Hem » Ombord

Ombord

Kan man mäta hur friskt ett batteri är?

28 april 2010 – 10:47 Kommentarer inaktiverade för Kan man mäta hur friskt ett batteri är?

Fråga: Jag har väntat i många år på att någon besvarar den allmänna frågeställningen, hur man med ett modernt digitalt mätinstrument kan bedöma tillståndet hos ett båt- eller bilbatteri.

Det är en mycket viktig fråga, därför att batteriet måste bytas i tid, men inte onödigt tidigt när det fortfarande är tillräckligt bra. Det sämsta batteriet ska bytas ut och det bästa behållas. Det var så detta ärende började. Jag hade då tre halvdåliga batterier, men visste inte vilket jag borde byta.

Frågor efter att man laddat batterierna fulla med hjälp av batteriladdare:

När är det dags att köpa nytt? Vilket av batterierna är bäst? Vilket är sämst?

  • Batteriet med högst spänning efter laddning?
  • Batteriet med bäst förmåga att behålla spänningen efter en tids lagring, det vill säga med minst självurladdning?
  • Batteriet med högsta spänningen efter en tids lagring?
  • Några andra kriterier som kan vara bra?

// Erik Åhman

Svar 1: Om vi förutsätter att bankens batterier har en nominell kapacitet på 70-100 Ah, så är det absolut mest rättvisande provet att urladda dem ett i taget med cirka 10 ampere urladdingsström, tills polspänningen gått ner till cirka 11,8 volt. Då har man fått ur cirka 60-70 % av batteriets totala kapacitet. Därefter är det bråttom att återladda till fulladdat, för att inte åldrandet ska accelerera. I våta batterier, där man kan fylla på destillerat vatten, kan man även mäta syradensiteten med en syraprovare. I ett batteri som är åldrat (sulfaterat) har alltför stor del av de verksamma kemikalierna bundits upp i så stora kristaller att de har svårt att deltaga. Detta syns på att syradensiteten är lägre vid fulladdat än för nyare batterier. Kristallerna sitter dessutom ”i vägen” för strömmen i batteriet, så dess inre resistans blir högre och man får svårt att ta ut stora strömmar utan att polspänningen sjunker. Detta utnyttjas i vissa batteriprovare som gör ett kraftigt belastningsuttag med samtidig spänningsmätning.

Man kan troligen få en hygglig bild av sina batteriers åldrande om man har en kraftig förbrukare ombord, 10-20 ampere, och mäter polspänningsfallet då denna inkopplas med hjälp av en digitalvisande multimeter med en upplösning på 1/100-dels volt. Genom att notera utfallet på detta då och då, med samma belastning vid fulladdad bank, kan man troligen se hur det utvecklar sig över tid. Däremot avråder all batteriexpertis från att man byter enskilda batterier i en bank. Skälet anges vara att ett nytt batteri har högre fulladdningsspänning internt än ett åldrat. Detta gör att det nya åldras lite fortare än om alla hade varit nya. Av liknande skäl är rådet att man inte skall blanda batterier av olika typ. Man bör ha exakt likadana batterier i banken.

// Magnus Sterky

Svar 2: Föregående förslagna metod är ett enkelt, billigt och ett tämligen tillförlitligt sätt att mäta – om än lite omständligt enligt min mening. Det är än mer omständligt att mäta upp ett enskilt batteri i batteribanken. Då måste man koppla loss batterierna och mäta dem var för sig, vilket är ganska tidskrävande.

Ett sätt att kontrollera batteriets kapacitet är att använda en modern batterianalysator. Analysatorn använder någon form av mätmetod som samtidigt belastar batteriet under relativt kort tid. Ett sådant instrument är framtaget av det amerikanska företaget Argus, som använder en patenterad mätmetod: LPR (Large Pulse Resistance). Tekniken bygger på att batteriet belastas under kort tid (mindre än 1 millisekund) med en stor ström på cirka 100 A, samtidigt som spänningsfallet mäts över batteriet. Genom att mäta hur mycket ström som drogs från batteriet under testet, kan man med hjälp av Ohms lag beräkna batteriets inre motstånd (resistans), som sedan kan översättas till batteriets verkliga kapacitet. LPR-testet liknar till viss del ett traditionellt belastningsprov. Skillnaden är att belastning och mättid är mycket kortare. Metoden är beskriven på www.argusanalyzers.com/battery-testers/technology/large-pulse-resistance.html (på sidorna finns flera andra mätmetoder beskrivna).

En inte alltför dyr analysator är Argus AA350 (www.argusanalyzers.com/battery-testers/products/aa350..html) som kan köpas hos Odelco (www.odelco.se)  eller hos Conrad (www.conrad.se) och kostar en bit under 2 000 kronor. Swedol.se säljer ett digitalt testinstrument för 355 kronor, vilket är det billigaste vi funnit.

Inget av dessa instrument är testade av På Kryss.

// Lasse Lundbladh

Svar 3: Frågan är: Borde man inte få tillfredsställande resultat med en enkel belastningsprovare? Till exempel en från Biltema (15-1370), pris endast 400 kronor. Jag har använt en sådan i många år vid min årliga koll av batterierna i banken. Trots att den mäter analogt har skalan tillräcklig upplösning för mig.

// Gunnar Silins

Webbtips: Lars Lindborg har gjort en bra webbsida om detta; tinyurl.se/p3yk5z