Hem » Långfärd, Läsvärt, Löpsedel, Nyheter, Säkerhet

Långfärd   Läsvärt   Löpsedel   Nyheter   Säkerhet

Övermäktigt för ensam skeppare med amatörbesättning

20 april, 2017 – 16.17 Kommentarer inaktiverade för Övermäktigt för ensam skeppare med amatörbesättning

De två dödsolyckorna under amatörkappseglingen Clipper Round the World Race kunde ha undvikits med bättre övervakning av säkerheten ombord. Det slår en utredning fast och föreslår att skepparna i framtiden kompletteras med ytterligare ett erfaret befäl.

I september 2015 bröt en 49-årig man nacken och omkom i samband med två plötsliga gippar ombord på 70-fotaren Ichorcoal utanför Portugals kust. Drygt ett halvår senare sveptes en 40-årig kvinna överbord av vågor mitt i Stilla havet från samma båt och omkom senare. Båten och de förolyckade besättningsmedlemmarna deltog i havskappseglingen Clipper Round the World Race med betalande amatörer som besättning.

Över 4000 personer har varit besättningsmedlemmar i racet sedan 1996 och de två dödsolyckorna är de första i kappseglingens historia. På Kryss har tidigare skrivit om olyckorna och kappseglingen som haft flera besättningsmedlemmar från Sverige. Kappseglingens båtar är mer robusta än andra typiska havskappseglare. Även skot och andra linor är av grövre modell och däcket på Ichorcoal och de andra Clipper 70 var omgivet av ett 80 centimeter högt mantåg. Besättningsmedlemmarna genomgår alla en månadslång utbildning uppdelad på fyra tillfällen innan tävlingen.

Den brittiska haverikommissionen Marine Accident Investigation Branch, MAIB, har nu presenterat sin rapport om de tragiska händelserna och visar på möjliga orsaker till olyckorna samt förslag på förbättringar. Precis som svenska Haverikommissionen väljer MAIB att inte uttala sig om vem som bär ansvaret, utan utredningen fokuserar på hur liknande olyckor kan undvikas i framtiden.

Vid den första dödsolyckan var 49-åringen vaktledare och förberedde revning av storen. Utredningen visar att 49-åringen brutit nacken efter att hans huvud slagit mot något hårt, troligen en sarg på däcket, i samband med ett par oväntade häftiga gippar. Rorsmannen vid händelsen var, enligt MAIB:s rapport, en av de minst erfarna ombord. Bommen var säkrad med en preventergaj som var tillverkad av Clipper-kappseglingens egen riggare. Säkringen bestod bland annat av en stropp tillverkad av 12-flätad Dyneema som hade brustit i en splits. Preventerlösningen var aldrig hållfasthetstestad och MAIB anmärker på hur material som Dyneema används (se senare i artikeln). 49-åringen bröt nacken då han befann sig inom ett område som ansågs vara farligt vid läns på grund av skot och andra linor som hastigt kan svepas över däck. Bommen var dock två meter över däck och 49-åringen var 1,70 centimeter lång. Det är oklart varför 49-åringen befann sig i den farliga zonen och MAIB konstaterar att området inte var utmärkt på något sätt. Den senare omkomna 40-åringen var först på plats vid 49-åringen och konstaterade att han saknade puls.

Ichorcoal återfann den 49-åriga kvinnan tack vare hennes personliga AIS-sändare. Grafik från MAIB:s rapport.

Ichorcoals besättning återfann den 49-åriga kvinnan tack vare hennes personliga AIS-sändare. Grafik från MAIB:s rapport.

Den andra olyckan i april 2016 inträffade efter en oväntad vindkantring och tilltagande vind med stormbyar som krävde revning av storen, och efter beslutet att ett av de två förseglen skulle tas ner. Efter att den 40-åriga kvinnan hade väckt tre andra i besättningen nere i båten, för att de behövdes till segelmanövrarna, gick hon upp i sittbrunnen. Men säkrade sig inte omedelbart. När hon strax därefter hjälpte en annan besättningsmedlem med en lös hållare för ett vinsch-handtag, så föll hon ur sittbrunnen och blev liggande med vinsch-handtaget mot en mantågsstötta. Vaktledaren sträckte sig mot 40-åringen, men nådde henne inte förrän en våg spolat henne överbord. Klockan var då nära midnatt och vattentemperaturen 13 grader Celsius, elva dagar ut från Qingdao i Kina på väg mot USA. Cirka 50 minuter efter att 40-åringen spolats överbord hittades hon tack vare sin personliga AIS-sändare av modell McMurdo Smartfind som hon hade aktiverat manuellt. Hon var vid medvetande och lyckades vid ett tillfälle ta ett grepp om mantåget, men tappade då taget. En besättningsman som avdelats som simmare för att få tag i 40-åringen i vattnet fick problem att röra sig i vattnet när hans flytväst blåstes upp automatiskt. Han valde att släppa ut uppåt tre fjärdedelar av gasen efter ett par misslyckade försök att hjälpa kvinnan. Efter flera misslyckade försök att få ombord 40-åringen lyckades besättningen till slut, men först en halvtimme efter första försöket, och kvinnan hade då varit i det kyliga vattnet i en timme och tjugo minuter. Ombord konstaterades att kvinnan hade vida pupiller som inte reagerade på ljus och hon förklarades död. Eftersom det saknades möjlighet att förvara liket ombord tills Ichorcoal nått land begravdes hon till havs ett par dygn senare.

