Hem » Ombord

Ombord

Många begbåtar till salu

14 maj, 2014 – 05.23 Kommentarer inaktiverade för Många begbåtar till salu

google_annons_maj14

Just nu i början av maj 2014 finns det 16 000 begagnade båtar till salu på Blocket och runt 12 000 båtar till salu på Norska Finn. Priserna är låga och det kan vara köpläge – om du har en båtplats.

I mars och april i år lades det upp 35 procent fler båtar på Blocket än samma period förra året, enligt Annette Karlberg som är presschef på Blocket. Andelen av annonser som togs bort under samma period ökade från 39 procent till 46 procent (det är ju inte säkert att det är samma båtar som togs bort som lades upp så klart – de båtar som lades upp i slutet av april togs sannolikt bort senare). Att annonser som tas bort i förtid är enda indikatorn på att en båt är såld, men det kan naturligtvis finnas andra anledningar till att man inaktiverar sin annons.

Generellt är högsäsong för annonsering av båtar i april/maj. Just i år borde marknaden vara lite bättre eftersom året efter en bra sommar så ökar intresset alltid för att ha en båt (och tvärtom efter en dålig sommar).

google_statistik
Så här skriver Blocket:

Den svenska båtmarknaden har fem tuffa år bakom sig, vilket lett till att flera svenska båttillverkare varit tvungna att ansöka om konkurs. Den enskilt största anledningen till båtbranschens utdragna förlamning är finanskrisen. Krisen skapade en osäkerhet i ekonomin samt en oro hos konsumenterna som i många fall ännu inte släppt. Under tider av oro drar hushållen ned på sin konsumtion av kapitalintensiva varor och lägger istället sina pengar på mer behovsstyrd konsumtion såsom mat och andra dagligvaror. På Blocket har
motorbåtspriserna minskat med närmare 30 procent under tidsperioden 2010 till 2013. Det segment på båtmarknaden som klarat sig bäst under krisåren är Vattenskotern. På Blocket har priserna på vattenskotrar varit stabila och antalet annonser har ökat med 15 procent under tidsperioden 2010-2013.

Under första kvartalet 2014 ökade dock antalet båtannonser på andrahandsmarknaden med hela 33,4  procent. Det är tredje kvartalet i rad som den begagnade båtmarknaden uppvisar starka tillväxttal. Det är  framförallt underkategorin Motorbåtar som bidragit till den starka tillväxten under första kvartalet. Överlag  syns nu allt fler tecken på att konjunkturläget börjar stärkas och att det sakta börjar ljusna för svensk ekonomi. Konsumentförtroendet har stärkts under det senaste halvåret och svenska hushåll har uppvisat
ett allt större intresse för kapitalvaror överlag. Möjligen är det denna försiktiga vändning uppåt som nu börjar avspegla sig i ett ökat antal båtannonser på andrahandsmarknaden. På nybåtsmarknaden går det dock fortsatt trögt. Detta förklaras bland annat av den värdeminskning som dagens båtköpare måste ta hänsyn till vid nybåtsköp, vilket gör att de istället söker sig till andrahandsmarknaden. HUI bedömer att hushållens återhållsamhet inför nybåtsköp kommer att avta i takt med att konjunkturläget förbättras. Till dess att detta
sker kommer andrahandsmarknaden fortsatt att vara den huvudsakliga marknaden när hushållen ska köpa båt.