Hem » Mitt På Kryss

Mitt På Kryss

Ord ombord: IP-klassning

16 november, 2010 – 16.30 Kommentarer inaktiverade för Ord ombord: IP-klassning

För att tala om hur pass bra damm och fukt/vattenskydd en elektroniskt tillbehör har brukar man använda IP-klassning som talar om vilket skydd som finns. En pryl som ska användas i båten bör åtminstone ha IP56. Det finns också ett franskt system som man ser mer sällan.

Den första siffran beskriver hur bra skyddet mot damm, inträngande objekt samt beröring är och den andra hur bra skyddet mot vatten är. Ju högre siffra, desto bättre skydd. ”IP” betyder ”Ingress Protection” och talar om hur mycket damm och fukt/vatten någonting är testade att klara. IP68 är helt dammskyddad och vattentät.

Första siffran indikerar skydd mot beröring och inträngande föremål (noll till sex)

Siffra Petskydd
0 Inget skydd
1 Minst 50 mm i diameter
2 Minst 12 mm i diameter (”finger”)
3 Minst 2.5 mm i diameter
4 Dammskyddad (1 mm i diameter)
5 Dammtät
6 Dust Tight

Not: Högre värde är bättre.

Andra siffran (noll till åtta) som indikerar skydd mot fukt/vatten

Siffra Skydd mot inträngande vatten
0 Inget skydd
1 Skyddad mot droppande vatten
2 Skyddad mot droppande vatten när den lutas upp till 15 grader
3 Skyddad mot vattendimma
4 Skyddad mot strilande vatten
5 Skyddad mot vattenstråle
6 Skyddad mot vatten från överbrytande sjö
7 Vattentät upp till en meters djup i 30 minuter
8 Helt vattentät

Not: Högre värde är bättre.