Hem » Nyheter

Nyheter

Havsmiljöarbetet otillräckligt – miljömål nås inte

6 februari, 2019 – 10.52 Kommentarer inaktiverade för Havsmiljöarbetet otillräckligt – miljömål nås inte

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) konstaterar i tre delrapporter att det svenska miljöarbetet som görs när det gäller havs- och vattenmiljöer inte duger. Inget av de tre miljökvalitetsmål som riksdagen har beslutat om kommer att nås i tid, alltså till nästa år. Målen är Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

De åtgärder som görs sker för långsamt. Dessutom saknas uppföljning i många fall, något som är nödvändigt för att kunna fatta rätt beslut om förändrade eller ytterligare åtgärder, enligt rapporten.

Myndigheten konstaterar dock att det finns områden som uppvisar förbättringar, och att de ser en möjlighet att på sikt vända den överlag negativa utvecklingen om bara rätt saker görs, och i tillräckligt hög takt.

Du hittar alla tre delrapporter för respektive mål på havochvatten.se, sök på Fördjupad utvärdering av miljömålen.

Läs mer

HaV satsar miljoner på att lära barn om havet

redaktion@pakryss.se

, , , , ,