Besättningsmedlemmar har fallit överbord från Clipper-båtar vid flera tillfällen tidigare, men aldrig omkommit. Bland annat befann sig en besättningsman, klädd i torrdräkt, vid ett tidigare tillfälle i vattnet under nära två timmar innan han kunde plockas ombord igen. 40-åringen hade en egen våtdräkt ombord, men bar den inte vid olyckstillfället.

MAIB konstaterar att 49-åringen omkom som en följd av att han befann sig i ett område på däck där besättningen uppmanats att inte befinna sig vid läns. 40-åringen omkom till följd av att hon inte var säkrad, vilket besättningen uppmanats att vara i mörker och dålig sikt och när skepparen beordrat besättningen att säkra sig. Alltså följde de båda omkomna inte de ordinarie säkerhetsrutinerna.
MAIB konstaterar i rapporten att en effektivare övervakning av säkerheten ombord hade kunnat förhindra olyckorna. ”Effektiv övervakning hade gett tillfälle att ifrågasätta [49-åringens] beslut att gå in i och stanna kvar i sittbrunnens farliga zon. Det hade också gett förutsättningar att uppmana honom att placera en mer erfaren besättningsman vid rodret när det blev svårare att styra”. När det gäller den 40-åriga kvinnan konstaterar utredarna att skepparen inte hade någon möjlighet att övervaka om kvinnan var säkrad eller inte. Däremot menar man att ”kontinuerlig effektiv övervakning tidigare under racet hade gett möjlighet att ifrågasätta liknande felaktigheter av besättningen vilket hade skapat en mer robust säkerhetskultur ombord”.

McMurdo Smartfind med AIS-sändare på flytväst.

McMurdo Smartfind med AIS-sändare på flytväst.

MAIB uppmanar amatörkappseglingens arrangörer, Clipper Ventures, att omedelbart komplettera bemanningen ombord med ytterligare ett befäl eller betald personal med sjövana och kompetens för att ansvara för besättningens ”hälsa och säkerhet” ombord. Dessutom uppmanas arrangören att möjliggöra övervakning av hälsa och säkerhet från land. Clipper Ventures uppmanas även att gå igenom och komplettera sina riskanalyser för man-överbord-rutiner med särskild hänsyn till möjligheterna att minimera öppningarna i mantåget, rutiner för användningen av personliga nödsändare med AIS, förbättra säkerhetsutbildningen, öka kravet att öva manöverbord-manöver och att inrätta och förse besättningen med rutiner för att snabbt minska segelytan vid extrema väderomständigheter.

MAIB rekommenderar också Royal Yachting Association, RYA, World Sailing och brittiska marinen att informera både fritidsseglare och proffs om användning och begränsningar för olika linor ombord, som exempelvis Dyneemas linor av high-modulus polyethylene, HMPE.

MAIB rekommenderar dessutom Marlow Rope och andra tillverkare av linor att informera sina kunder om konsekvenserna för sina produkters hållfasthet vid exempelvis splitsning.

Robin Knox-Johnston grundade amatörkappseglingen och är i dag dess styrelseordförande. Han välkomnar utredningen och skriver i en kommentar att ”olyckorna är tragiska, särskilt eftersom de främst orsakades av tillfälliga brister i att tillämpa grundläggande säkerhetsutbildning”. Han säger också att han och Clipper Ventures kommer att fortsätta samarbetet med myndigheter och organisationer för att sprida sina lärdomar till alla som kan tänkas behöva dem.

Nästa omgång av Clipper Round the World Race startar i augusti från England.

LÄS MER: Rapporten på MAIB:s hemsida

Johan Boström
johan@pakryss.se

, , , ,