frågar man runt lite bland sina båtvänner om hur mycket de betalar i premie och hur många år de haft båt, samt hur många gånger de behövt använda sig av sin båtförsäkring och vilken ersättning de fått för eventuella skador. Då finner man att bara ett fåtal procent av försäkringspremierna går tillbaka till båtägarna i form av ersättning. Vart tar de resterande pengarna vägen tro?

 

FAKTA Utdrag från Danska Skatteverket:

Afgiften på bådforsikringer (Kasko- og ansvarsforsikringer) blev indført i 1976 og er siden ændret flere gange. Fra start var afgiften 50% af forsikringspræmien, som senere blev ændret til 75% af forsikringspræmien.

Den store ændring kom 1.januar 1983, hvor en ny lov (lov nr. 268 af 9 juni 1982) ændrede afgiften fra at være 75% af forsikringspræmien til 1% af bådens handelsværdi (forsikringssum).

Følgende forsikringer er afgiftsfrie

•                      Ansvarsforsikringer

•                      Bådulykkesforsikringer

•                      Nybygningsforsikringer  (nye både under aptering som ikke har været søsat)

•                      Både der sejler udenfor dansk  toldområde og som ikke er optaget i Dansk Skibsregisteret.

Afgiften opkræves af forsikringsselskabet sammen med kasko og ansvarspræmien, som herefter afregner med Told.

 

 

/Kay Kjellgard