Hem » Läsvärt, Löpsedel, Nyheter

Läsvärt   Löpsedel   Nyheter

Göta kanal torrläggs

1 november 2016 – 11:59 Kommentarer inaktiverade för Göta kanal torrläggs

Under vintern torrläggs närmare åtta av Göta kanals nio mil grävda kanal. Det är det hittills största renoveringsarbetet i kanalens historia.

Utöver det vaniiga underhållsarbetet kommer många av murarna som leder in till slussportarna, vingmurarna, att renoveras. Nivåmätningen byts ut mot ett nytt system och flera av tappluckorna kommer att bytas ut.

Att det är hög tid för renoveringsarbetet märktes i förra veckan när delar av kajen i hamnbassängen vid Sjötorp rasade efter tömningen av vattnet. Området kring raset är avspärrat och resten av kajen undersöks för att se vilka arbeten som krävs. Det är oklart om just Sjötorps hamnbassäng är klar till sommaren.
Sjötorp– Raset bekräftar det dåliga skick som kanalanläggningen är i, konstaterar Anders Donlau, projektledare för renoveringsprojektet.
– Det kommer att bli knappt om tid att hinna med renovering av kajen inför säsongsöppningen i maj 2017, men vi ska göra allt för att påskynda processen.

Göta kanalbolaget kallar projektet för Göta Kanal 2.0 och de första praktiska arbetena påbörjades i Söderköping i februari i år. Arbetet med att täta slussen i Söderköping fungerade som ett pilotprojekt för det arbete som nu påbörjats och omfattar större delen av kanalens grävda delar.

Under tidigare torrläggningar av kanaler har mängder av fisk, musslor och kräftor dött. På botten av kanalen finns det alltid några decimeter djupt vatten kvar, men om det blir riktigt kallt så kan allt vatten frysa. Kanalbolaget menar att renoveringen ändå kommer att förbättra möjligheterna för djurlivet i kanalen eftersom man tack vare bättre stämportar kan torrlägga kortare sträckor åt gången i framtiden.

Förutom renoveringarna genomförs löpande underhåll som att byta slussportar och broar, täta slusskammare och renovera bryggor.

Regeringen har avsatt 150 miljoner kronor under åren 2016 – 2017 till upprustningen och totalt beräknas Göta Kanal 2.0 kosta drygt en halv miljard kronor under en femårsperiod. Den nya Dammsäkerhetslagen som trädde i kraft 2014 ställer högre krav på säkerheten och är en stor anledning till att renoveringsprojektet genomförs.

Pågående arbeten i november 2016:

Tömda eller delvis sänkta sträckor:
* Norrqvarn Ö – Sjötorp 7-8
* Wassbacken – Hajstorp
* Motala Sluss – Charlottenborgsbron (1,5 m)
* Charlottenborgsbron – Borenshult
* Borensberg – Berg
* Norsholm – Bråttom (1,5 m)
* 400 meter vid E4 bro Norsholm
* Bråttom – Hulta
* Snövelstorp – Ö Carlsborg
* Duvkullen – Söderköping
* Tegelbruket – Mem

Planerade öppettider under sommaren 2017:

Bokningssäsong
3 maj – 11 juni och 17 aug – 29 sept. Det begränsade antalet platser måste bokas minst fem dagar i förväg.

Högsäsong
12 juni – 16 aug med öppet dagligen kl 9 – 18.

Vissa broar och slussar har särskilda öppettider. Se kanalbolagets hemsida för alla öppettider.

LÄS MER: AB Göta kanalbolags hemsida
LÄS MER: Historisk renovering av Göta kanal påbörjas [pakryss.se 19 februari, 2016]

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

, ,