Hem » Nya prylar/båtar, Nyheter

Nya prylar/båtar   Nyheter

Ny sjöräddningsbåt under utveckling

3 mars, 2011 – 17.05 Kommentarer inaktiverade för Ny sjöräddningsbåt under utveckling

En ny lättare och billigare båt har tagits fram för att se till att fler av Sjöräddningssällskapets räddningsstationer kan få effektiva och miljövänligare båtar. Den första prototypen av nya ”elvan” har börjat testas på Västkusten.

Skrovet bygger på Victoria-klassen (12-metersbåtarna) men har kortats något, har mindre och lättare överbyggnad och har precis som Fjordlingen ett vattenbarlastsystem som fyller sig när båten går ner ur planing för att ligga stadigare, till exempel när man ska plocka upp personer ur vattnet.

Båten är betydligt lättare än den lika stora tolvan (8 ton mot 13 ton), vilket gör att elvan ligger högre i vattnet vilket medför mindre friktion, mindre svall och en mindre bränsleförbrukning vilket ger mindre miljöpåverkan. Mindre svall är en högst önskvärd effekt påverkan inne i skärgårdarna där förtöjda båtar och stränder påverkas av snabba båtar med stora svall.

På aktern sitter på prototypen två 300 hästkrafters utombordare som på prototypen upplevs som svårmanövrerade och bullriga även inne i styrhytten. Men det är möjligt att utrusta den med inombordsmotorer med miljövänligare bränslen (kanske till och med gas som bränsle i framtiden) och med jetdrift i stället för propellrar.

Men grundidén med utombordsmotorer är intressant, eftersom det går att på mindre än en timme byta till en annan motor och på sätt kunna hålla båten operativ dygnet runt för sjöräddningsuppdrag.

– Sammantaget kan vi konstatera att prototypen har en lägre planingströskel, accelererar fortare, har betydligt bättre driftsekonomi och lämnar ett betydligt mindre svall. Konceptet med det självlänsande skrovet har minskat bränsleförbrukningen avsevärt. Men vi skulle vilja göra mer. Vi har gjort plats för en miljövänligare motor som drivs av alternativa bränslen. Men den utvecklingen är det inte vi som driver, säger Rolf Westerström som är vd på Sjöräddningssällskapet.

 

Båtfakta:

  • Längd: 11,6 meter
  • Bredd: 4,0 meter
  • Djupgående: 0,6 meter
  • Material: Komposit
  • Deplacement: 8 ton
  • Motorer: 2 x 300 hk
  • Fart: 35 knop

 

Läs också Sjöräddningssällskapets egen beskrivning:

Sjöräddningssällskapet har ett behov av att förnya och utöka flottan framförallt på insjöar och i skyddade vatten. Det finns en lucka idag, mellan våra 12-metersbåtar (Victoria klass; speciellt framtagen för räddningsinsatser till havs och i våra omfattande skärgårdar) och våra öppna 8-metersbåtar (Gunnel Larson klass; bäst lämpad för insatser i kustnära områden). Resultat; en 11 meters miljöanpassad prototyp – framtidens räddningsbåt.

Designen är ett samarbete mellan Sjöräddningssällskapet och båtkonstruktören Rolf Eliasson. Prototypen är baserad på en väl beprövad skrovkonstruktion och våra samlade erfarenheter. Mycket är förenklat och anpassat för behoven. Skrovet är gjutet i samma form som räddningsbåtarna i Victoria-klassen men har en kortare skrovlängd och ett självlänsande ballastsystem.

Det självlänsande ballastsystemet vattenfylls när båten ligger stilla och ger den på detta sätt samma stabila egenskaper som räddningsbåtarna i Victoria-klassen. Båten blir tyngre och det blir lättare att borda eller att bära ombord en bår. När båten når en hastighet på cirka 5 knop börjar ballast-systemet att tömmas, vikten minskar båten kommer upp i planing och den får en lättare gång. Jämfört med räddningsbåtarna i Victoria-klassen har prototypen en betydligt lägre planingströskel. Övergångstiden från deplacerande till planande är halverad vilket ger en betydligt lägre energiåtgång. Den låga planingströskeln innebär också positiva egenskaper i mellanhastigheter på 11-13 knop då de flesta andra båtar planar kan denna köra bränslesnåla eftersök. Båten ligger högre i vattnet vilket medför mindre friktion, mindre svall och en mindre bränsleförbrukning.  Den minskade vikten gör även att båten går att lyfta för att spola av botten istället för att bottenmålas.

Fler nyheter över vattenytan är förbättrade lastutrymmen på däck och styrhytten som både är strömlinjeformad och täckt. Styrhytten har full ståhöjd och är sidoställd åt babord för att öka däcksytan på styrbordssidan så det ska vara enkelt att bära ombord en bår. God ergonomi underlättar för besättningen att genomföra krävande uppdrag under svåra förhållanden. Kombinationen av ny design och ny teknik har även lett till kraftigt förbättrade siktförhållanden. Egenskaper som gör räddningsbåten lämpad för både eftersök och sjuktransporter.

Båten drivs idag av två 300hk utombordare som även gör det enklare att serva och underhålla. Det innebär kortare driftstop vilket är väsentligt för vårt uppdrag att rädda liv till sjöss.  Det ger även större möjlighet att anpassa effektuttaget.

Sammantaget kan vi konstatera att prototypen har en lägre planingströskel, accelererar fortare, har betydligt bättre driftsekonomi och lämnar ett betydligt mindre svall. Konceptet med det självlänsande skrovet har minskat bränsleförbrukningen avsevärt. Men vi skulle vilja göra mer. Vi har gjort plats för en miljövänligare motor som drivs av alternativa bränslen. Men den utvecklingen är det inte vi som driver, säger Rolf Westerström.

Hittills har prototypen visat bra sjöegenskaper och klarat av både is och kyla. Nu väntar fler tester, lastning av bår, vinschning, bogsering och manövrering i olika typer av sjö. Resultaten ska analyseras och eventuella justeringar testas innan prototypen planeras att gå i produktion till hösten.

Det finns säkert miljövänligare båtar med elmotorer men de är inte lämpliga för räddningstjänst och de förutsättningar som vårt uppdrag medför. När vi lämnar kaj ligger de flesta väl förtöjda. Vårt uppdrag är i första hand att rädda liv till sjöss och det vill vi göra med en så liten miljöpåverkan som möjligt, säger Rolf Westerström

Prototypen är ett steg framåt i Sjöräddningssällskapets kontinuerliga jakt att minska sin miljöpåverkan och minska antalet omkomna till sjöss