Hem » Löpsedel, Nyheter

Löpsedel   Nyheter

HaV delar ut nästan 60 miljoner kronor till miljöprojekt

12 maj, 2015 – 10.13 Kommentarer inaktiverade för HaV delar ut nästan 60 miljoner kronor till miljöprojekt

HaV122 miljöprojekt runt om i landet får dela på nästan 60 miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Pengarna går bland annat till ökat skydd av marina miljöer, återställning av flottleder och restaurering av havsvikar.

– Målet är att projekten ska förstärka det miljöarbete som redan pågår på länsstyrelserna. Dessa bidrag går enbart till konkreta miljöåtgärder, inte forsknings- eller kunskapsprojekt, säger Charlotta Stadig, utredare på HaV.

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för anslaget ”Åtgärder för havs- och vattenmiljö”. I år fördelas 375 miljoner kronor till länsstyrelserna för arbetet med vattenförvaltning, kalkning, fiskevård, åtgärdsprogram för hotade arter och lokala vattenvårdsprojekt, LOVA. Utöver detta får länsstyrelserna pengar till särskilda åtgärdsprojekt.

För 2015 fick HaV in 53 intresseanmälningar från landets länsstyrelser. Av de 22 projekt som valdes ut är 13 inom akvatiskt områdesskydd, exempelvis marina skyddade områden, och 9 inom riktade åtgärder, exempelvis våtmarker, minskad övergödning och fiskeprojekt. Flera av projekten som nu fått pengar är fleråriga

– Vi försöker hitta projekt som ger en balans mellan olika typer av inriktningar och olika vattentyper. Vi vill också få en geografisk spridning i landet och projekt som stimulerar samarbete över länsgränserna, säger Charlotta Stadig, utredare på enheten för havsplanering och maritima frågor på HaV.

Målet är att projekten ska förstärka det arbete som redan pågår på länsstyrelserna och ligga i linje med HaV:s fokusområden ”Biologisk mångfald i rinnande vatten, ”Ingen övergödning” och ”Reglering av fiske i skyddade områden”. HaV har också prioriterat projekt som haft externa medfinansiärer som EU-fonder och kommuner.

– Vi hoppas också att det kan bidra till ett annat tänkesätt och ökat samarbete mellan myndigheter, kommuner, intresseorganisationer och andra. Ett sådant exempel är ett projekt för att minska utsläpp av fosfor i övergödda sjö- och kustsystem i Östergötland, säger Charlotta Stadig, utredare på HaV.

– Vi satsar tio miljoner kronor på marint områdesskydd, vilket ska bidra till att nå etappmålet om att tio procent av svenskt hav ska skyddas år 2020, säger Lena Tingström, utredare på enheten för biologisk mångfald.

Du kan läsa mer om vilka projekt och vilka projekt som får dela på pengarna här.

redaktion@pakryss.se

, ,