Hem » Långfärd, Läsvärt, Nyheter

Långfärd   Läsvärt   Nyheter

Götheborgs första vinter med stänger i topp

13 november, 2017 – 18.36 Kommentarer inaktiverade för Götheborgs första vinter med stänger i topp

För första gången möter ostindiefararen Götheborg den svenska vintern med riggen rest. Det är betydligt ståtligare än den vanliga vinterriggen med märs- och bramstänger nedfirade, men anledningen är att fartyget inte ska segla på länge.

I september förlorade Götheborg sina certifikat för att segla till havs. Allt enligt plan för att fartyget ska vara ett besöksmål vid kaj. Ostindiefararen, som fram till i september var ett av världens största oceanklassade seglande träfartyg, ligger tills vidare kvar vid sin nuvarande kajplats vid Eriksberg på Hisingen i Göteborg. Till år 2021 ska fartyget flytta till Masthuggskajen på andra sidan älven.

För att spara på underhållet har tågvirket i riggen bytts ut från den traditionella hampan till syntet. Det handslagna hamptågvirket var ett signum för Götheborg och unikt för ett så stort segelfartyg. Men det traditionella tågvirket lagras för att kunna användas igen. Det är alltså inte uteslutet att hon seglar igen en vacker dag även om det inte finns några som helst konkreta planer för det.
– Det är en ekonomisk fråga, säger driftschefen Joakim Severinson som varit med i projektet sedan utgrävningarna av originalet på 1980-talet.
– Hos klassningssällskapet Det Norske Veritas är hon formellt upplagd och kan relativt enkelt förnya certifikaten, men Transportstyrelsen har inget sånt alternativ så besiktningarna måste göras om helt. Det största bekymret är att hitta en finansiär för kostnaderna som certifikat och drift innebär.

Ostindiefararen Götheborg

Ostindiefararen Götheborg på väg hem på Indiska Oceanen från Kina 2007. Bild: Johan Boström

Joakim Severinson beskriver 2017 som ett mellanår för ostindiefararen i och med omställningen från planer på segling till beslut om att ligga vid kaj som besöksmål. Men guidade turer har hållits till och med senaste helgen och den 21 november inleds säsongen för julbord.
– Just nu satsar vi på att tillsammans med andra intressenter skapa en kulturbåtshamn vid de tre andra pirarna här intill piren där vi ligger. Det är större fartyg som Ingo, Stjärnö och de gamla skärgårdsbåtarna som hittills är på plats. Och från och med kommande år satsar vi helt på besökarna.

Beslutet att Götheborg inte ska segla fattades i slutet av förra året. Finansieringen säkrades då för en tioårsperiod med 41 miljoner kronor. Att hålla ostindiefararen i segelbart skick, klassad med certifikat för oceanfart, har tidigare kostat cirka 12 miljoner kronor per år.

Flera initiativ har tagits under de senaste åren för att bevara Götheborg som ett seglande skepp. Senast i oktober undertecknade ett tiotal som arbetat i besättningen ett upprop för att fartyget ska behållas klassat som oceangående och att fartyget bör uppgraderas till ett riksintresse med statligt stöd.

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

, ,