Hem » Läsvärt, Löpsedel, Nyheter

Läsvärt   Löpsedel   Nyheter

Ovanligt lågt vatten i många sjöar

22 oktober, 2018 – 14.25 Kommentarer inaktiverade för Ovanligt lågt vatten i många sjöar

Vattenståndet är ovanligt lågt i många svenska sjöar och stora regnmängder krävs för att fylla på till normala nivåer.
– Jag har aldrig varit med om att det har varit så här lågt så långt in på hösten, säger Torbjörn Granqvist som är ansvarig för regleringen av Mälaren.

Just nu är Vänern en halv meter lägre, Vättern 20 centimeter och Mälaren 23 centimeter under sjöarnas respektive medelvattenstånd. Flera andra sjöar och vattendrag har relativt lite vatten för säsongen och förklaringen är den varma sommaren med omfattande avdunstning och att det under hösten inte fyllts på med regn till normala nivåer.

I Mälaren har vissa båtklubbar problem vid upptagningen på grund av för grunt vatten vid ramper. Båtägare har också hört av sig till På Kryss om grundkänning i vikar där man inte råkat ut för det tidigare. I Vänern har maximala djupgåendet för fartyg som passerar Trollhättan sänkts vid två tillfällen under hösten och är nu 5,25 meter istället för ordinarie 5,40 meter. Avtappningen från Vänern vid kraftverket i Lilla Edet är på miniminivå, men det behövs ändå mycket nederbörd för att fylla på till normalt vattenstånd, enligt Sjöfartsverket.

Lågvatten Mälaren

Torbjörn Granqvist mäter vattennivån vid den enda mekaniska mätstationen i Stockholm. Bild: Niklas Björling

Mälaren har överhuvudtaget inte tappats på vatten utöver normalflödet sedan slutet av maj.
– I vintras kom det mycket snö sent och sedan hade vi en kraftig och kort avsmältning som krävde stor avtappning. Sommarvärmen kom tidigt och redan i slutet av maj stängde vi alla tappkanaler, säger Torbjörn Granqvist vid Stockholms Hamnar. Han har arbetat med regleringen av Mälaren i snart tio år.
– Det är ovanligt med den här låga vattennivån på hösten. Nu har det varit ett par decimeter under medelvattennivån i snart två månader och jag har aldrig varit med om att det har varit så här lågt så långt in på hösten, säger Torbjörn Granqvist som konstaterar att det krävs omfattande nederbörd för att fylla på Mälaren.

– Det har regnat under hösten, men bara i stora mängder lokalt och det räcker inte. Mälaren är ett trögt system där ett dygns regn gör någon centimeter för vattennivån och nu behöver vi ihållande regn eftersom det är relativt torrt i markerna där nederbörden sugs upp istället för att rinna ut i vattendrag till sjön. Någon annan ”påfyllningskran” till Mälaren har vi tyvärr inte.

Hammarbyslussen

Motsvarande cirka 60 Globen vatten per dygn, över 36 miljoner kubikmeter, tappades ur Mälaren varje dygn i våras efter snösmältningen. Men sedan i maj har inget vatten tappats av.

Mälaren har, som de flesta andra reglerade vatten i Sverige, en vattendom som styr max- och mininivåer för olika delar av året. Under ombyggnationen av Slussenområdet är Karl-Johan-slussen mellan Gamla stan och Södermalm i stort sett avstängd och istället används avtappningarna på norra sidan Gamla stan och vid Södertälje. När Slussenbygget är klart kommer möjligheterna att tappa vatten från Mälaren att öka för att minska risken för översvämningar, men tills vidare är avtappningen där stängd.

Finns det någon lärdom att dra av läget inför nästa år?
– Det går inte att ta höjd för en torr sommar. Visst kan man stänga av lite tidigare och vi har så småningom en ny vattendom att följa, men fortfarande måste vi tömma på våren när maxnivåerna nås. Vi följer alltid särskilda väderprognoser och kan förhandstappa om det ska bli mycket regn, men det går inte att lagra för en så här varm och lång sommarperiod, säger Torbjörn Granqvist.

Sveriges vattendomar beslutas av Mark- och miljödomstolarna som finns på tingsrätterna i Nacka, Vänersborg, Växjö, Umeå och i Östersund.

Längs Sveriges havskuster är vattennivån något över medelvattennivån förutom i södra Sverige där vattenståndet är lägre.

Johan Boström
johan@pakryss.se

, ,