Hem » Mitt På Kryss

Mitt På Kryss

Insändare: Kan jag lita på besiktningsmannen?

9 mars, 2014 – 08.56 Kommentarer inaktiverade för Insändare: Kan jag lita på besiktningsmannen?

Blob1Skojare och klåpare finns överallt där man minst anar det. Det fick min son Martin och hans lilla familj erfara när de lade ett bud till ett dödsbo på en äldre begagnad Laurinkoster, en L32.

Det var deras första båtköp och för att kunna fullborda sin undersökningsplikt som köpare anlitade de en besiktningsman, som inspekterade båten på land. Med besiktningsprotokollet i hand köpte de båten ”i befintligt skick” som traditionen bjuder.

Under den första seglingen från Göteborg till hemmahamnen i Stockholm upptäckte Martin en rad brister. Han kontaktade besiktningsmannen efter hemkomst eftersom glasfibermasten var sprucken. Besiktningsmannen svarade att glasfiber går att laga och att köpet inte gick att häva eftersom båten var köpt i befintligt skick. Glädjen över nyförvärvet byttes nu mot undran och därefter mot förtvivlan och stora utgifter för att skaffa en ny mast och åtgärda alla andra brister, som uppdagats efter köpet. De ställde sig frågan vad de kunde göra som köpare när besiktningsprotokollet inte visade sig överensstämma med verkligheten.

Besiktningsmannen skrev i protokollet ”undervattenskroppen är i gott skick” men skrovet, fr a undervattenskroppen, visade sig ha böldpest; ”stående rigg har kontrollerats i nerdel [sic] utan anmärkning” men i sin övre del hade glasfibermasten en två meter lång spricka med spår av gammal lagning och dömdes ut av flera konsulter som oreparerbar; ”motor/motorutrymme är i gott skick” men tre av fyra motorfästen hade sönderrostade och brustna bultar, motorn satt därför fast i endast en bult och propelleraxeln med påföljd att motorn satt snett, avgasröret var trasigt och avgaser läckte ut under durken; ”elsystem… utan anmärkning” men gamla och oanvända kablar gick tillsammans med nya och använda, märkning av kablar, säkringar samt strömbrytare saknades och viktiga strömbrytare var korroderade och ur funktion; de två manuella länspumparna och den elektriska länspumpen var alla ur funktion med trasiga eller saknade delar (besiktningsmannen kommenterade ej detta).

För att inte måla besiktningsmannens arbete helt i svart måste jag också nämna att han faktiskt fann några brister, noterade i protokollet, såsom att batterierna borde sitta fast, att installationen av gasol behövde förbättras och att det fanns spår av oljeblandat vatten under motorn.

Martin har tillbringat sin uppväxt i våra äldre träbåtar och har seglat långt och länge i dessa. Nu, när de ville ha en egen båt, valdes en modernare båt i glasfiber. Martin har ett konstnärligt yrke med en blygsam lön, men hans lilla familj valde ändå att ta ett lån för att kunna förverkliga drömmen om en egen båt. De har många gånger förbannat sig själva för att de litade på besiktningsmannen och för att de inte läste igenom besiktningsprotokollet bättre före köpet och reflekterade över vad där inte stod. Efter första båtsäsongen berättade Martin för mig om alla problem och kostnader som båtköpet lett till.

Jag kontaktade då besiktningsmannen för att höra hur han ställde sig till  besiktningsprotokollet han författat, fr.a. hur han ställde sig till sin bedömning av riggen, motorn och motorrummet, eftersom han där hade gjort en uppenbar felbedömning. Vidare undrade jag om han hade en försäkring, som täckte kostnader för de misstag han gjort. Han svarade att riggen i sin helhet inte kunde besiktigas av praktiska skäl även om det varit önskvärt, att ett varv sade sig ha renoverat motorn och därför borde motorn och motorrummet vara i gott skick, att hans utlåtande om elsystemet inte omfattade hela elsystemet utan bara det nyinstallerade landströmsmontaget (underförstått att Martin borde ha begripit att besiktningsprotokollets utlåtande om elsystemet inte omfattade elsystemet i sin helhet) och att böldpest inte påverkar skrovets hållfasthet. Han underlät att kommentera sitt förbiseende av att länspumparna var obrukbara. Vidare undvek han att svara på om han hade en försäkring som täckte kostnader för misstag eller förbiseende i besiktningen. Besiktningsmannens svar gör klart att han tyckte att åtagandet var fullgjort och att Martin inte kunde räkna med någon hjälp eller stöd från honom.

Det finns besiktningsmän, som tillhör Båtbesiktningsmännens Riksförening (BBR). Dessa är auktoriserade efter att ha genomgått både utbildning samt teoretiska och praktiska prov och de har även en ansvarsförsäkring, som täcker större misstag. Besiktningsmän, som däremot är förordnade av Handelskammaren eller är utsedda av Transportstyrelsen, har inga som helst krav på att genomgå en formaliserad utbildning eller något prov. Det var en sådan besiktningsman Martin anlitade. Utan att kasta en skugga över alla som kallar sig för besiktningsmän, skulle jag själv välja en auktoriserad besiktningsman, som tillhör BBR.

Äldre och billiga båtar kommer att finnas under lång tid framöver till glädje för de yngre, de med liten plånbok och de som inte har ägt båt tidigare. Dessa köpare kommer säkert att behöva anlita en besiktningsman inför ett köp. Jag vill med denna insändare varna för besiktningsmän, som gör ett ofullständigt eller dåligt arbete och heller inte har en försäkring som täcker kostsamma felbedömningar eller misstag i besiktningen. Hör efter om besiktningsmannen är auktoriserad av BBR och ta, i görligaste mån, referenser från andra som anlitat besiktningsmannen innan båtköpet!

Anders Johnson

far till Martin