Hem » Läsvärt, Nyheter

Läsvärt   Nyheter

Så fick kommunen loss över tvåhundra nya båtplatser

27 september 2019 – 12:05 Kommentarer inaktiverade för Så fick kommunen loss över tvåhundra nya båtplatser

Med nya regler och en översyn har över 200 platser gjorts tillgängliga för köande båtägare i Karlstad hittills i år.

I Karlstad är kommunen den enskilt största hamnägaren för fritidsbåtar med sina 750 båtplatser fördelade över sju olika hamnar.
– Varje hamn har sin egen kö och vi vet inte om samma personer står på kö i flera hamnar, säger Marianne Fröding som är ansvarig för båtplatskön.
– För att frigöra båtplatser till de som inte hade någon sa vi upp samtliga platser och ersatte de gamla avtalen med nya som har tydligare villkor. Bland annat tillåter vi inte att den enskilda båtägaren hyr ut i andra hand och vi har nu tydliga regler för om en båtplatsinnehavare går bort.

Syftet var att få mer ordning och att båtplatserna ska fördelas rättvist via kön och inte via privatpersoner. Översynen och de nya reglerna har gjort att 205 båtplatsinnehavare bedömdes inte uppfylla kraven och lika många erbjöds nya platser.

Kommunen vet inte hur många personer som sammanlagt står i båtplats-kö eftersom det är sju separata köer och möjligt att stå i kö i flera köer samtidigt.
– Vid Ställverkshamnen har vi ingen kö längre, men en ledig plats medan Orrholmen har längst kö med 205 personer i kö, säger Marianne Fröding.

Det är numera förbjudet att på egen hand hyra ut sin båtplats i andra hand, men kommunen vill att det ska bli lättare att låta kommunen förmedla platser om man tillfälligt inte behöver sin plats. Från och med i år har kommunen skött förmedlingen av såna platser när luckor uppstått.
– 32 personer har kunnat få en tillfällig plats på det sättet, säger Marianne Fröding.
– Inför nästa år hoppas vi kunna erbjuda fler tillfälliga platser så att ingen båtplats ska stå tom.

Kommunen kommer också att slopa det nuvarande systemet med sju helt separata köer.
– Vi vill ha ett bättre, mer effektivt system, men exakt hur det kommer fungera återstår att se, säger Marianne Fröding.

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

,