Hem » Löpsedel, Nyheter

Löpsedel   Nyheter

Kryssningsfartygen fortsätter tömma sitt avloppsvatten i Östersjön

14 maj, 2015 – 08.34 Kommentarer inaktiverade för Kryssningsfartygen fortsätter tömma sitt avloppsvatten i Östersjön

KryssningsfartygBara en av 33 kryssningsoperatörer som trafikerar Östersjön garanterar att de tar hand om sitt avloppsvatten på ett tillfredsställande sätt. Bland färjelinjerna tar cirka hälften ansvar för sitt toalettavfall. Det visar WWF:s nya undersökning ”Skit inte i Östersjön”.

WWF har under april och maj kontaktat ett 50-tal kryssnings- och färjerederier med anledning av WWF:s initiativ ”Skit inte i Östersjön”. De fick frågan ”Kan ni bekräfta att inget av era passagerarfartyg släpper ut orenat avloppsvatten i Östersjön samt att avloppsvattnet antingen effektivt renas ombord eller i sin helhet lämnas vid särskilda mottagningsanordningar i hamn?” Enligt svaren hanterar bara ett fåtal sitt avloppsvatten på ett sätt som inte bidrar till övergödningen.

– När hamnarna har mottagningsanordningar med tillräcklig kapacitet finns ingen ursäkt längre att fortsätta med avloppsdumpningen. Det här är en helt onödig belastning för Östersjön som bör åtgärdas så fort som möjligt, säger WWF:s generalsekreterare Håkan Wirtén.

– Kryssningsindustrin tjänar stora pengar på turismen varje år och har ett ansvar att minska påverkan på miljön för att kunna erbjuda sina kunder ett rent och friskt hav. Den skjuter sig själv i foten när de motarbetar ett starkare regelverk, säger Åsa Ranung, chef för WWF:s vattenmiljöarbete.

Bland de internationella färjelinjerna som trafikerar Östersjön bekräftar cirka hälften att de lämnar sitt avloppsvatten i hamn. När det gäller kryssningsföretagen svarar få av dem själva men meddelar via branschorganisationen, Cruise Lines International, att de inte är villiga att göra något sådant åtagande.

FN:s sjöfartsorganisation, IMO, beslöt 2011 att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från passagerarfartyg i Östersjön från och med 2016. Ett villkor är att länderna har tillräcklig kapacitet att ta emot avfall. Sverige och sju andra Östersjöländer har meddelat IMO att mottagningsanläggningar nu finns tillgängliga. Men motståndet har varit starkt från kryssningsindustrin. Beslutet i IMO har skjutits upp flera gånger och ett förbud kan tidigast börja gälla 2019.

En undersökning som WWF gjort bland 200 kryssningspassagerare i Helsingfors under maj 2015 visar att 93 procent i framtiden hellre väljer ett fartyg som inte dumpar avloppet i Östersjön.

redaktion@pakryss.se

, , ,