Hem » Mitt På Kryss

Mitt På Kryss

Fråga: Kan AIS stoppa en pacemaker?

26 september 2014 – 11:47 Kommentarer inaktiverade för Fråga: Kan AIS stoppa en pacemaker?

pacemaker_nlm_nih_govFråga: Jag har en Garmin plotter och VHF med antennen i masttoppen. Har nu köpt en Garmin AIS 600 med sändare och mottagare. Enligt Garmins instruktion står det att enheten genererar och utstrålar radiofrekvent (RF) elektromagnetisk energi. Underlåtenhet att iaktta dessa föreskrifter kan medföra att personer utsätts för RF strålning som överskrider den maximala tillåtna exponeringen (MPE).

Garmin föreskriver en MPE radie på 1,5 m för detta system, vilket har fastställts sända ut 2 watt till en rundstrålande antenn med 9dBi förstärkning. Antennen skall monteras så att ett avstånd på 1,5 m upprätthålls mellan antenn och alla personer.

Radiooperatörer med pacemaker, livsuppehållande maskiner eller elektrisk medicinsk utrustning bör inte exponeras för starka radiofrekvensfält.

Jag har en pacemaker inopererad och blir därför tveksam till att använda min AIS. Sändningen från min båt går från antennen i masten men mottagningen går via GPS mottagaren som hör till AIS en och den kommer oftast närmare mig än 1,5 m. Garmin i Sverige säger vid telefonkontakt att GPS magnetstrålningen är ofarlig för min Pacemaker även om jag har den nära mig.

Mvh

Bo

Svar: MPE är den maximalt acceptabla radiofrekventa strålningen. Garmin föreskriver att en person skall vara minst 1.5m från sändarantennen för att understiga MPE (vid 2W sändareffekt). Personer med pacemaker skall inte vara närmre, de kan vara särskilt känsliga. (I början av att pacemakers användes var de mycket känsligare, det sägs att folk då kunde få fel på pacemakern bara genom att luta sig över en bilmotor med öppen huv. De lär vara tåligare numera.)

 

AIS-systemet bygger på att man dels mottager via VHF var omgivande fartyg befinner sig. Dels mottager man själv sin position via GPS. Ingetdera av dessa mottagingar skapr eller emitterar elektromagnetisk strålning.  Däremot, om man sänder sin position till AIS-systemt så att andra kan se egna båtens position, då sker detta via VHF-antennen. Strålningen från detta är inte annorlunda än den från vanlig VHF-sändning och beror även av sändareffeken. I ditt fall verkar det som du avser att ha all VHF-utsändning via en masttoppsantenn, och den sitter ju långt längre från personer än 1.5 meter.

 

Det låter alltså som om du inte alls behöver bekymra dig. Skulle du exempelvis använda en handhållen VHF så skulle du vara mera riskutsatt, även om jag misstänker att moderna pacemakers tål det med.

 

Hälsningar

Magnus Sterky, SXK, Båttekniska nämnden