Hem » Mitt På Kryss

Mitt På Kryss

Sänkbara båtar

31 maj 2010 – 09:00 Kommentarer inaktiverade för Sänkbara båtar

Katamaranseglare Dag Sjögenbo skriver ett inlägg till På Kryss om fördelarna med att flerskrovsbåtar inte sjunker på samma sätt som en kölbåt.

Beträffande Micke Westins artikel i På Kryss nr 1/2010 om ”När båten börjar sjunka …”. Då önskar man att båten varit osänkbar.

Det är ytterst lovvärt att lära ut basfakta om när och hur en båt hamnar i risk att sjunka och vad man kan göra år saken. Men den viktigaste frågan saknas, nämligen valet av båt.

Jag anser att en båt som kan sjunka är en felkonstruktion.

Exemplen är åtskilliga. Bland de större och mer kända har vi Vasa, Titanic och Estonia. Bevisligen var de sänkbara och därmed felkonstruerade.

Kanske var det mer förlåtligt för de gamla vraken (Vasa och Titanic) eftersom de inte kunde utnyttja den tekniska utvecklingens nya material i till exempel sandwichkonstruktioner.

Sådana material och konstruktioner har funnits sedan flera decennier och därefter borde inga sänkbara båtar ha byggts. Men tyvärr fortsätter ännu byggandet av båtar med inbyggd sänkmekanism.

Sänkmekanismen är kölen. En del segelbåtar har mer än halva sin massa i kölen. När väl havet kommer in, en eller annan väg (våg), hänger det på om havet kan stoppas eller inte. Om inte – kommer sänkmekanismen att fungera, dvs båten sjunker.

Jag anser att båtar skall konstrueras utan sänkmekanism.

Det finns olka metoder att välja på som eliminerar behovet av köl. Jag har valt två skrov och då blir det en catamaran. Flerskrovsbåtar (catamaraner, trimaraner och proor) har de senaste åren omskrivits i båtpressen som fartmonster. Det kanske är den spektakulära sidan av saken men tyvärr glöms då det viktigaste bort : En rätt konstruerad flerskrovsbåt är alltid osänkbar.

Exempelvis kan min egen catamaran, som jag konstruerat och byggt,

jämföras med kölbåten R 8 eftersom vi har ungefär lika segelyta (drygt 80 m² mot vinden). Enligt uppgift väger R 8 cirka 8 ton. Min båt väger cirka 3 ton. Skrov och skott i min båt är byggda av sandwich-laminat. Det är cirka 4 m³ att flyta på. Det betyder att om båten skulle vattenfyllas fullständigt finns det 1 ton flytkraft kvar i sandwichen.

R 8 behöver mer än 8 m³ lyftkraft för att flyta om den vattenfylls. Såvitt jag vet finns ingen osänkbar R 8.

För mig är säkerheten viktigare än fart och därför väljer jag en osänkbar båt. Det kan lätt åstadkommas med en flerskrovsbåt. Att den betydligt lägre vikten ger ökad fart när det finns gott om vind blir en bonus.

Vägar för havet att komma in i båten kan vara olika. Båtfarare som har hyrt båten kanske inte alltid i förväg tar reda på var bottenventilerna finns. När olyckan är framme och vattnet stiger över durkarna kan det vara svårt att hitta ventilerna i skitigt kölsvinsvatten.

Till riskerna ute på havet hör faran att segla in i diverse bråte. Själv har jag ett antal somrar seglat traden Omnefjärden / Höga Kusten – Baggensfjärden / Stockholms skärgård ToR. För några somrar sedan var vårfloden i några älvar kraftigare än vanligt och hade rivit med sig till och med hela hus.

På väg söderut siktade jag den sommaren trädgårdsmöbler och diverse oidentifierade föremål i Bottenviken.

Flera seglare har siktat flytande containers som har tappats överbord från fraktskepp. En knappt synlig flytande container kan riva upp ett skapligt hål i bordläggningen om den seglas på. Om hålet blir stort hjälper inte träpluggar.

Men en osänkbar båt sjunker inte.

Sensmoral : Segla osänkbart, segla flerskrov för säkerhets skull !!

, ,