Hem » Läsvärt, Nyheter

Läsvärt   Nyheter

Framtidsfrågor i Karlstad

19 mars 2018 – 11:35 Kommentarer inaktiverade för Framtidsfrågor i Karlstad

Ny miljöpolicy, framtiden för båtlivet, motorbåtar och ett varmt välkomnande från Vänerkretsen präglade Kryssarklubbens rådslag som hölls i Karlstad i helgen.

Kryssarklubben, SXK, arrangerar varje år ett par så kallade rådslag runtom i landet. På rådslagen träffas funktionärer, förtroendevalda på alla nivåer inom SXK och personal från kanslierna. Mötena är framförallt ett forum för att diskutera och presentera idéer och projekt inom Kryssarklubben. Och ett tillfälle att umgås.

I helgen samlades ett femtiotal funktionärer från SXK:s fjorton kretsar hos värden Vänerkretsen i Karlstad. Utöver att ordföranden från Kryssarklubbens nämnder (exempelvis nämnderna för Eskader-, Miljö- och 24-seglingarna) och representanter från kretsarna hade egna möten, så samlades alla under både lördagens eftermiddag och under söndagen.

Hotell Plaza

Rådslaget hölls på hotell Plaza i Karlstad.– I stort sett allt som Kryssarklubben erbjuder kan en motorbåtsägare ha nytta av, konstaterar Martin Lesén i Motorbåtsgruppen och fortsätter:

Riksföreningens styrelse informerade om en rad aktuella projekt. Exempelvis en särskild arbetsgrupp som under senaste halvåret har tagit fram konkreta förslag på hur SXK ska bli mer relevant och intressant för sina medlemmar som mest använder motorbåt.
– Bojar, den tekniska kunskapen inom föreningen, utbildningar och eskadrar är sånt som en motorbåtsskeppare kan ha lika stor nytta och nöje av som någon som seglar. Men det är SXK inte alltid så bra på att visa. Det kan vara så enkelt som att välja fler bilder med motorbåtar i anslutning till informationen om de där resurserna och aktiviteterna. Så att alla känner sig välkomna.
Motorbåtsgruppen skickar nu med en rad förbättringar till nämnder och kretsar och efterlyser mer aktiviteter som riktar sig till motorbåtsägare. I dag ägnar över 3000 Kryssarklubbare det mesta av sitt båtliv med motorbåt.

24-timmars

Den nya 24-timmarsbuffen värmde Ingela Möller och Ulf Palm i marskylan.

Miljönämnden är i slutfasen av arbetet med SXK:s nya miljöpolicy, läs mer här (pakryss.se 14 november, 2017). Policyn kommer att presenteras bland annat i På Kryss.

Att nå ut till båtlivsintresserade som inte är medlemmar i Kryssarklubben är en ständig utmaning för informationsnämnden. Utöver På Kryss och all verksamhet ute i kretsarna är den senaste satsningen att använda sociala medier och sprida korta videofilmer om nytta och nöje som funktionärer inom SXK upplever. Eventuellt kompletteras den digitala publiceringen med tryckta flygblad som delas ut på mässor och aktiviteter.

Peter Fredman, forskare och professor vid Mittuniversitetet, var inbjuden för att berätta om framtidens friluftsaktiviteter.
– Friluftslivet blir allt mer mångfacetterat med fler aktiviteter och varianter av aktiviteter, säger Peter Fredman och jämför med skidåkningen som sedan många år är en växande friluftsaktivitet och utgör en enorm turistmarknad. Inom skidåkningen finns telemark, bräda, carving, classic, skating, powder och många fler tekniker som kräver olika typer av utrustning för olika typer av natur, snö och landskap. Framför allt kan var och en välja den typ av aktivitet som man tycker är roligast eller passar bäst.

Peter Fredman

Peter Fredman forskar bland annat på turism och friluftsliv vid Mittuniversitetet. Bild: Peter Junermark

– Hur båtlivet kan anpassas till fler är en fråga som kan avgöra om båtlivet kommer att växa eller inte i framtiden, konstaterar Peter Fredman.
En annan trend är efterfrågan på tillrättalagda naturupplevelser som har en lägre tröskel för den som inte är van att ta sig ut i naturen. Exempelvis guidade skid- och cykelturer.
Andra faktorer som spelar in för friluftslivets utveckling är befolkningsökningen, urbaniseringen, den ökade politiska oron i världen och teknikutvecklingen.

Från Vänerkretsen välkomnade Eie Bengtsson och berättade om den relativt unga kretsens utveckling sedan starten. Det var 24-timmarsseglingarna som förenade båtklubbar och seglare runtom Vänern till att bilda kretsen i Lidköping 1995. Bengt Brunsell berättade också om Vänern och alla dess skärgårdar, öppna vatten och hamnar som färdmål. Läs exempelvis om Djurö mitt i Vänern i På Kryss nr 5, 2016.

Medlemmar från Vänernkretsen i ett av många spontana möten under rådslagshelgen.

Medlemmar från Vänerkretsen i ett av många spontana möten under rådslagshelgen.

SXK

Martin Lesén från riksstyrelsen, Peter Junermark från Västkustkretsen och rikskansliets chef Per Berkhuizen.

På lördagseftermiddagen hölls också ett extra medlemsmöte med två punkter: val av två ordinarie ledamöter samt stadgeändringar. De nya ledamötena som valdes är tidigare suppleanten Christoffer Hillbom och Kerstin Andersson. Se presentationer av Christoffer och Kerstin via sxk.se.

Stadgeändringarna som klubbades igenom innebär framförallt att tidpunkten för när valberedningens förslag till styrelse ska vara publicerat inte är beroende av På Kryss utgivningsdatum. Istället kan förslagen presenteras på webben.

På lördagskvällen hölls en gemensam middag för medlemmar, funktionärer och kanslipersonal.

Johan Boström
johan@pakryss.se

,