Hem » Ombord

Ombord

Skepparexamen och Fartygsbefäl klass VIII

2 april, 2010 – 11.21 Kommentarer inaktiverade för Skepparexamen och Fartygsbefäl klass VIII

I expertsvaret i nummer 3-2010 om skepparexamen kontra Fartygsbefäl klass 8 fanns det en del förenklingar som gjorde att den korta texten inte blev helt korrekt, eftersom det finns en del undantag i vem som står för vad mellan Nämnden för båtlivsutbildning (Nfb) och Sjöfartsverket.

Båtlivsutbildare Håkan Stenhardt förtydligar: Den lägsta nivån på yrkesmässig utbildning är sedan 15 juni 2007 Förarintyg. Med detta får man köra båt i yrket om man inte under transporten utför uppdrag åt någon annan mot betalning. T ex får hantverkaren köra sig, en kollega och sina verktyg till en ö och arbeta med ett hus. Däremot får inte uppdragsgivaren, dvs husägaren, följa med eftersom då en del av ersättningen kan anses vara för transporten.
   För utbildningsverksamhet räcker det från samma datum att skepparen innehar den utbildning som denne själv utbildar i. Kör man ett mörkerpraktikpass som en del av Förarintygskursen så ska man inneha Förarintyg. Kör man ett mörkerpraktikpass som en del av Kustskepparintygskursen så ska man inneha Kustskepparintyg.
   Att den gamla Skepparexamen idag ersatts av Fartygsbefälsexamen Klass VIII är korrekt. Den ger i sig utan något dispensförfarande rätten att föra fartyg upp till dräktigheten 20, med upp till 12 betalande passagerare i hastigheter upp till 34 knop i områden som kallas inre fart. Inte ut i ytterskärgårdarna eller på havet alltså. Tillsammans med de 36 månaderna sjöpraktik, vilket Sjöfartsverket kallar Fartygsbefäl Klass VIII-behörighet, får man föra fartyg upp till dräktigheten 70 (och vara styrman på fartyg upp till 500). Det är således reglernas användning av ordet ”behörighet” som skapar förvirring. Examen utan sjötid ger en behörighet att föra mindre fartyg, men kallas inte behörighet. Examen tillsammans med sjötid kallas behörighet och ger behörigheten att föra större fartyg.
   Den som har den gamla Skepparexamen får göra allt som man får med Fartygsbefälsexamen Klass VIII utom att gå utbildningen ”Handhavande av snabba fartyg” som krävs att föra fartyg snabbare än 34 knop. Där behöver man komplettera lite först.

Hälsningar
Håkan Stenhardt, Båtlivsutbildare, www.stenhardt.se