Hem » Mitt På Kryss

Mitt På Kryss

Så jobbar Kryssarklubben för dig!

12 april, 2014 – 20.50 Kommentarer inaktiverade för Så jobbar Kryssarklubben för dig!

sxk_logoUnder våren och sommaren genomför Kryssarklubben en kampanj som riktar sig mot politiker. Kampanjen är samordnad med Svenskt Friluftsliv, där Kryssarklubben ingår, och tar upp ett antal frågor.

Båtmiljö

Från och med 1 april 2015 blir det förbjudet att tömma toalettavfall i vattnet.

Kryssarklubben anser att de båtar som har toalett med hålltank ska ges möjlighet att följa lagen. Det innebär att antalet tömningsstationer utefter våra kuster, i sjöar och kanaler måste öka kraftigt.

Det är också viktigt att tömningsstationerna fungerar och är tillgängliga.

Samtidigt måste toaletter iland byggas ut, eftersom merparten av fritidsbåtarna saknar toalett.

Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer för båtbottentvätt behöver ändras, så att en bättre dialog stimuleras med båtklubbar och -varv. Kraven borde också sättas med hänsyn till lokala förutsättningar, eftersom Sverige är indelat i tre olika zoner när det gäller tillåtelse att måla med bottenfärger.

Mer pengar till friluftslivet

Idag får friluftslivet mycket mindre stöd från samhället än idrotten. Med mer pengar till friluftslivet kan fler människor utöva friluftsliv och miljöpåverkan kan minskas.

Moms på gästhamnsavgifter

Kryssarklubben anser att momsen på gästhamnsavgifter ska sänkas till 12 %.

Det är samma nivå som för campingplatser och hotell.

Sociala avgifter för ledare

Inom idrottsrörelsen kan funktionärer arvoderas med upp till ett halvt basbelopp per år utan att sociala avgifter behöver betalas. Kryssarklubben anser att samma villkor ska gälla för friluftslivets funktionärer.

En första debattartikel har publicerats i rikspress och i På Kryss nummer 3-2014. Under våren uppvaktas rikspolitiker och departement uppvaktas liksom lokala politiker och myndigheter. Även lokala debattartiklar skrivs och arrangemang ordnas.