Hem » Läsvärt, Löpsedel

Läsvärt   Löpsedel

Kvinnor som tar för sig

27 augusti, 2010 – 08.07 Kommentarer inaktiverade för Kvinnor som tar för sig

Foto:Kvinna Ombord Västkustkretsen

Fyra kvinnor sitter i sittbrunnen på Tant Trygg, en av de IF:ar som Kryssarklubben äger. Maria Hagegärde instruktör och kontaktperson för Kvinna ombord i Vänerkretsen berättar om verksamheten, och de andra fyller ivrigt i. Kvinnorna samlas varje onsdag hela seglingssäsongen ombord på Tant Trygg som ligger i hamnen hos Karlstad segelsällskap. De flesta onsdagskvällar backar de ut Tant Trygg, drar upp seglen och ger sig ut för en kvällsseglats. Blåser eller regnar det mycket då blir det teori inomhus, för det skall mycket till innan de ställer in sina onsdagsseglingar. Dessa teoripass handlar om allt från knopar, terminologi ombord till seglingsteori berättar Maria. Det som flera av deltagarna framhåller tydligt är att det krävs att det finns en eller flera eldsjälar som Maria Hagegärde, som håller igång aktiviteterna och får verksamheten att fungera.

När intervjun är slut kliver jag av Tant trygg, Maria kastar loss, de hissar segel och går ut ur hamnen. De fyra kvinnorna gör ett ytterligare slag ett tiotal meter framför mig, vinkar till avsked och fortsätter ut på Vänern med Tant Trygg för en kvällsseglats.

I Västkustkretsen är Ingela Johansson kontaktperson för Kvinna ombord. Kommittén består av fyra kvinnor som planerar och genomför de olika aktiviteterna under året. Allt från att manövreringskurser med en stor stålbåt till praktisk navigationsturer, sjukvård ombord, plotterkurs till eskaderhelg har de genomfört regelbundet de senaste åren. Jag står på bryggan i Långedrag och ser Kvinna ombordgänget elegant lägga till med 12 ton båt som de aldrig gjort annat, men bakom det ligger både teorilektioner och mycket vilja. Rent generellt vill kvinnor ha mer kunskap än män innan de ger sig ut med sin båt, säger Ingela.
Ingela tycker att Kvinna ombordnämndens arbete är viktigt. Genom att kontaktpersonerna för de olika kretsarna träffas samlar man ihop erfarenheter, lär av varandra och hjälps åt med att se nya möjligheter. Under ett par år har det varit svårare att samla nämnden till ett möte, men nu har vi fått fart igen säger Ingela. Under det senaste nämndmötet uppdaterade vi den handbok för kvinna ombordarbetet som finns utlagd på hemsidan. Vi vill få de kvinnor som är med på våra aktiviteter att ta för sig, och våga mer.

/Stina Jansson

,