Hem » Löpsedel, Nyheter

Löpsedel   Nyheter

Markant ökning av båtmotorstölder

25 juli, 2016 – 08.44 Kommentarer inaktiverade för Markant ökning av båtmotorstölder

statistik båtmotorstölderI år har antalet båtmotorstölder i landet ökat med 30 procent. Skillnaderna är mycket stora mellan olika delar av landet och störst är ökningen i polisregion Syd där stölderna ökat med 96 procent. Det visar halvårsstatistik från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Under första halvåret har antalet båtmotorstölder ökat i Sverige. Från januari till juni 2016 har 1079 stulna båtmotorer polisanmälts, enligt statistik från Brå. Det är en ökning med ungefär 30 procent jämfört med samma period 2015, då det polisanmäldes 827 stulna motorer.

Störst är ökningen i polisregion Syd som består av länen Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne. Under året har det polisanmälts 176 stulna motorer. Motsvarade siffra för fjolåret är 90 motorer.

Även i polisregion Öst har stölderna ökat markant. Under året har 147 stulna motorer polisanmälts, vilket är en ökning med 55 procent jämfört med samma period 2015. Då polisanmäldes 95 stulna motorer.

I region Väst och Bergslagen har stölderna enbart ökat med ett fåtal motorer. I år har det polisanmälts 198 stulna motorer i Väst och 70 i Bergslagen. Detta är en ökning med 5 procent respektive 3 procent.

Det län som har flest antal polisanmälda båtmotorstölder är Stockholms län. Under året har det polisanmälts 358 stulna motorer. Under samma period 2015 polisanmäldes 300 stulna motorer.

Polisen i Västra Götaland har under flera år arbetat förebyggande mot båtmotorstölder genom bland annat utbildning i samverkan båtgrannar emellan. Den ansvarige för projektet som heter Båtsamverkan Väst har sedan i våras arbetat på riksnivå. Läs mer om projektet som På Kryss har skrivit om tidigare.

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

, , , ,